Nejnovější video
  • Spustit video
Anketa

Vše o vašem trávníku I. díl

Vše o vašem trávníku I. díl

Jakou ozdobnou trávu si na zahradu vybrat?

Paleta ozdobných vytrvalých trav je velmi bohatá a jejich možnost uplatnění také. Prostřednictvím středně vysokých trav je v zahradě možné „zklidnit“ pestré záhony. Nízké druhy zas dodají záhonu hloubku, nepostradatelné jsou také na skalce. Na terase udělají parádu nízké a středně vysoké trávy, vysazené do koryt, žlabů, truhlíků i květináčů. Pozornost v zahradě upoutají vysoké mohutné trávy, rostoucí jako solitéry (např. u jezírka).
Podle tvaru dělíme vytrvalé trávy na dva základní typy: trsnaté a stébelnaté. Trsnaté trávy mají bohatý přízemní trs listů, ze kterého vyrůstají v době květu štíhlá, slabě olistěná stébla. Potřebují kolem sebe dostatečný prostor, aby se uplatnil jejich atraktivní tvar. Na jaře musíme každý trs pečlivě očistit, staré listy vyčesat a uschlá stébla odřezat. Množí se na jaře dělením.
Stébelnaté trávy mají listy hlavně na stéblech. V době plného růstu vypadají jako tyčky a lze je vysadit ve větším počtu. Jejich ošetřování je jednoduché: před zimou se nesestřihují, protože do dutin seříznutých stébel by mohla natéct voda a způsobit jejich vyhnití. Teprve na jaře je seřízneme u země a počkáme, až strniště začne znovu rašit.¨

Kostřava
Kostřava sivá vytváří polokulovité trsy vysoké 15 až 20 cm, s namodralými, jakoby ojíněnými úzkými listy. Stébla jsou vzpřímená a vypadají jako jehlice v polštářku. Vyžaduje hodně slunce a propustnou půdu. Snese sucho, méně však letní mokro.
Příbuzná kostřava ovčí je nenáročná tráva vysoká 20 až 25 cm, se stále zelenými nebo šedozelenými vzpřímenými listy. Snáší slunce, sucho i polostín. Hodí se jako podrost pod stromy a keře na suchých stanovištích a na korunu suchých zídek.
Půvabná kostřava „medvědí kožich“  se rozrůstá do hustých polštářů vysokých 10 až 15 cm. Světle zelený list je jemný jako vlákno a dokonce i v zimě si ponechává svou barvu. Vyhovuje jí polostinné až od slunce odvrácené stanoviště. Je ideální do větších skalek nebo na pokrytí půdy mezi zakrslými jehličnany.

Ostřice
Pro zajímavé olistění se pěstuje ostřice horská. Trsy vysoké 20 až 30 cm vytvářejí husté porosty, které již v březnu kvetou žlutým štětičkovitým květenstvím. Ostřice Monte-Baldo je vápnomilný alpský druh. Husté šedozelené porosty jsou vysoké 10 až 20 cm. Daří se jí v chudých kamenitých, ne příliš suchých půdách. Je to jedna z nejpěknějších nízkých ostřic pro skalky a záhony trvalek.
Ostřice Buchanovova je vysoká 50 cm. Červené trsy si toto zbarvení ponechávají až do zimy.
Ostřice Grayova má trs vysoké 50 až 70 cm a je ozdobná jak svým vzrůstem a olistěním, tak i zajímavými ostnitými plody – „ježky“, které se uplatní i v suchých kyticích. Je nenáročná, roste dobře jak v suchu, tak ve vlhku, na slunci i v polostínu.

Bezkolenec modrý
Tato neobyčejně nápadná rostlina s tmavě zelenými listy tvoří trsy vysoké 30 až 50 cm. Během srpna vyžene dlouhá, do vějíře rozložená stébla, která se na podzim barví do žluta, oranžova až rezava. Má rád vlhká místa.

Pěchava
U pěchavy vyrůstají z trsu úzkých listů brzy na jaře dlouhá stébla, zakončená válečkovitými klásky. Vyžaduje světlo a snáší i sucho.

Ovsíř vždyzelený
Tráva vytváří rozložené trsy, vysoké 60 cm, s úzkými modravě šedozelenými listy. Stébla jsou dlouhá až 150 cm, rozložená v širokém vějíři. Potřebuje slunné, spíše suché stanoviště. Vysazuje se do vřesovišť, stepních partií, do volných skupin rostlin i do nádob na terasy.

Kavyl
Je to typická tráva suchých oblastí, charakteristická vlajícími dlouhými vousy klásků. U kavylu bradatého jsou atraktivní téměř 20 cm dlouhé stříbřité vousy klásků. Rostlina vysoká 80 cm vyžaduje slunné stanoviště se suchou, propustnou a vápenitou půdou. Vysazuje se na záhony trvalek, do větší skalky i na korunu zídky. Kavyl Ivanův  se vyznačuje úzkými listy, za sucha svinutými. Krásné peřité a rozevláté osiny dlouhé až 35 cm zdobí rostlinu od června do července. Kavyl tenkolistý má až 1 m dlouhé vlasovitě tenké listy, jednostranně ohnuté podle směru převládajícího větru.

Dochan
Hlavním půvabem dochanu psárkového vysokého 80 až 100 cm, jsou husté klasy válcovitého tvaru (dlouhé 8 až 15 cm), připomínající štětky na čištění lahví. Na zimu se doporučuje rostliny pečlivě prosypat suchým listím.

Čínský rákos
Mohutná stébelnatá tráva, zvaná „čínský rákos“ se pěstuje pro impozantní vzhled. Pro zahrady se hodí odrůda Gracillimus vysoká 150 až 170 cm s jemnými, úzkými listy, stočenými obloukem ven. Zkuste také odrůdu Strictus lidově zvanou „dikobrazí tráva“. Vysoká je 160 až 80 cm a listy má příčně nažloutle pruhované.

     

 

 

 

       KV                                                Foto:mojefoto.net

Přihlášení