Nejnovější video
  • Spustit video
Anketa

Ušetřte při opravách v autoservisu!

Ušetřte při opravách v autoservisu!

   Základní právní listinou, která zohledňuje nakládání s náhradními autodíly je Nařízení o vyjímkách pro motorvá vozidla (ES) 1400/2002 s platností od roku 2002. Zde se mimochodem píše, že zákazník si může vždy svobodně vybrat jakýkoliv autoservis. Pro opravu vozidel lze použít originální náhradní díly nebo díly shodné kvality. A také to, že výrobce nemůže podmiňovat provedení záruční opravy, výhradním právem provádět tyto úkony v rámci své servisní sítě nebo výhradním právem použít pouze vlastní značkové náhradní díly.
   Úřad pro hospodářskou soutěž provedl koncem loňského roku šetření, ze kterého vyplynulo, že značkové autoservisy pořizují stále většinu potřebných náhradních dílů u dodavatele motorových vozidel. Dělají to také u po záručních oprav proto, aby splnili cíle naplánovaných odběrů náhradních dílů od automobilky, respektive jejího importéra. Nesplní-li je, přícházejí o finanční bonusy nebo mohou být postiženi vypovězením servisní smlouvy. Z toho plyne, že je stále vyvíjen  tlak na používání originálních – a ve většině případů i o polovinu dražších – náhradních dílů.
   Zákazník, který platí opravu sám, by měl mít množnost vybrat si jaké díly a v jaké ceně chce, aby servis na jeho auto použil. Tak může ušetřit, aniž by dostal díly horší kvality. Poněvadž na ojeté auto uzavíráme havarijní pojistku podle jeho aktuální tržní ceny, může se stát, že při účtování opravy bude pojišťovna kromě spoluúčasti požadovat i doplatek za to, že vybavila dejme tomu šestileté auto po havárii zcela novými díly. Před opravou proto prověřte okolnosti jejího pozdějšího vyúčtování. Při sepisování zakázky na opravu se každopádně vždy zajímejte o to, s jakými díly může být oprava provedena a chtějte mít na faktuře uvedené značky dílů vypsané.  
   Nejjednodušší je při sepisování zakázky žádat dvě nebo tři cenové varianty opravy a nespokojit se s jedinou, kterou servis nabídne. Neuškodí podívat se na internet na srovnání cen, velcí dovozci dílů zde mají kvalitní ceníky pro všechny modely a značky aut. To, co se mnozí už naučili využívat při nákupu pneumatik, kde fungují velké nabídkové servery, lze využít i pro další díly automobilů. Podrobné servery má například Auto Kelly, Partspoint, Autobenex.
Klasickou situací, kdy běžný motorista může ušetřit, jsou záruční opravy, respektive prohlídky. A poněvadž dnes záruky trvají mnoho let, týká se to i motoristů, kteří koupili auto jako ojeté. Hodinové sazby neautorizovaných servisů jsou mnohem nižší a zvlášť při záručních prohlídkách a výměnách olejů či filtrů, kdy nereklamujete žádnou závadu, můžete ušetřit.Výrobce  nemůže podmiňovat provedení záruční opravy výhradním právem provádět tyto úkony v rámci své servisní sítě.
   Originální náhradní díly nejsou pouze takové, které jsou distribuovány výrobci vozidel, ale také ty, které jsou nositeli loga výrobce autodílu. Ve většině případů jsou oba typy vyráběné na stejné tovární lince za stejných podmínek a dle stejných předpisů. Zhruba 80% náhradních dílů je vyráběno výrobci náhradních dílů a nikoliv výrobci vozidel. Díly jsou distribuovány do autodílen nezávislými velkoobchodníky. Marže za ně může být pro servis i více než třetinová, což servis může, ale nemusí využít na úkor zákazníka. Před větší opravou proto přeci jen kontaktujte pár míst (např. nezávislou prodejnu autodílů, dva tři neznačkové a také značkový servis) a rozhlédněte se po internetu, aby jste si vytvořili představu přiměřené cenové relace.
   Řada značkových servisů ve snaze udržet si zákazníky mezi majiteli staršíh vozů začala nabízet ony dříve originální díly a zavedla pro majitele starších vozů i nižší hodinové sazby. Když budete vědět, co žádat a dohodnete se, jaké díly do auta chcete namontovat a budete důrazně požadovat, aby servis nepřekročil určitý finanční limit, můžete být výsledkem příjemně překvapeni.
   Na náhradní díly je běžně dvouletá záruka jako na ostatní zboží, pokud to ovšem nejsou díly podléhající opotřebení, což se vyčte z technických příruček a servisních plánů výrobců automobilů.
Díly, které mají významný vliv na bezpečnost silničního provozu, jsou povinně homologovány, schváleny k prodeji státní zkušebnou a označeny písmenem E a číslicí, jedná se např. o světlomety, svítilny, žárovky, odrazky, výfukové systémy, katalyzátory, brzdová obložení, zpětná zrcátka, poplašná zařízení, imobilizéry, skla, pneumatiky.
  Reklamace se většinou řeší přes autoservis, který díly namontoval. Pokud ovšem servis nespolupracuje a zákazník má pocit, že vina je na jeho straně, je známo, že v technických kauzách mu příliš nepomůže ani živnostenský úřad ani obchodní inspekce. Většinou se motoristovi nechce obracet nejprve na znalce a pak na soud. Když se ale jedná o autoservis, který je členem Svazu autoopraven ČR, existuje jiná alternativa – rozhodčí a smírčí řízení pod patronací svazu. Pokud tedy koupíte díl od některého z členů Sdružení SISA, máte možnost obrátit se na sdružení, aby vám pomohlo problém řešit.

www.r2rc.cz – right to repair, máš právo ušetřit!
www.sisa.cz – sdružení importérů a výrobců součástí automobilů

   KV                                                   Ilustrační foto: sxc.hu

Přihlášení