Nejnovější video
  • Spustit video
Anketa

Simulovaný požár rodinného domu

Simulovaný požár rodinného domu – unikátní experiment za účasti požárních expertů a Rockwool a.s.

Společnost Rockwool byla partnerem jedinečné akce, která se uskutečnila 19.11. v Bohumíně. Řízený požár rodinného domu byl založen úmyslně, jako model pro ověření průběhu jednoho skutečného požáru, a pro další výzkumné účely. Experiment byl proveden experty z Technického ústavu požární ochrany v Praze a Vysoké školy báňské – Technické Univerzity Ostrava, Fakulty bezpečnostního inženýrství, za účasti Hasičského záchranného sboru. Součástí experimentu bylo i zkoušení příspěvku izolačních materiálů z kamenné vlny Rockwool k požární odolnosti stropů a příček v interiéru, jakož i ověření chování zateplovacího systému na bázi izolačního materiálu Frontrock MAX E z hlediska zabránění šíření požáru po fasádě.

V průběhu požáru byly měřeny mnohé parametry. Kromě teplotních polí uvnitř objektu byl sledován průběh proudění vzduchu a zplodin hoření, zakouření objektu uvnitř jednotlivých místností, a toxicita zplodin z plastických materiálů – polystyrénových stropních izolačních desek, koberců, závěsů, a matrací z polyuretanu. Všechny tyto materiály jsou běžnou součástí našich domovů a to nejenom v interiéru, ale někdy i v konstrukcích staveb a ve formě povrchových úprav.

Požár byl uhašen jednotkou hasičů, a posléze přítomní experti prozkoumali vyhořelý interiér a ukončili sběr veškerých měřených dat pro následnou analýzu.

„Naše společnost s Hasičským záchranným sborem ČR spolupracovala již v minulosti, například v loňském roce jsme se podíleli na požárním experimentu v Mokrsku. Cílem celé naší mezinárodní skupiny Rockwool je napomáhat výzkumu požární bezpečnosti tak, aby jejím výsledkem bylo skutečné snížení rizika ohrožení osob při požáru, včetně ohrožení kouřem a zplodinami hoření. Jedním z cílů naší účasti u této zkoušky bylo měření příspěvku našich izolačních materiálů k požární odolnosti a zabránění šíření požáru. Izolace z kamenné vlny Rockwool díky svým vlastnostem spolehlivě chrání před požárem bez ohledu na jeho skutečný průběh a pečlivost nebo nekvalitu zhotovení stavebních detailů – například formou požárních pásů a bariér u konstrukcí jež obsahují hořlavé materiály, “ vysvětluje Ing. Miroslav Smolka z firmy Rockwool, a.s.

Společnost Rockwool a.s. je součástí mezinárodní skupiny Rockwool International A/S – prvního a největšího výrobce izolačních materiálů na bázi kamenné vlny, které poskytují celou řadu unikátních vlastností: odolnost proti vysokým teplotám až do 1100°C, vysokou tepelně izolační schopnost pro zateplení stěn, střech, podlah a technických zařízení staveb a zvýšení akustického útlumu konstrukcí. Díky vysoké propustnosti pro vodní páry izolace Rockwool umožňují stavbám dýchat, což je nezbytné zejména pro starší rekonstruované budovy.

  Zdroj:rockwool.cz

Přihlášení