Nejnovější video
  • Spustit video
Anketa

Úsporné bydlení jako nutnost budoucnosti

Úsporné bydlení jako nutnost budoucnosti 

Začněte s termovizní kamerou
Infračervené termovizní kamery přinášejí důležitá rozřešení. Termovizní kamery dokážou na dálku měřit povrchovou teplotu sledovaných objektů. Snímky objektu odhalují místa, kudy z budovy uniká teplo – tedy místa s nedostatečnou tepelnou izolací, tzv. tepelné mosty, a také poruchy v konstrukci budovy, které nejsou pouhým okem viditelné. Proto mohou být velmi dobrým podkladem pro projekt rekonstrukce a zateplení staršího domu, u novostaveb pak mohou posloužit jako kontrola kvality stavebních prací. Kvalitně provedený obvodový plášť domu s minimem tepelných mostů je základním kamenem každé zděné nízkoenergetické nebo energeticky úsporné stavby.
Typickým problémem viditelným při termovizích na řadě jednoplášťových staveb je použití zdicích prvků s jinými izolačními vlastnostmi. Nejčastějším příkladem bývá použití dělených nebo poškozených tvarovek. Tento problém se ale vyskytuje převážně u tvárnic se složitou geometrickou strukturou. U nich tepelná izolace přímo závisí na vzduchových komorách a i malé poškození může značně snížit izolační schopnost prvku. Navíc vzduchové komory jsou pouze uvnitř tvárnice, po obvodu tak vzniká poměrně velký prostor znásobený ještě vrstvou malty, kterým uniká značná část tepelné energie. Naopak u pórobetonu tyto problémy prakticky odpadají, protože rozbité prvky lze velmi jednoduše tvarovat a přesně napojovat, a vytvořit tak homogenní stěnu bez zbytečných nepřesností a tepelných vazeb.
 
Záleží na materiálu, technologii a přesnosti
Moderní stavební materiály se dnes pyšní stále lepšími tepelně-izolačními schopnostmi. Co ale ke svému účelnému užití vyžadují, je přesnost. Jinak řečeno – pokud zvolíte zdicí materiál s výjimečnými tepelně-izolačními vlastnostmi, ale nedokážete vyzdít téměř homogenní obvodový plášť, nezbude vám, než použít dodatečné zateplení. Nepřesnostem a pochybením na stavbách se však můžeme vyhnout promyšlenou volbou sofistikovaných stavebních technologií. Čím složitější je technologie zdění, tím větší zpravidla bývají odchylky reálných staveb od teoretických parametrů zdiva.
   Na našem trhu jsou jedním z nejoblíbenějších materiálů pro výstavbu rodinných domů pórobetonové tvárnice Ytong. Tento systém totiž připomíná velkou stavebnici, z které stavba doslova roste před očima. Přitom díky přesnému lepení tvárnic na minimální tloušťku malty zvládne vystavění velmi přesného obvodového zdiva bez tepelných mostů i amatérský řemeslník. Bez větší námahy je tak možné postavit jednoplášť, který vykazuje minimální tepelné mosty. Stěny z pórobetonu se vyznačují tak vysokou kompaktností, že i při detailním pohledu na termovizní snímky vypadají jako zděné stěny s vysokou vrstvou izolace. K výstavbě nízkoenergetických a energeticky úsporných domů bez dodatečného zateplení jsou přímo od výrobce doporučené obvodové tvárnice Ytong Lambda, které mají nadstandardní hodnoty tepelné izolace a jsou dostupné ve dvou tloušťkách - 375 nebo 500 mm.

Nízkoenergetický dům se vždycky vyplatí
Nízkoenergetický dům od standardního na první pohled rozeznáte jen velmi těžko. V čem se tedy liší? Především v tom, že spotřeba energie je v něm podstatně nižší než u toho „obyčejného“. Už jen dobře navržený kompaktní tvar domu dokáže uspořit velké množství tepla, které by jinak uniklo, dvojdomek je z tohoto hlediska ideální. Konstrukční systém bývá často navržen jako kombinace dřevo-stavby a betonové podlahové vrstvy, která stavbu zatíží a zvýší tepelnou stálost objektu. Obvodové stěny mají minimální šířku, a přitom ideální tepelně izolační vlastnosti díky dostatečné tloušťce tepelné izolace. Tepelné ztráty eliminuje také omezení tepelných mostů v místě osazení skel do rámů oken. Vytápění zajišťuje tepelné čerpadlo vzduch-voda.  Energetický audit řadí nízkoenergetické domy do kategorie A+. Pro přiznání statutu nízkoenergetického domu je potřeba, aby vypočtená měrná spotřeba tepla za rok byla maximálně 50 kWh/m².

Bydlení v pasivním domě na zkoušku
Pasivní dům nabízí jednu z mnoha možností, jak maximálně a trvale ušetřit na spotřebě energie. Na základě inteligentního plánování a precizní realizace vykazuje pasivní dům spotřebu energie maximálně 15 kWh na 1m² za rok. To je 90% úspora v porovnání s konvenčním rodinným domem! Náklady na energii a na topení jsou tím pádem téměř nulové. Navíc tento stavební standard nabízí i další přednosti: neustálý přívod čerstvého vzduchu bez prachových a pylových částic a obzvláště útulnou domácí atmosféru s příjemnou pokojovou teplotou.
   Uvažujete-li o stavbě pasivního domu, máte možnost strávit víkend nebo třeba celý týden v jednom z pěti pasivních domů obklopených hezkou přírodou a stojících na kraji obce Großschönau s dobře fungující infrastrukturou. Pobyt „na zkoušku“ je samozřejmě placený, je na uvážení každého stavebníka, zda se mu „vyplatí“ investovat do jednoho testovacího víkendu. Můžete s sebou vzít i celou rodinu a aktivně strávit několik dní v Rakousku, nedaleko od hranic s ČR.

 KV                                                   Ilustrační foto:photoxpress.com

Přihlášení