Nejnovější video
  • Spustit video
Anketa

Přehled nejdůležitějších skupin stavebních materiálů

Přehled nejdůležitějších skupin stavebních materiálů                           

Pojmy materiál a stavební materiál se ve stavebnictví používají pro materiály, z nichž se vyrábí stavební součásti a staví stavby. Pod nadřazený pojem stavební materiály se zahrnuje mnoho materiálů, které se podle jejich chemické struktury řadí do různých skupin. Nejběžnější materiály lze rozdělit do následujících kategorií:


Beton

Beton se dělí na standardní beton a lehký beton. Standardní beton je směsí cementu a přísad – písku a štěrku. Nemá dutiny a má většinou vysokou pevnost v tlaku. Pokud je standardní beton opatřen betonářskými výztužemi ze železa, mluví se o železobetonu.

Lehký beton se od standardního betonu liší obsaženými materiály. Zpravidla se mísí s pemzou a keramzitem a má výrazně nižší pevnost v tlaku. Zvláštní variantou je pórobeton. Obsahuje příměsi látek s obsahem plynu, který betonu během vytvrzování dává pórovitou strukturu. Beton se nejlépe opracovává vrtacím kladivem, protože na stroj nemusí být vyvíjen žádný tlak.

Zdící stavební materiály

Zdící stavební materiály se dělí na plné tvárnice, děrované tvárnice a deskové materiály. Plné tvárnice mají jednotnou mezeru (podle materiálu těsnou nebo pórovitou). Zde se k vrtání hodí jak vrtací kladiva, tak příklepové vrtačky.Děrované tvárnice ze stejného materiálu mají oproti plným tvárnicím velkých počet dutin. Proto se u děrovaných tvárnic používá příklepová vrtačka, protože vrtací kladivo má příliš velkou sílu úderu.


Deskové materiály

Deskové materiály jsou tenkostěnné stavební materiály, jako jsou sádrokartonové desky, sádrovláknité desky a desky z dřevěných materiálů. Používají se v první řadě k vnitřní výstavbě. K vrtání jsou vhodné jak příklepové vrtačky s vypnutým příklepem, tak také akumulátorové vrtačky.


Přihlášení