Nejnovější video
  • Spustit video
Anketa

Nemrzněte po ránu aneb jak nejlépe vytápět koupenu

Nemrzněte po ránu aneb jak nejlépe vytápět koupenu

Nejprodávanější jsou deskové ocelové radiátory

Nejrozšířenějším typem je vytápění topnými tělesy – radiátory. Moderní radiátory mají nejen dobrou výhřevnost, ale podobají se uměleckým dílům, dotvářejí interiér, někdy si jich dokonce ani nevšimneme. V záplavě tvarů, barev a materiálů bychom neměli zapomínat na základní funkci topných těles. To znamená, že pomocí nich by se měla v obytném prostoru vytvořit tepelná pohoda – stav, při kterém člověk nepociťuje ani příliš velký chlad, ani teplo. Proto si nechte poradit od odborníka v oblasti vytápění a technického zařízení budov. Platí to zejména u rekonstrukce, která nepodléhá stavebnímu povolení (jeho součástí je většinou i projekt vytápění). Vidina ušetřených peněz je lákavá, avšak nespoléhejte se na to, že to zvládnete sami, protože náprava chyb je obvykle dražší než konzultace s odborníkem. Proto velikost, typ a umístění topného tělesa nechte na odbornících a sami si vyberte pouze jeho vzhled.

Deskové ocelové radiátory, které jsou v současnosti asi nejprodávanější. Mají malý objem a nejenže se rychleji zahřívají, ale zároveň i rychleji vychladnou. Jsou vhodné do otopných soustav s nuceným oběhem. Vyrábějí se s jedním až třemi panely, mezi které se někdy umísťují tzv. konvekční plochy ke zvýšení tepelného výkonu. Jejich výhodou je zejména velký tepelný výkon při zabrání malé podlahové plochy, kompaktnost, velká variabilita výšek i délek. Čelní strana panelu může mít podobu prolamovaného profilovaného plechu nebo může být hladká. Dodávají se v různých barevných vyhotoveních, často jsou součástí dekorace stěny.

Trubkové ocelové radiátory se vyrábějí z hladkých nebo žebrovaných ocelových trubek. Nemají tak velkou výhřevnost jako ostatní radiátory, výborně však plní funkci sušáků ručníků v koupelně a dají se postavit i do prostoru. Výhodné jsou typy, které mohou být mimo topné sezony napojeny na elektrickou síť. Zajímavým prvkem interiéru mohou byt i trubkové radiátory v netradičním tvarovém a barevném vyhotovení, například jako jednoduchý had nepravidelně se vlnící po stěně.

Inteligentní systémy elektrické vytápění
Principem elektrického vytápění je přeměna elektrické energie v tepelnou, což nastane při přechodu elektrického proudu vhodným vodičem, v němž se vytváří odporové teplo. I u elektrického podlahového vytápění je zdrojem tepla elektrická energie. Tato energie potom působí ve formě přímého výhřevného, akumulačního nebo poloakumulačního vytápění. Elektrické podlahové topení využívá k produkci tepla Joulův jev, tj. vznik tepla v odporovém vodiči, přes který protéká elektrický proud. Termokabel (respektive rohož) má výšku jen několik milimetrů. Účinnost vytápěcích termokabelů je v podstatě stoprocentní. Nejmodernější inteligentní systémy s adaptivními regulátory vyhodnocují neustále teplotní gradient ve vytápěném prostoru a hospodárně regulují vytápění nezávisle na změně počasí.

Elektrické termokabely se instalují přímo na betonovou podlahu, kterou je třeba tepelně odizolovat, aby se zabránilo nežádoucím únikům tepla přes konstrukci. Termokabely se zalévají vrstvou betonové mazaniny o tloušťce 5 až 6 cm nebo jinou zalévací směsí zbavenou ostrých prvků. K vytápění podlahy pomocí elektřiny není vždy zapotřebí použít tento systém, který je náročnější na instalaci. Například na temperování tenkých renovovaných podlah je nejvhodnější tenká topná rohož. Hlavní výhodou je možnost aplikace na původní podlahy, čímž odpadá stavební nepořádek, který souvisí s odstraňováním staré krytiny. Termokabel tlustý pouze 2,5 mm je fixovaný na samolepicí umělohmotné síťovině a stačí ho přímo aplikovat na očištěnou podlahu.

Mezi estetické skvosty radiátorů patří desková elektrická sálavá tělesa – pracují na principu infravytápění. Jde o tenké panely, které mohou být umístěny kdekoli, kde je přístup k elektrické zástrčce. Ideální je, pokud je umístíte proti nejmasivnější a nejvíce ochlazované stěně. V panelu prochází nekovovým, velmi tenkým karbonovým vláknem zalisovaným do přírodního akumulačního jádra elektrický proud. Toto sálavé vytápění neohřívá vzduch, ale pevné předměty, podobně jako sluneční záření nebo kachlová pec. Infračervené topné panely šetří podle odborníků jak energii, tak peníze i přírodu.

Zkuste kombinovat
Ideální tepelné pohody v koupelně můžete dosáhnout kombinací několika systémů vytápění. I když se podlahové nebo stěnové vytápění používá jako samostatný systém vytápění, můžete ho zkombinovat s jinými topnými systémy, například s trubkovým ocelovým radiátorem napojeným na elektrickou síť. Tato kombinace je vhodná například tehdy, jsou-li v jedné stěně větší okna, nebo když se chcete po koupeli utírat do ohřátých ručníků.

 KV             

Přihlášení