Nejnovější video
  • Spustit video
Anketa

Restaurování stolu a židlí

Restaurování stolu a židlí

Zachraňte staré stoly a židle před skládkou.Pokud stoly a židle vypadají staře a opotřebovaně, nemusejí hned putovat na skládku. Používejte k restaurování Vaši deltabrusku!

 

 

 

 

1 Nejdříve musí dolů starý lak. Nasaďte do deltabrusky brusný list se zrnitostí 60. Nyní dobře obruste celý kus nábytku.

2 Opravte poškozená místa. Nahraďte polámané části, trhliny a otvory vytmelte.

3 Jakmile tmel ztvrdne, ještě jednou ho zbruste. Nyní vezměte jemnozrnný brusný list (180 na měkké dřevo a 120 na tvrdé dřevo).

4 Nakonec povrch natřete lazurou, lakem nebo voskem.

Přihlášení