Nejnovější video
  • Spustit video
Anketa

Pokládka laminátové podlahy

Pokládka laminátové podlahy                                                            

Za účelem izolace proti vlhkosti musíte na podklady tvořené z minerálů vždynejdříve položit polyesterovou fólii (silnou 0,2mm). Jednotlivé pásy fólií vždy o 20cm překryjte druhým pásem a slepte je. Abyste podlahu izolovali proti kročejovému hluku, je třeba použít speciální podložky,kterou položíte ve stejném směru jako desky.

 


Nyní můžete začít. Položte první desku s drážkou na stěnu. Jelikož se dřevo rozpíná, doporučujeme Vám dodržovat vzdálenost mezi deskamia stěnami nebo jinými pevnými prvky( dveře, potrubí topení) minimálně 10-15mm. Zajistěte vzdálenost a desky vyrovnejte. U místností delších než 7m musíte dbát na dodržení speciální vzdálenosti 1,4mm na každý metr délky místnosti od obou stěn.


Při pokládání systémového vzoru jako jsou stromečkovitý vzor, dlaždice nebo dřevěné ozdobné prvky, buďte opatrní! Zde je třeba pracovat velmi přesně. Spojte příčné spoje první řady a zajistěte vzdálenost od zdi (podélně a napříč). Kromě toho musíte řadu přesně vyrovnat. U každé nové řady musíte desky (např. typ Super Size od firmy Kaindl) pokládat s určitým odstupem, a to cca na vzdálenost šířky desky, tzn. o 331mm od předchozí řady.Proto musíte první desku v nové řadě podélně vyrovnat tak, aby příslušný obrazec vzoru co možná nejvíce odpovídal.


Pokládejte desku vedle desky, dokud nebude první řada hotová.
Abyste poslední desku v řadě vhodně zkrátili, otočte ji o 180° a položte ji vedle již hotové řady vzorem nahoru (pero na pero). Pozor! Nezapomeňte na vzdálenost od čelní stěny! Potom desku označte a uřízněte (při použití ruční pilky začněte od horní strany desky, v ostatních případech od spodní strany).

 

 


Jsou-li stěny šikmé, je třeba desky srovnat do roviny (trochu dál od příčky) a označit pak průběh stěny rovnoběžně podle první řady desek. K tomu Vám dobře poslouží například distanční vložka. Desky následně podle značky uřízněte a zalícujte. Jestliže při měření zjistíte, že je poslední řada desek užší než 5cm, pak byste měli první řadu také trochu podélně zaříznout, aby poslední řada nezůstala tak úzká.


Každou novou řadu začněte vždy zbylým kouskem předchozí řady.Příčné spoje by při tom měly být zasazeny minimálně 40cm. Připokládání prvních třech řad dbejte především na to, aby byly přesně rovné!

 

 

 

 

Přihlášení