Nejnovější video
  • Spustit video
Anketa

Pohlídejte si hydroizolaci svého domu

Pohlídejte si hydroizolaci svého domu

Spolupráce s odborníky se opravdu vyplatí
Není neobvyklé, že stavební firmy zabývající se ochranou proti vodě poskytují na prováděné hydroizolační práce dlouhodobé záruky až 10 let. Jednotlivé ceny konkrétních zakázek jsou vypracovávány individuálně na každou zvlášť a mohou se i výrazně lišit. I v tomto případě však nemusí vždy platit rovnice: levné ceny = vysoká kvalita. V obrovské nabídce postupů a nabízených „osvědčených“ preparátů se nejlépe orientuje odborník. S referencemi se můžete seznámit na internetových stránkách jednotlivých firem a společností.
   U novostavby je v prvé řadě na místě kontrola základové spáry před betonáží. Zda není rozbředlá, jaká je kvalita podloží a zejména únosnost, tedy kvalita materiálu. Je-li základová spára rozbředlá, mohlo by v budoucnu dojít k posunu a praskání rodinného domu. Další důležitá kontrola by se měla týkat polohy prostupů v základech pro přípojky. Jejich nesprávná poloha, a to i výšková, může zavinit nefunkčnost kanalizace. Kontrola provedení betonáže desky s ohledem na rovinnost a hladkost povrchu je nutná z důvodu následného bezproblémového provedení vodorovné izolace proti zemní vlhkosti. Odborníci se shodují na skutečnosti, že je nezbytně nutné, aby základní deska dobře přilnula. Zamezí se tak mechanickému poškození hydroizolace. Pokud je toto všechno v pořádku, můžete mít klidné spaní. Udělali jste první správný krok. Vodě i vlhkosti jste sebrali první důležitou šanci, aby se u vás mohla začít zabydlovat.

Metoda proudění vzduchu
Princip této metody spočívá ve zvětšování plochy k odpařování vody do ovzduší, se současným podporováním silnějšího proudění vzduchu. Základy metody byly uznávané staviteli již před mnoha stoletími. Podle většiny odborníků je tato metoda nejméně vhodná pro neodvětrávané vzduchové dutiny v interiéru. Postupně se tu totiž kumuluje voda a posléze proniká do stěny dutin nebo do zdiva. Další nevýhodou je skutečnost, že vlhký vzduch je přiváděn zpět do místnosti. Odborníci spíše doporučují dutinu s přívodem i odvodem vzduchu do ovzduší. Nevýhodou této metody je však mírná změna mikroklimatu v místnosti.
  Oba typy jsou však nepřípustné v prostorách s klenbou. Odvětrání dutinami v prostorách pod úrovní terénu se sice doporučuje, ale vzduch musí být v takovém případě odveden do atmosféry a dno kanálků by se mělo odvodnit. Použití této metody není vhodné ani v oblastech s výskytem volné podzemní vody.  Vlastní účinnost je různá a pohybuje se podle jednotlivých případů v rozmezí několika desítek procent. Z hlediska památkové ochrany jsou tyto způsoby vhodné.

Metoda plošné (mechanické) izolace 
Izolace jsou zpravidla nedílnou součástí všech sanačních opatření a také postupy jsou velmi podobné. Jejich název je odvozen od vlastního způsobu realizace. Vždy totiž musíme izolaci do zdiva nejprve mechanicky vložit. Části zdiva jsou například postupně vybourávány, poté se vloží izolace a vybourané prvky se opět doplní.
   Jinou metodou je ruční podřezávání v cihelní spáře. K tomuto účelu se doporučuje například tesařská, lanová nebo řetězová pilu. Do proříznuté spáry se vkládá plastová fólie, sklolaminátové desky nebo jiná vhodná hydroizolační fólie. Výhodou této technologie je současné radonové odstínění.

Nerezový plech jako izolant
Nejnovější mechanická metoda, vhodná do cihelného zdiva s rovnou vodorovnou spárou, využívá vlnitých desek z nerezového plechu. Ty se potom vkládají do připravených spár. Obecně lze konstatovat, že všechny mechanické metody jsou účinné, ale hodně pracné. Další nevýhodou je skutečnost, že výrazně zasahují do konstrukce staveb. Při práci musí být vyklizeny přilehlé prostory, zejména z důvodů bezpečnosti. Navíc i z hlediska památkové ochrany staveb, které nelze brát na lehkou váhu, jsou často hodnoceny jako nevhodné.

Hydroizolace s chemickou odolností
Tato oblast se využívá zejména pro izolování jímek a nádrží odpadních vod. Utěsňování proti tlakové vodě a zemní vlhkosti představuje vlastní realizaci izolace základů a podzemních částí staveb. Součástí úprav spodních staveb jsou také izolace proti radonu.

Hydroizolace pro balkóny, terasy a ploché střechy
Firmy zaměřující se na tuto metodu se většinou specializují na provádění mechanicky kotvených a zátěžových prvků hydroizolací, včetně zateplení, dodatečného spádování, popřípadě na systémy „obrácených střech“. Dodávky je možné objednávat nejenom pro novostavby, ale i pro jednotlivé rekonstrukce.

    KV                                                                 Ilustrační foto:sxc.hu

Komentáře

Hydroizolace

Hydroizolace je důležitou součástí každé stavby, bohužel ne vždy jsou navrženy a provedeny tak, aby odpovídali podmínkám, ve kterých je stavba umístěna. Mě pomohla profesionální firma y Liberce Complet San s.r.o.Vřele doporučuju!hydroizolace

Přihlášení