Nejnovější video
  • Spustit video
Anketa

Sheltie - Původ plemene

Sheltie - Původ plemene

S prvním dílem seriálu o šeltiích se společně vydáme po stopách původu tohoto krásného a elegantního plemene. Pradávní předkové šeltie pochází z Shetlandských ostrovů, které, téměř ztraceny uprostřed severního Atlantiku, tvoří nejsevernější území Velké Británie. Ostrovy patřily Norům, kteří si s sebou přivezli psy typu severských špiců. Od 15. století však vláda připadla Skotsku. Shetlandští psi byli původně určeni spíše k hlídání usedlostí a zemědělské půdy. V průběhu 17. století si s sebou přistěhovalci ze Skotska přiváželi spolu se stády ovcí i své ovčácké psy typu kolie, kteří postupně formovali shetlandskou populaci. S postupem času se především díky větší míře cestování a obchodu v 19. století zvyšoval i počet lidí přijíždějících na Shetlandské ostrovy, kterým se zalíbil malý, kolii podobný pes s rysy špice. Psi byli dováženi do Skotska, dále do Anglie a začali se chovat cílevedomě. Do chovu byl na přelomu století použit i King Charles španěl. Ve 20. století došlo ke křížení se známou výstavní kolií Teenou, díky které se v chovu objevilo zbarvení blue-merle. Křížení s koliemi ale přineslo i problémy s výškou jedinců, se kterými chovatelé bojují dodnes. První vrh v České republice se uskutečnil v roce 1960, ale opravdový rozmach nastal až po roce 1990, kdy se naskytla nová možnost využívat nepříbuzné linie.

  Článek čtenáře.                                        Autor textu a fota:

Přihlášení