Nejnovější video
  • Spustit video
Anketa

Základní otázky než se pustíte do opravy střechy

Základní otázky než se pustíte do opravy střechy

Oprava či výměna celé střechy je velmi náročná akce, která vás nakonec může vás stát mnohé nervy, ale i zbytečné peníze. Začnete-li špatně již při výběru firmy, potáhnou se s vámi problémy po celou dobu rekonstrukčních prací. Zvolíte-li špatný tip střechy například vzhledem k jejímu sklonu, zkrátíte tak výrazně její životnost, bude vám zatékat atd. Vyvarujte se těchto chyb odpověďmi na naše základní otázky: 

1. Vybrali jste si správnou firmu?
Pro kompletní opravu střechy si nechte udělat nezávisle na sobě rozpočet nejméně od dvou firem. Pokud se budou značně rozcházet, je to signál, že není něco v pořádku. Ve smlouvě na kompletní opravu střechy nechť je zapsán veškerý materiál, který bude firma potřebovat, pevná cena, za kterou opravu zhotoví a sankce za nedodržení. Pokud to firma odmítne, porozhlédněte se po jiné.
2. Unese střecha novou krytinu?
Než na střeše vyměníte původní krytinu za jinou, spočítejte si, jestli ji konstrukce střechy unese. I když má dům při rekonstrukci střechy krovy v pořádku, přesto raději vyměňte všechny latě (dřevo musí být chemicky ošetřeno!). Přesvědčete se, zda do krovů nezatéká, není poškozená krytina a jestli dobře funguje odvětrávání půdy.
3. Šikmou nebo plochou střechu?
Šikmé střechy mají dlouhou životnost jsou prodyšné, snadno se udržují a máte u nich standý přístup ke krytině. Navíc máte volnou ruku v architektonickém ztvárnění. Mezi mínusy ale patří nutnost stavby krovu, neplnohodnotné prostory v podkroví a nebezpečí požáru.
Ploché střechy zas mají v porovnání se šikmými nižší náklady na pořízení, nemusí se stavět krov, snadná přístupnost, požární bezpečnost a stoprocentní využití vnitřního prostoru. U starších střech ale vydrží méně let, jejich oprava je složitější, zvláštním způsobem musíte řešit odtok vody a extrémní střídání teplot. Při práci musíte být precizní zejména u zabudovávání komínů, střešních větracích oken, odtoků a podobně.
4. Pálené, betonové tašky nebo plechovou střechu?
Pálené tašky jsou vhodné prakticky pro všechny šikmé střechy (optimální 10 až 30°) Mají dlouhou životnost, vyrábějí se v mnoha tvarech a barvách a snadno se pokládají. Vyžadují však pevnou konstrukci krovu, protože jsou těžké. Betonové tašky mají podobné vlastnosti jako pálené tašky,navíc jejich povrch dobře odolává agresivním chemickým látkám obsaženým ve vzduchu a v dešti a zabraňuje tvorbě mechů. Snadno se montují, některé typy jsou však ještě těžší než pálené tašky, a proto konstrukce vašeho krovu musí být skutečně pevná. Doporučují se pro sklon střechy od 22° výše. Moderní plechové krytiny odolávají povětrnostním vlivům, aniž byste je museli před položením upravovat. Ocelové jádro je oboustranně pozinkované a opatřené plastovou antikorozní vrstvou anebo akrylátovou základní barvou. K přednostem patří cena, dlouhá životnost, minimální údržba, snadná montáž a lehkost materiálů. Pod některé materiály je však vhodné položit nepískovanou asfaltovou lepenku nebo jinou podobnou střešní fólii. Nutné je rovněž dobré odvětrávání střechy.  Na výběr máte ještě jiné možnosti – krytinu z přírodní břidlice, břidličné tašky, dřevěné šindele nebo plastovou krytinu, přizpůsobte se proto požadavkům vašeho domu, vyberte si dle ceny či prostředí, ve kterém žijete.
5. Jak budete izolovat?
Správná střecha by neměla propouštět vodu, teplo, respektive chladno, ale ani hluk. Takzvané ploché inverzní střechy se používají všude tam, kde střecha unese větší zátěž. Princip spočívá v tom, že na podklad (obyčejně beton) položíte izolaci, na ni umístíte vrstvu extrudovaného polystyrenu, který nepropouští vodu, zakryjete vrstvou textilie a zasypete štěrkem. Štěrk eliminuje sluneční záření a zabraňuje mechanickému poškození.Vyžaduje to ale dostatečné odvětrávání, v zimě se na stropě domu nesmí srážet pára a v létě se místnosti zase přehřívat.
6. Znáte základní a rozšířené omyly při opravě střechy?
Není pravda, že moderní cementové desky obsahují zdraví škodlivá azbestová vlákna. Tato vlákna obsahuje pouze starší eternitu. Ani není pravda, že pro šikmé střechy se musí používat pouze pálené či betonové tašky, eternit a plech. Výběr je daleko širší. Moderní ploché střechy nemají výrazně kratší životnost a horší izolační vlastnosti než střechy šikmé, jak se také rádo říká. Dříve tomu tak bylo, protože se používala pouze lepenka, na kterou se nanášely vrstvy asfaltu obohaceného různými pryžovými přísadami. Dnešní technologie pracují například s dvouplášťovými větranými plochami s hydroizolační vrstvou z pryžové fólie zatížené násypem. Takové střeše pak nevadí extrémní střídání teplot, kterému je vystavena, prodlužuje se její životnost i izolační vlastnosti.
7. Jaká bude životnost střechy?                                             
Podle typů izolací a krytin se u plochých střech uvádí 15 až 50 let, přičemž se předpokládá revize po 10 až 25 letech. Platí, že dvouplášťové ploché větrané střechy s hydroizolační vrstvou z pryžové fólie mají až třikrát vyšší životnost než jednoplášťové ploché střechy s hydroizolační vrstvou položenou na konstrukci. Moderní šikmé střechy by měly s drobnými opravami vydržet až 70 let, v jejich případě je rozhodující nejen krytina a doplňkové prvky, ale také nosná konstrukce.
8. Nezapomněli jste na úřady?
Před opravou střechy, kdy zachováte její původní tvar a použijete stejnou krytinu, ohlásíte tuto práci na stavební úřad. Pokud budete při opravě střechy měnit konstrukci, krytinu či instalovat střešní okna, potřebujete projekt a schválení stavební úřadem.
 
Některé normy, kterými byste se měli řídit při rekonstrukcích či stavbách nových střech.
ČSN 73 0035 - Zatížení stavebních konstrukcí
ČSN 06 0210 - Tepelné ztráty budov při ústředním vytápění
ČSN 73 0540 - Tepelná ochrana budov
ČSN 73 0802 - Požární bezpečnost staveb
ČSN 73 1901 - Navrhování střech
ČSN 75 6760 - Odvádění dešťových vod ze střech
 
     KV                                                  Ilustrační foto:sxc.hu

Přihlášení