Nejnovější video
  • Spustit video
Anketa

Říjen na zahradě-čas pro výsatbu ovocných stromků

Říjen na zahradě-čas pro výsatbu ovocných stromků

   Především si včas zajistěte kvalitní sadbu, abyste pak z pěstitelských školek nedostali již jen slabší stromky, které zbyly. Při převážení dobře chraňte kořeny proti slunci, větru a mrazu. Zakoupené výpěstky ihned založte do vlhké, kypré půdy, přihrňte je zemí a zalejte vodou, aby kořeny nezaschly. Stromky se zaschlými kořeny ponořte pokud možno až po korunku na 1-2 dny do vody a obnovte řezné rány na kořenech, aby se zlepšilo sání vody kořeny. Pokud stromky nestačíte vysadit na podzim, přidejte k nim více země, aby kořeny nezamrzly.
   Na celé ploše připravené pro výsadbu ovocných stromů je třeba vhodně připravit půdu a to tak, aby se zlepšily její vlastnosti i v hlubších vrstvách – do 50 – 60 cm. Půdu je třeba provzdušnit, obhohatit humusem a živinami a upravit půdní reakci. Před výsadbou je tedy nejlépe vyhnojit pozemek dobrým chlévským hnojem nebo kompostem – 400 – 600 kg na 100m2 nebo na něm pěstovat dva roky po sobě jeteloviny, trávu či jejich směsky. Ovocné stromky je vhodné sázet také po okopaninách hnojených chlévským hnojem. Pro stěny nebo pásové výsadby je třeba zrigolovat půdu alespoň v 1-1,5 m širokém pásu. Kmenné tvary ovocných stromů nebo jen ojedinělé stromy sázejte do vykopaných jam.
   Podle připraveného plánku si na pozemku vytyčte šňůrou a výtyčkami řady a v nich rozmístění jednotlivých stromů. Vyměřte nejdříve jako základní linii nejdelší řadu, od ní potom řady příčné. K vytyčení pravých úhlů použijte dřevěný kříž nebo motouz. Na stanovištích jednotlivých stromů zatlučte kolíky, které při správném vyměření tvoří přesné podélné, příčné i šikmé řady.
    Jámy pro podzimní výsadbu vyhlouběte alespoň 1 měsíc předem, aby se půda dobře okysličila. V suchých polohách, kde nebudete mít možnost stromky po výsadbě zalévat, je však vhodnější kopat jámy až před sázením, aby zem příliš nevyschla. Jáma by měla být 50 – 60 cm hluboká a 100 cm široká, v půdách málo úrodných a kamenitých hluboká až 150 cm. V úrodných půdách stačí menší jámy. Dno jámy zkypřete. Při hloubění dávejte na jednu stranu jámy horní vrstvu úrodnější půdy – ornice s podorničím. Málo úrodnou spodinu dávejte na druhou stranu jámy a k výsadbě ji použijte až po promýšení s dobře rozležlým kompostem. Místo spodiny však raději použijte ornici odebranou z nejbližšího okolí jámy, na její místo rozhoďte spodinu jámy.
   Odstřihněte nebo odřízněte všechny poškozené, zaschlé a zamrzlé kořeny až po zdravé pletivo. Zdravé kořeny mají bílé dřevo, zaschlé jsou hnědé, namrzlé šedé až černé. Úměrně zkraťte také příliš dlouhé a slabé kořeny, aby kořenová korunka měla pokud možno pravidelný tvar. Řez musí být hladký a co nejmenší – kolmo na kořen.
   U vyšších stromků, které mají hluboko jdoucí kořeny, ponechte kůl, než kmen dostatečně zesílí (5 – 8 let), u stromků s mělkými kořeny musí kůl zůstat trvale. Zaražený kůl nesmí sahat do kořenové korunky, ale nejvýše 10 cm pod nejspodnější výhon. Proti hnití ochraňte spodní část kůlu do výše 1 metru opálením nebo namočením do roztoku skalice.
   Jámu ze zaraženým kůlem zahrňte zčásti ornicí a po obvodu ji mírně sešlápněte. Zeminu zlepšíte s dobře promýšeným kompostem, ale pozor – nikdy nepoužívejte čerstvý chlévský hnůj! Zeminu sesypte do jámy tak, aby u kůlu vytvořila kopeček, na který umístíte stromek. Na správném zasazení velmi závisí pozdější vývoj i plodnost stromku. Má být zasazen tak, aby svým kořenovým krčkem přesahoval asi o 5 – 6 cm povrch okolní půdy. K posouzení správné hloubky zasazení použijte lať nebo sázecí prkno.
   Stromky by měly sázet vždy dvě osoby, jedna přidržuje stromek a rozloží jeho kořeny, druhá je zasypává jemně rozdrobenou ornicí. Přitom první osoba stromkem zlehka potřásá, aby zemina dobře pronikala mezi kořeny a netvořily se mezi nimi vzdušné mezery, v nichž kořeny plesnivějí. Proto také dbejte na to, aby ke kořenům nepřišly drny nebo hroudy. Aby zemina ke kořenům dobře přilnula, opatrně ji k nim před konečným zahrnutím přišlápněte a podle potřeby stromek zalejte. Aby se voda rychle nevypařovala, posypte okolí suchou půdou, kompostem nebo rašelinou.
   Při podzimní výsadbě je ještě třeba ochránit kořeny stromků proti namrznutí. Kolem kmene proto udělejte 25 – 30 cm vysoký kopeček zeminy. Na jaře ho pak rozhrnete a upravíte z ní 1 – 1,5 m širokou mísu k zadržování vláhy.

     KV                                                  Ilustrační foto:sxc.hu

Přihlášení