Nejnovější video
  • Spustit video
Anketa

Vnitřní osvětlení

Budiž světlo                                                                                             

Světlo je možné vytvářet a užívat nejrůznějšími způsoby. Vhodnost světelného zdroje závisí na určené úloze. Kromě přirozeného zdroje světla, kterým je slunce a jehož výhodou je kromě optimálních světelných vlastností i to, že nespotřebovává žádnou energii, jsou pro běžné užívání v domácnostech vhodné zejména žárovky, halogenové žárovky, energeticky úsporné žárovky nebo kompaktní zářivky. Světlo svíček a oheň v krbu poskytují jak světlo, tak i příjemnou atmosféru.


Nejlepší: slunce                                                                                     

Sluneční světlo je rovnoměrné, jasné a především je docela zadarmo. Všude tam, kde je to alespoň trochu možné, byste měli tuto možnost efektivně využívat, např. osazením velkoplošných oken nebo skleněných dveří. Žaluzie a záclony se pak postarají o náladovou hru světla a stínu. Závěsy propouštějící světlo přitom zabrání příliš výraznému ohřívání vzduchu v místnosti a oslnění. Obecně jsou vhodné světlé barvy, protože ty světlo nejlépe odrážejí. A konečně: sluneční světlo je důležité pro naši duševní pohodu.


Klasika: žárovky                                                                                       

Žárovka je nejpoužívanější a nejstarší elektrický světelný zdroj. Vyzařuje relativně teplé světlo. Výhody: dobrá pořizovací cena, snadná manipulace, různá intenzita světla – a obrovský výběr, kterým lze pokrýt libovolné potřeby. Nevýhody: energetická účinnost pouze asi 5 %, zbytek se mění na teplo. Navíc je provozní doba žárovek omezena asi na 1.000 hodin.

 Energeticky úsporné žárovky                                                                 

Energie je cenná a proud drahý – proto jsou teď na vzestupu hospodárné energeticky úsporné žárovky. Tyto kompaktní zářivkové trubice mají nejen žhavicí vlákno, ale důležité jsou i použité luminiscenční látky. Na jejich složení totiž závisí barva světla. Energeticky úsporná žárovka má pětinásobně vyšší energetickou účinnost než běžná žárovka a její doba životnosti může být až desetkrát delší. Vzhledem k velké úspoře proudu a tím i peněz se vyplatí tyto žárovky koupit a nahradit jimi dosavadní běžně používané.

Přihlášení