Nejnovější video
  • Spustit video
Anketa

Upravte si sklep na obytný prostor

Upravte si sklep na obytný prostor

Chcete-li sklepní prostor beze škod a dlouhodobě používat, musíte se ještě před prováděcím projektem důkladně přesvědčit o stavu podzemního podlaží. K tomu si určitě nechte udělat analýzu odborníkem, která se tak stane spolehlivým základem budoucího projektu. Jednou ze základních otázek zkušeného architekta nebo řemeslníka bude, je-li sklep suchý nebo vlhký, má-li zdivo svislou i vodorovnou izolaci zdi proti terénu nebo v jakém se nachází stavu. V tomto případě není svépomoc příliš na místě, snad jen pod odborníkovým dohledem. Vlhkost ale nemusí vždy pocházet  z půdy, an když je podlaha sklepa vlhká. Příčinou může být tzv. Kondenzace, k níž dochází vždy, když vlhký vzduch narazí na studený předmět nebo plochu. Ve sklepě dochází ke kondenzaci často i v létě. Zda je příčinou vlhké podlahy ve sklepě vlhkost vzlínající ze země nebo vlhkost vznikající kondenzací, dá se snadno zjistit. Na jaře se na podlahu položí tabulka skla. Shromáždí-li se pod ním za krátkou dobu voda, vychází vlhkost ze země. Bude-li tabulka skla v létě vlhká na povrchu, pak je to kondenzát, který se na ní srazil. Někdy se mohou sejít obě příčiny. Půda, zejména písčitá, obsahuje totiž vždy určité množství vody, která buďto prolíná kapilárami, nepatrnými chodbičkami ve stavebních materiálech, může však do nich proniknout i v podobě vodní páry. Podle příčiny vlhkosti se pak zvolí opatření k utěsnění a tepelné izolaci.
Při přípravě projektu je třeba mít na zřeteli ještě jednu věc: rekonstrukce sklepa může být považována za změnu způsobu užívání a to zpravidla podléhá stavebnímu povolení. Včasný kontakt s příslušným stavebním úřadem může tedy vyjasnit jeho požadavky a zabránit pozdějším nepříjemnostem.
Při rekonstrukci první problém představuje výška prostoru. V průměru by měla dosahovat 2,50 až 2,60 metrů. Často vám tedy nebude zbývat, než odstranit do potřebné hloubky hlínu. Podle situace je však potřeba dát pozor na to, aby se tím neohrozila stabilita základů. Uvažovat lze i o různě vysokých úrovních podlahy, které se mohou přemostit prahem. Nelze ale ošidit odborně správnou konstrukci podlahy. Nejspodnější vrstvou konstrukce podlahy ve sklepě bude betonová deska, provedená na vrstvu štěrkovo-písku nebo přímo na suchou zem. V případě, že by bylo nutné provést výkop, se betonová deska musí provést znovu. Prvním krokem je zajištění proti vnikání vody: za tím účelem se hrubá betonová deska opatří živičným nátěrem a živičnou izolací, např. Oboustranně asfaltovanou hliníkovou fólií. Jednotlivé pásy izolace se musí nejméně o 10 cm přesahovat a přetáhout se na všechny stěny, i na příčky, takže vytvoří vany a zakryjí vodorovnou izolaci zdiva, úpokud je provedena. Musí být přetaženy nejméně do takové výšky, aby přesahovaly nad mazaninu. Na tuto voděsnou izolaci se položí tepelná izolace. Používají se k tomu desky z pěnového polystyrénu nebo rohože z minerální vaty, které snášejí zatížení a dají se tedy klást pod mazaninu.                                                               
Na tuto vrstvu se položí kryt z živičné lepenky nebo polyetylénové fólie. Ten zabrání vnikání malty do spár mezi izolačními deskami. Pak se provede 40 až 50 mm silná vrstva betonové mazaniny. Nebo také mazanina na sucho ze suchých podlahových prvků, které se skládají ze tří vrstev sádrokartonových desek. Prvky opatřené drážkou a pérem lze uložit i nad podlahové topení. Mazaninu je účelné položit jako plovoucí, zejména když bylo použito podlahové vytápění. Plovoucí znamená, že mazanina se od stěn oddělí nejméně 20 mm silnou vrstvou tepelné izolace. Podstatně se tím zlepší také izolace kročejového hluku. Dá se použít i potěr z litého asfaltu, který je absolutně vodotěsný.
Úpravy stěn a stropů musí být provedeny tak, aby mohla být spolehlivě odvedena vlhkost, která do sklepa případně pronikne zvenku i vlhkost, která se na stěnách objeví jako kondenzovaná voda. Nejjistější cestou k tomu je, provést celý obklad stěn a stropů se zadním větráním. Obkladový materiál, palubky nebo panely, se upevní na konstrukci z latí, takže mezi ním a stěnou je mezera, v níž může za obkladem vzduch proudit zdola nahoru. Obklad se zadním větráním je možné provést i s tepelnou izolací. Podle stejného principu se postupuje i na stropě, kde laťová konstrukce slouží k zavěšení podhledu.

Co je při projektu třeba zvážit
výšku prostoru před rekonstrukcí a po ní
předepsanou minimální výšku
místa, kde je vlhko
je-li provedena vodotěsná izolace
dá se sklep dostatečně osvětlit
dá se sklep dobře větrat
jaká bude stavba podlahy
jaká bude úprava stěn – omítka či obklad
jaká bude úprava stropu
instalace: topení, voda, elektřina?
Příčky, dveře?
zvuková izolace, ochrana proti vloupání
bude potřeba přizvat na pomoc odborníky, architekty, statiky, inženýry, řemeslníky..
je k rekonstrukci potřeba stavební povolení
lze rekonstrukci provést hospodárně

        KV                                                  Ilustrační foto:mojefoto.net

Přihlášení