Nejnovější video
  • Spustit video
Anketa

Úvod do digitálního upravování snímků

Úvod do digitálního upravování snímků

Ještě předtím, než digitální fotografe získaladůležitost a popularitu, které se dnes těší, byly již obrázky pomocí různých programů digitálně upravovány. Tyto programy byly zpopularizovány ještě před masivním rozšířením digitálních fotografických přístrojů. K tomu, aby mohl být snímek digitálně upravován, musel být nejprve digitalizován. Jedná se o etapu, která s rozvojem požívání digitálních fotografických přístrojů zcela vymizela. Kdysi museli být profesionální fotografové velmi opatrní a nároční v okamžiku snímání. Dnes, díky programům na úpravu snímků, je běžné, že fotografie nejsou ničím jiným, než pouze jednou etapou procesu tvorby obrázku.
   Stejným způsobem, jakým probíhal rozvoj digitálních fotografických přístrojů a osobních počítačů, se vyvíjely také systémy tisku. Často bývá nutné z důvodu získání lepších výsledků pro různé typy tisku formát digitálních fotografií konvertovat nebo pozměnit. Dnes je to docela dobře možné s použitím programů pro úpravu obrázků.
Stále častěji jsme bombardováni obrázky překvapující dokonalosti, která daleko přesahuje veškeré hranice které jsme si dokázali ještě před několika lety vůbec představit. Programy na úpravu fotografií neslouží pouze k úpravám fotografií, k přidávání nových prvků nebo ke komponování překvapujících snímků. Je to také prostředek k optimalizaci tisku nebo k digitálnímu šíření.

Základní cvičení v Adobe Photoshop®  
Pro lepší poznání digitálních úprav obrázků vám nabízíme několik cvičení. Jedná se o základní úpravy obrázků v nejběžnějším programu rozšířeném jak u profesionálů, tak i u amatérů. Je to program Adobe Photoshop® (zde např. verze 7.0). Někteří výrobci fotografických přístrojů dodávají se svými výrobky omezenou nebo starší verzi tohoto programu.
Lišta nabídek – obsahuje všechny potřebné příkazy pro práci s programem
Rozbalovací menu – umožňuje výběr nabídek nebo úkolů, které hodláte uplatnit
Lišta nástrojů (Toolbox) – slouží k výběru nástroje, který hodláte použít
Palet – zobrazují stav fotografie a jsou spojeny s určitými funkcemi přístupnými přes lištu nabídek

1.Otáčení snímku
Obecně platí, že digitální fotografický přístroj nekoriguje směr záběru, který byl pořízen vertikálně. Také na počítači, když otevřete soubor se snímkem pro prohlížení, zobrazí se snímek horizontálně, nikoli vertikálně ve směru, ve kterém byl pořízen.
Otevřete fotografii v programu pro úpravu obrázků
V liště nabídek zvolte menu Obraz, kde najdete nástroj Natočit plátno a několik směrů, ve kterých můžete obrázek otáčet (180°, 90° ve směru či v proti směru chodu hodinových ručiček, jiný úhel, převrátit plátno vodorovně, převrátit plátno svisle)
Vyberte žádanou nabídku. Provedené otáčení můžete vrátit nazpět pomocí stejného menu.
2.Změna velikosti snímku
Umět měnit velikost fotografií je velmi užitečné. Často se stává, že je potřeba obrázek zmenšit nebo zvětšit, ať už jej hodláte poslat elektronickou poštou nebo vytisknout.
Otevřete fotografii v programu pro úpravu obrázků.
Řiďte se lištou nabídek, zvolte menu Obraz, pak nabídku Velikost obrazu
Toto menu nabízí různé možnosti. Můžete nejdříve změnit velikost volbou pokynu Převzorkování, abyste získali odlišnou velikost se zachovanými proporcemi. Když jste vybrali tuto nabídku, upravte rozlišení obrázku. Všimněte si, že po změně rozlišení se automaticky změnila také velikost.
Lze také změnit velikost obrázku bez změny rozlišení. K tomu účelu je třeba vybrat pokyn Zachovat proporce. Pak může být měněna velikost, aniž by došlo ke změně rozlišení.
Třetí způsob jak změnit velikost je procentuální vyjádření. V nabídce Rozměry v obrazových bodech zvolte jako jednotku Procenta (%). Při změně procent počítejte s tím, že se změní velikost, nikoli však rozlišení.
Kombinací těchto možností můžete libovolně měnit velikost obrázků. Stále však mějte na mysli, že zvětšení velikosti nebo rozlišení mže ovlivnit také kvalitu fotografie. Proto doporučujeme postupovat tak, aby se co nejméně snižovala kvalita.
3.Úprava jasu a kontrastu
Často se stává, že snímky nemají ve srovnání s fotografovanou scénou dostatek jasu nebo kontrastu, čímž poněkud ztrácejí na výraznosti. Ukážeme si, jak tento problém řešit.
Otevřete fotografii v programu pro úpravu obrázků.
V liště nabídek vyberte menu Obraz a poté nabídku Jas a kontrast.
Nastavte požadovaný jas.
Jestliže je fotografie poněkud světlejší, přidejte jí kontrast. Řiďte se lištou nabídek, kde vyberte menu Obrázek, pak nabídku Režim a konečně Jas a kontrast.
Zvyšte kontrast, dokud nebudou barvy výraznější.
Obrázky s nedostatečným osvětlením nebo kontrastem ještě nemusí být zcela ztracené. Některé z nich mohou být po úpravě dokonce kvalitnější.
4.Vyváženost barev
Někdy si pozdě uvědomíme, že nebyl vybrán správný režim světla Nebo si třeba jen přejeme kreativně změnit barevnost. K tomu lze dospět takto:
Otevřete fotografii v programu pro úpravu obrázků.
V liště nabídek vyberte menu Obraz a zvolte nabídku Přizpůsobení - Vyvážení barev
Zobrazí se dialog pro vyvažování barev. Proveďte zamýšlené úpravy.

Ještě pár slov na závěr.Existuje spousta Open Sourcefree verzí software v kterých si můžeme své fotky upravit.Jen pro příklad Gimp,Paint.NET,Google Picasa.

  KV                                                      Ilustrační foto:photoxpress.com

Přihlášení