Nejnovější video
  • Spustit video
Anketa

Vnitřní izolace domu

Vnitřní izolace domu

Výhody:                                                                                                   
-k dodatečnému provedení izolace není třeba stavební povolení
-fasády z přírodních kamene, pálených cihel nebo hrázděné zůstanou zachovány
-izolace se dá provádět místnost po místnosti nebo poschodí za poschodím, povrchová teplota vnitřní strany obvodové zdi bude vyšší, zlepší se i tepelná pohoda v místnosti
-dostačující izolační hodnoty můžete při použití vhodného materiálu dosáhnout už izolační vrstvou, silnou pouhých 5-6cm
-vnitřní izolace je cenově výhodná, do budoucna se tak dá předejít škodám vznikajícím vlhkostí. (Předpokladem je vzduchotěsná parotěsná zábrana, která musí migraci vodních par zamezit. Zda je zábrana potřebná, závisí na použitých stavebních a izolačních materiálech a na množství vodní páry vznikajících v místnosti)
-tepelná izolace na vnitřním líci zdí může být s výhodou provedena v těch případech, kdy je tak jako tak třeba opravit omítku, sanovat okna nebo znovu tapetovat

Nevýhody:
-musí být provedena odborně. Práci byste proto měli svěřit odborné firmě nebo se alespoň poradit s odborníkem, což znamená, že si budete muset připlatit
-tepelná izolace tzv. zavázaných stěn a stropů se vnitřní izolací nezlepší. Může to vést ke vzniku tepelných mostů. (Těm se dá zamezit tak, že zavázané vnitřní stěny a stropy se rovněž izolují klínem z izolačního materiálu, který se směrem dovnitř zužuje. Tyto izolační vrstvy z obou stran příčné zdi mají být široké nejméně 0,5 metru.)
-akumulační účinek obvodové zdi přichází nazmar, to znamená nebezpečí zamrznutí například vodovodní trubky v obvodové zdi. (Ty se proto mají vést pokud možno po vnitřních stěnách)
-izolací se zmenší obytná část plochy, což může způsobit problémy u vestavěných systémů
-v nájemných bytech to může ovlivnit kalkulaci nájemného

Možné způsoby vnitřní izolace.
Osvědčily se 2 systémy – obklady a tepelně izolující kombinované desky
.

1. Při izolaci obkladem se na zeď připevní rošt z latí nebo kovových profilů, vyplní se minerální vatou nebo polystyrénem a obloží se např. sádrokartonovými deskami. Pozor: mezi vrstvu tepelné izolace a vlastní obklad je většinou nutné vložit parotěsnou zábranu.

2. Tepelně izolující kombinované desky se skládají ze sádrokartonové nebo dřevovláknité desky a vrstvy pěnového polystyrénu nebo minerální vaty. Mezi vrstvu tepelné izolace a kombinovanou desku se může vložit parotěsná zábrana, například hliníková fólie. na rovné stěny se desky mohou prostě přilepit spárovací maltou. Nerovné plochy vyžadují více práce. Nerovnosti se nejdříve vyrovnají vodorovně a svisle uloženými pásy sádrokartonu. Na ně se speciální maltou přilepí desky. Přenosu kročejového hluku se dá zamezit tím, že mezi deskami a podlahou se vložením klínů nebo pásů izolačního materiálu vytvoří mezera. Ta se později zakryje podlahovou lištou.

„Dýchající“ stěny neexistují
Parotěsná zábrana zamezí nadměrné vlhkosti v domě či bytu. V každém případě je nutné zamezit také jejich netěsnému spojení. Spoje a přesahy se musí zakrýt a přelepit fólií. Pokud se na tepelnou izolaci použije minerální vata, nelze se bez parotěsné zábrany nikdy obejít. U kombinovaných desek s vrstvou pěnového polystyrénu není zábrana nutná, jestliže jde o obvodovou zeď z propustných materiálů, např. z pemzobetonu, pórobotenu, vápenopískových děrovaných cihel nebo příčně děrovaných cihel.
Jinak je tomu u nepropustných stavebních materiálů, jako např. ostře vypálené cihly, vápenopískové plné cihly, přírodní kámen a beton. Tedy je dodatečnou parotěsnou zábranu nutné projektovat. Proti lze často slyšet námitku, že se tím znemožňuje „dýchání“ stěny. „Dýcháním“ se tu myslí prostupnost, difúze vodní páry. Skutečností je, že instalace parotěsné zábrany nemá na obsah vlhkosti v materiálu stavby a tedy ani na klima uvnitř ní téměř žádný vliv. Parotěsná zábrana je proto důležitá jen pro zamezení škod přímo v části stavby. regulace vlhkosti vzduchu v místnosti, tedy odvádění přebytečné vlhkosti, musí proto být záležitostí správného větrání.

Zdroj: Rekonstrukce a úpravy interiéru, H. Fischer-Uhlig, K. Jeni, Ikar Praha, 1997

Foto zdroj:mojefoto.net

Přihlášení