Nejnovější video
  • Spustit video
Anketa

Vlhké zdi a tepelně izolační systémy

Vlhké zdi a tepelně izolační systémy

Příčiny vlhkosti
Atmosferická voda

Tu představují přímé deště a vodou nasycený vzduch, který volně vniká do fasád, postupně je porušuje a dostává se až k vnitřnímu povrchu obvodových zdí.

Podpovrchová voda
Naakumulovaná voda v oblasti přímého sousedství s domy. Ta tvoří hladinu podzemní vody, která je příčinou tzv. druhotného vzlínání vody do zdiva.

Zemní vlhkost
Voda, která do zdiva vzlíná z podzákladí, nemusí však být přímo způsobována hladinou podzemní vody. Její postupné pronikání zdivem ovlivňují zejména vlastnosti stavebního materiálu.

Voda kondenzující
Projevuje se kondenzací na stěnách či jinde na povrchu ve volně ohraničených plochách.

Soli
Většina těchto vod obsahuje rozpuštěné soli. Vzlínající vlhkost unáší rozpustné soli, z nichž nejnebezpečnější je slabě rozpustný síran vápenatý, v důsledku kyselých dešťů dnes doslova všudypřítomný. Sírany reagují s hlinitanem vápenatým obsaženým ve všech běžných cementech za vzniku podvojné soli etringitu. Tato sůl váže do krystalové mříže vodu, čímž se objem výchozí bezvodé suroviny zvýší až 36x. V důsledku působení těchto sil se zdivo může doslova rozpadnout. V důsledku jejich působení dochází k narušení omítek. Tvoří se vlhkostní mapy, výkvěty solí, odlupují se nátěry a odpadává omítka. Zdivo s velkým obsahem vody výrazně omezuje způsoby vyžívání prostor, vede k růstu mikroorganismů, vytváří podmínky k výskytu nemocí a alergií. Některé prostory se stávají prakticky nevyužitelné, což má často výrazné ekonomické důsledky. Nadměrná vlhkost zdiva také podstatně zhoršuje jeho tepelně izolační schopnosti a vede k nebezpečí porušení konstrukce mrazem a destrukce zasolením.

Kdy se pustit sami do vysoušení
   O vysušování, odstraňování vlhkosti ze stavebních konstrukcí a sanaci zdiva již bylo napsáno mnoho. V případě silného zasažení vlhkostí je nejlepším řešením obrátit se na specializovanou firmu. Pokud však vlhkost zdiva zásadním způsobem neovlivňuje vlhkostní poměry v interiéru, můžeme si poradit i sami. Tuto alternativu volíme tehdy, pokud poškození není nikterak rozsáhlé a jedná se spíše jen o kosmetický problém s rozpadem omítek, nebo tehdy, kdy je obtížné a nákladné řešit odstranění vlhkosti zdí podřezávkou a vložením izolace, nebo konečně v případě, že tato činnost je spojena s vybouráním podlah a narušením okolních konstrukcí. Není sice absolutní, ale často je až překvapivě účinná.
Sanace zdiva
 Pro ozdravění vašeho bydlení bylo dosud možné použít pouze některý z tradičních systémů sanačních omítek (vlhké a zasolené zdivo sanovat otlučením poškozené omítky a nanesením některého ze sanačních omítkových systémů). Dodatečné zateplení pomocí kontaktního tepelně izolačního systému bylo bez obnovy svislých a vodorovných hydroizolačních vrstev a důkladného vysušení zdiva obtížné a nespolehlivé.
   Nové moderní systémy však nabízí možnost dodatečného zateplení i pro vlhké zdivo s obsahem solí. Nejdříve je ale nutné odebrat vzorky poškozeného zdiva a omítky, zpracovat sanační analýzu a návrh vhodného řešení, poškozenou omítku otlouct a zlikvidovat.

Dva v jednom – tepelně izolační systém 
Vhodným řešením je zároveň poškozenou fasádu sanovat a současně zateplit. Funkčnost tohoto systému je umožněna prodyšností desek a zvýšenou odolností lepicí a stěrkové hmoty proti účinkům soli. Ve vodě rozpuštěné soli se tak usazují v podobě krystalů mezi zdivem a tepelně izolačními deskami. Voda přeměněná ve vodní páru potom prostupuje prodyšnými tepelně izolačními deskami ven do ovzduší. Lze tak sanovat a tepelně izolovat zdivo se středním stupněm zasolení a s vlhkostí až 10%. Životnost systému však zůstává stejná jako u tepelně izolačních systémů na suchém zdivu. Realizací tepelně izolačního systému lze výrazně ušetřit čas při sanaci fasády (jeho montáž je přibližně 4x rychlejší oproti provádění tradičních omítkových sanačních systémů), dosáhnout výrazné úspory nákladů na vytápění (až o 57%) a celkově ozdravit vnitřní klima budovy.
   Systémy, které vám pomohou zbavit se vlhkého a nezdravého prostředí, je možno zakoupit ve specializovaných prodejnách stavebnin, kde obdržíte nejen cenné rady, ale i přesné instrukce, jak postupovat. Je zřejmé, že tyto moderní tepelně-izolační systémy kladou vysoké nároky na přesné dodržení technologie prací, a tak je vhodné využít v tomto případě vždy specializované společnosti, která vám zaručí, že takový tepelně-izolační systém bude skutečně fungovat.

     KV                                                  Ilustrační foto:Photoexpress

Komentáře

sanace vlhkého zdiva

Sanace vlhkého zdiva a další služby:V mém případě je naprostostou jedničkou firma Complet San s.r.o. z Liberce.Opravdu práce odvedená více jak profesionální, rychlost a velmi příjemná cena.Kdybyste měli zájem mrkněte na jejich stránky: http://www.completsan.cz/sanace-vlhkeho-zdiva/

Sanace vlhkého zdiva

Chcete profesionální firmu? Mrkněte na tento odkaz, jsou to vážně profíci sanace-vlhkeho-zdiva

Přihlášení