Nejnovější video
  • Spustit video
Anketa

Téma dneška: úspory energií při rekonstrukcích

Zateplení vnějších stěn
Zateplení vnějších stěn je nezbytnou nutností k dosažení pocitu příjemné tepelné pohody. Při zateplování staveb, resp. jejich obvodového pláště (fasády), musí být důraz kladen na pečlivé řešení detailů (zateplení ostění, nadpraží a parapetů oken, balkonů, soklů a podobně). U objektů s nedokonalou hydroizolací spodní stavby může snížení prostupnosti obvodové stěny pro vodní páru vést k její kondenzaci uvnitř konstrukce - s podobnými negativními následky jako u nových oken (pokud neumožňují řízené provětrávání - infiltraci - například spárami či větracími prvky). Kondenzace vodních par, může vést až k výskytu plísní nebo dokonce k alergiím. Proto je třeba věnovat velkou pozornost právě „dýchání“ použité izolace. A opět zde platí staré přísloví, že nejsem tak bohatý, abych si kupoval laciné věci…
Kvalitní kamenná vlna je díky své propustnosti jedním z nejvhodnějších materiálů pro vnější zateplení rekonstruovaných objektů. Zateplení rodinných domů se v drtivé většině děje tzv. kontaktním způsobem ETICS (External Thermal Insulation Composite Systems). Anglický název  vyjadřuje, že se jedná o ucelený systém.  Nejdůležitější částí jsou desky z kamenné vlny. Deska může mít dokonce vyztuženou horní vrstvu, čímž je zajištěna vysoká odolnost fasády proti mechanickému poškození. Pro každý typ desky je pak třeba rozlišit pracovní postup včetně kotvení a použitých hmoždinek. I samotná příprava podkladu patří mezi důležité technologické operace. Právě u rekonstrukcí je třeba věnovat pečlivý dohled přípravným stavebním pracím ještě před samotným nalepením desek. Komplexní realizace fasády má mnohá odborná specifika a je potřeba rozlišovat případ od případu.  Pokud např. zateplíte „dýchající konstrukci“ neprodyšným izolantem, může se Vám stát, že se ve stěně bude srážet voda a vzniknou plísně. Nebo může vzniknout problém s přídržností desek, protože voda se bude srážet přímo ve spoji stěny s izolací. Proto doporučujeme svěřit zateplení fasády odborné firmě.
A opět jeden reálný příklad z praxe: V Brně byl v roce 2005 zateplen bytový dům. Když po 5 topných sezónách spočítali náklady na vytápění a porovnali je s relevantními údaji před zateplením, vyšla jim v průběhu těchto 5 „zateplených“ let celková úspora více než 2 mil. Kč!

Izolace podlahy
Při provádění nových podlah uvnitř domu je žádoucí vylepšit akustické vlastnosti těchto konstrukcí, pojmy jako jsou vzduchová a kročejová neprůzvučnost nelze brát na lehkou váhu. K izolaci hluku vedou dvě cesty - použití materiálů s co nejvyšší objemovou hmotností nebo skladeb z více vrstev materiálů s odlišnými zvukově izolačními parametry (typicky deskové materiály a akustické izolace z kamenné vlny).
Pozor však při použití nekvalitních (a tedy obvykle lacinějších) konstrukcí, kde Vás může překvapit pouze malé zlepšení - nebo dokonce zhoršení – neprůzvučnosti.
Izolace z kamenné vlny mají vysokou objemovou hmotnost, a proto jsou velmi vhodné jako zvukové izolace. U podlah tak ve výsledku dosáhneme omezení kročejového hluku, protože kvalitní akustické izolace pohltí široké spektrum zvukových frekvencí.
Plovoucí podlahy dělíme na lehké a těžké podle plošné hmotnosti. U lehkých podlah jsou roznášecí vrstvou velkoformátové desky, u těžkých je to armovaný beton, spodní vrstva je z kamenné vlny Rockwool.Podlahy nad nevytápěnými prostorami je ale nutno kvalitně zateplit. Při zateplení nad sklepem, suterénem či terénem, kde nejsou prvořadé zvukověizolační vlastnosti, je nutno umístit na chladné straně dostatečnou tloušťku tepelné izolace, a splnit tak normové požadavky na prostup tepla. Izolaci lze aplikovat běžným kontaktním způsobem jako např. u zateplení fasády.

Izolace rozvodů tepla
Při rekonstrukci rodinných domů je důležité snížit tepelné ztráty i v potrubí otopných systémů.Správná tloušťka tepelné izolace zabrání kondenzaci uvnitř i vně potrubí a přispěje i ke snížení hluku. Investice do tzv. technických izolací přitom patří mezi nejrychleji návratné: náklady na provedení jsou totiž nízké a úspory relativně vysoké. Kromě již zmiňovaných požadavků na tepelné a akustické vlastnosti je nutno upozornit u vícebytových domů také na protipožární ochranu u „stoupaček“ od digestoří na vzduchotechniku v půdních vestavbách. Využití kamené vlny je skutečně široké. Pro tepelné rozvody ústředního topení, solární panely nebo napojení na zásobníky doporučujeme potrubní pouzdra PIPO ALS, pro venkovní použití je ale nutná ochrana proti povětrnostním podmínkám. Pro samotné zásobníky nebo kotle s teplou vodou se nabízejí lamelové rohože Larock ALS nebo novinka Klimafix se samolepicí vrstvou.

Zelené úspory
V rámci projektu Zelená úsporám jsou registrovány všechny výrobky z kamenné vlny Rockwool. Unikátní vlastnosti kamenné vlny (mají perfektní tepelněizolační vlastnosti, chrání před ohněm i hlukem, jsou prodyšné a navíc jsou i ekologicky „rentabilní“) Vám pomohou výraznou měrou k získání dotací. A parametry těch nejprogresivnějších, jako např. Airrock ND pro zateplení šikmé střechy a stropů nebo Frontrock MAX E, který tvoří jádro systému vnějšího kontaktního zateplení, za sebou v kvalitě nechají většinu ostatních značek.
Při celkovém zateplení budovy se při žádosti o dotace nepřihlíží na jednotlivé součinitele prostupu tepla, nýbrž na celkovou úsporu. Cílem je totiž taková optimalizace tlouštěk a způsobů, aby se dosáhlo požadované roční spotřeby na m2, a podle ní poté získáte i výši dotace. U dílčího zateplení (např. pouze zateplení fasády) lze po srpnové změně dotačního programu žádat dotaci i na jedno dílčí opatření, musíte ale prokázat snížení měrné spotřeby tepla min. o 20 %. A novinkou je také hrazení nákladů na projekt a energetický audit.
Uvažujete-li dnes o stavbě nového domu, zapřemýšlejte už nad stavbou pasivního domu budoucnosti . V případě rekonstrukce zase můžete přeměnit svůj stávající dům na pasivní.I na to nyní získáte dotaci - vyplácí se pevná částka 250 tisíc Kč. To vše ale má  „malý háček“ – musíte to stihnou do konce roku 2012.
Společnost Rockwool pro tento podzim připravila speciální akci na podporu projektu Zelená úsporám – nabízí Vám dodávku izolačních materiálů za tzv. dotovanou cenu. Kontaktujte přímo její obchodní zástupce (naleznete na www.rockwool.cz) nebo zavolejte zelenou linku 800 161 161, kde se dozvíte více. Takže, stavbě zdar a rekonstrukci zvlášť!

 Autor:rockwool.cz                                    Foto: rockwool.cz

Přihlášení