Nejnovější video
  • Spustit video
Anketa

Požární ochrana v domácnosti

Požární ochrana v domácnosti.

Váš kontrolní seznam na téma protipožární obrana

Sestavili jsme pro Vás kontrolní seznam s cennými radami a nápady na téma protipožární ochrana a prevence:
Lepší prevence než pláč.

* Včas si zjistěte telefonní číslo na požární útvar,   informujte se o únikových cestách a umístění   protipožárních   zařízení, např. hlásičů požáru, hasicích   přístrojů nebo požárních houní.
* Nikdy nekuřte v posteli a cigarety odkládejte vždy pouze   do nehořlavých popelníků.
* Nikdy nenechávejte bez dozoru otevřený oheň, např. krb,   svíčky nebo olejové lampičky.
* Opravy plynových a elektrických přístrojů vždy přenechejte   kvalifikovaným odborníkům.
* Nikdy nenechávejte bez dozoru zapnuté el. přístroje, např.   žehličku nebo sporák.
* Používejte vždy pouze přístroje s atestem VDE nebo TÜV   nebo obdobným.
* Ve sklepních prostorách a kotelnách nepoužívejte otevřený   oheň a nechráněné světlo.


Optimální příprava                                                                                  

* Ať již je to sklep, půda, schodiště nebo okolí domu: nikdy   zde neodkládejte hořlavé předměty, např. nábytek, dětské   kočárky nebo přístroje. Na jedné straně tím omezujete   prostor potřebný při event. zásahu, na druhé straně   vytváříte nekontrolovatelná ohniska požáru.
* Nouzové východy a schodiště nesmí být ničím zahrazeny a   nesmí být uzamčeny. Pravidelně kontrolujte, zda se nouzové   východy dají otevírat zevnitř.
* Protipožární dveře ke kotelnám nebo podzemním garážím se   musí kdykoli automaticky zavírat a v žádném případě nesmí   být udržovány otevřené pomocí klínů nebo jiných předmětů.
* Zajistěte, aby všechny hlavní uzávěry plynu, vody a   elektřiny byly volně přístupné a aby byly nezaměnitelně     označeny.
* Do kotelen umístěte hasicí přístroje.

Správná reakce

* V případě požáru nikdy nepoužívejte jako únikovou cestu   výtah. Zkrat el. vedení a kouř z něj mohou rychle udělat   smrtelnou past.
* Hořící tuk v kuchyni nikdy nehaste vodou, protože to oheň   ještě více posílí. Místo toho použijte hasicí houni.
* Dojde-li k požáru, uzavřete všechny dveře, které vedou k   jeho ohnisku. Zavřené dveře chrání nejen před kouřem a   dýmem, ale zadržují i plameny a žár.
* Když Vás překvapí hustý kouř, namočte do vody kapesník a   přiložte ho na ústa a nos. Protože kouř klesá dolů jen   pomalu, měli byste se pohybovat v předklonu nebo se plazit   po zemi.
* Pokud nemůžete požár zvládnout sami, odveďte nejprve do   bezpečí všechny ohrožené osoby a potom okamžitě informujte   hasiče.

 

Přihlášení