Nejnovější video
  • Spustit video
Anketa

Nanášení nátěrových hmot stříkáním

Nanášení nátěrových hmot stříkáním.                      

Principem stříkací techniky je nanášení jemně rozptýlené nátěrové hmoty na povrch předmětu. Stříkací techniky tvoří:

Stříkání stlačeným vzduchem: Proud stlačeného vzduchu rozptyluje barvu a jemné kapičky unáší na lakovaný předmět.

Vysokotlaké stříkání: Nátěrová hmota je čerpadlem vytlačována z trysky pistole pod vysokým tlakem, takže odporem vzduchu se rozptýlí do drobných kapiček.

Stříkání z aerosolového obalu: Nátěrová hmota je pod tlakem v nádobce a je zředěna zkapalněným hnacím plynem – používá se nejčastěji fluor-chlórovaných uhlovodíků. Po opuštění trysky se plyn odpaří a rozptýlí barvu na drobnou mlhu.

Elektrostatické stříkání: Nátěrová hmota re rozptýlí na drobné kapky třeba na odstředivém kotouči a současně se nabije elektrostatickým nábojem na vysoké napětí. Předmět má opačný náboj a přitahuje kapky barvy z prostoru. Tento způsob nanášení je vyhrazen průmyslovému zpracování.

STŘÍKACÍ PISTOLE SPÁDOVÁ
U této stříkací pistole se při stisknutí spouště nejprve otevře vzduchový ventil, kterým proudí z pistole vzduch a teprve dalším stisknutím otevře jehla přívod nátěrové hmoty z nádobky do trysky. Proud vzduchu strhává nátěrovou hmotu a rozprašuje ji. Šroubkem se reguluje doraz spouště, a tím i množství rozprašované nátěrové hmoty při zcela stisknuté spoušti. Kroužkem se reguluje, zda střik má být kulatý nebo plochý. Dalším nutným zařízením je výkonný kompresor s příslušenstvím, zpravidla bývají pojízdné. Kompresor stlačuje vzduch do tlakové nádoby, odkud se vzduch vede před odlučovač vody a oleje redukčním ventilem a hadicí do pistole. Tlaková nádoba musí být opatřena pojistným ventilem a zařízením, které automaticky vypne motor při dosažení určitého tlaku a při jeho poklesu jej opět zapne. Místo kompresoru je možno použít jiného zdroje tlakového vzduchu, např. z centrálního rozvodu. Je však nutno zařadit před pistoli filtr, aby se oddělily nečistoty, vlhkost a olejová mlha ze stlačeného vzduchu. Tyto nečistoty způsobují závady v nátěru.
Údržba – Pistoli musíme udržovat v čistotě. Po skončení práce ji propláchneme ředidlem a štětcem vyčistíme nádobku. Ředidlo volně vystříkáme a postup opakujeme, až stříkané ředidlo je čisté. Občas pistoli rozebereme a součástky umyjeme v nitro-ředidle. V pistoli nesmějí zůstat zbytky syntetických, zejména epoxidových nátěrových hmot, které nelze jednoduše ředidlem vyčistit. V tom případě namočíme součástky do odstraňovače starých nátěrů. Otvory a úzké kanálky čistíme jen dřívkem, nikoliv kovovými předměty.
 

STŘÍKACÍ PISTOLE NÍZKOTLAKÁ
Pistole vzhledem připomíná běžnou spádovou stříkací pistoli. Nádobka na barvu je z plastické hmoty a je uzavřena víčkem, které musí být při stříkání vždy pevně nasazeno. Rukojeť pistole je upravena pro nasazení hadice z vysavače (jako zdroj stlačeného vzduchu postačí výkonný vysavač, který dává přetlak alespoň 5kPa). Spoušť ovládá pouze přítok nátěrové hmoty, vzduch proudí do pistole po zapnutí vysavače stále. Současně tlak vzduchu působí na hladinu nátěrové hmoty v nádobce, takže k rozprašování postačí podstatně nižší tlak. Šroubem se reguluje doraz spouště, a tím intenzita střiku při úplném stisknutí spouště. Kroužkem se reguluje plochý nebo kulatý střik. Je nutno nejprve povolit převlečnou matici.
Údržba- Novou pistoli dokonale několikanásobně vyčistíme ředidlem od konzervačního tuku. Při stříkání ředidla překontrolujeme také její funkci. Pak se naplní nádobka zředěnou hmotou asi do 3. Nátěrová hmota nesmí vniknout do trubice v nádobce. Po skončení práce zbytek nátěrové hmoty vylijeme, pistoli propláchneme několikrát příslušným ředidlem a nádobku omyjeme štětečkem. Rovněž závity i víčko. Občas pistoli rozebereme a dokonale vyčistíme podle přiloženého návodu. Pozor! V motorku vysavače dochází k jiskření, proto nelze z bezpečnostních důvodů stříkat touto pistolí hořlaviny a hořlavé nátěrové hmoty v uzavřených místnostech. Stříkání je možno provádět pouze venku, na otevřeném prostranství nebo pod přístřeškem, přičemž vysavač musí být dostatečně daleko od stříkané plochy. Nikdy nestříkat směrem k vysavači!

BEZVZDUCHOVÁ STŘÍKACÍ PISTOLE
Jejich cena je poměrně vysoká, ale dávají při pečlivé údržbě výborné výsledky. Nesmějí se používat ke stříkání agresivních a abrasívních látek. Pistole má dlouhou přívodní šňůru, která se zasune do zásuvky. Při stisknutí spouště se barva z nádobky nasaje do pistole, stlačí na vysoký tlak, pod kterým tryská z hubice. Odporem vzduchu se jemně rozptýlí na kužel. U pistolí lze zpravidla regulovat intenzitu a rozptyl střiku. Pistole se musí držet pokud možno svisle a stále kontrolovat obsah v nádobce. Při poklesu hladiny ihned doplňte, protože při nasátí vzduchu „vyprskne“ nekontrolované množství barvy. Zvlášť velkou pozornost musíte věnovat čištění pistole, protože při zatvrdnutí, např. epoxidové barvy, by byla prakticky neopravitelná.

       KV                                                         Zdroj foto:Bosch

Přihlášení