Nejnovější video
  • Spustit video
Anketa

Montáž zasucha – stěny, stropy, podlahy

Montáž za sucha – stěny, stropy, podlahy

Rámová konstrukce opláštěná sádrokartonem s izolací v dutině má pouze zlomek hmotnosti, než by měla zeď z cihel. Přitom při správné konstrukci zcela splňuje požadavky jak na pevnost, tak i na protihlukovou, tepelnou a protipožární ochranu. Navíc je tenká a nezabere tedy cennou plochu.
Suchá omítka vyhladí hrubé stěny
U hrubé stavby bychom se rádi vyhnuli dlouhé době vysychání, u starých domů je často nutno zakrývat šikmé podkladní zdivo s trhlinami. V obou případech lze jako suchou omítku použít sádrokartonové desky. Vrstva styroporu na zadní straně desek současně výrazně zlepšuje jejich tepelnou izolaci. Bodově nanášená spojovací sádra zajistí trvalé spojení desek a podkladu. S pomocí gumového kladiva a dlouhé hliníkové lišty desky vyrovnejte dříve, než sádra zatvrdne.
Předsunuté stěny pro problematické podklady
Jestliže potřebujete zakrýt poškozené podklady nebo zlepšit tepelnou a protihlukovou (akustickou) izolaci stěny, je výhodné postavit předsunutou stěnu. Můžete přitom pracovat s dřevěnými sloupky či lépe s kovovými profily. Domovní instalace, jako jsou kabely či trubky topení, přitom můžete schovat za sádrokartonový obklad. Na podlahu a strop se připevňují U-profily. Uvnitř umístěné svislé profily se při větší výšce stabilizují průběžnými podpěrami. Před opláštěním se mezi profily upevní svorkami izolační desky. Dvojité opláštění pak ještě lépe zlepší protihlukovou ochranu.
Lehké příčky montované zasucha
Jestliže postavíte základní konstrukci předsunuté stěny do volného prostoru a opatříte ji po obou stranách pláštěm, vznikne lehká stavební příčka. Tímto způsobem umožníte pozdější změny půdorysu, aniž byste museli zasahovat do statiky objektu.
Instalační stěny a instalace před stěnou
Příčky, o kterých byla právě řeč, mohou ve svém dutém prostoru ukrývat nejrůznější vedení. V nabídce systému jsou zahrnuty i upevňovací prvky pro všechny sanitární objekty. Stále častěji se takové stěny, tzv. předsunuté instalační stěn, umísťují před nosné masivní zdivo,aby se zjednodušily instalační práce.
Mazaniny z desek pokládaných zasucha pro nové i staré stavby
Nejen běžné omítky, ale i potěry nanášené na hrubé podlahy vnášejí do domů značné vlhko. Mazanina z desek nasucho, položených na rovných podkladech, resp. urovnaných suchých násypech, vytvoří okamžitě pochozí a absolutně suchou podlahu, kterou můžete ihned opatřit nejrůznějšími nášlapnými vrstvami. Mazanina z desek, pokládaných za sucha na rohože, tlumí kročejový hluk. Násyp se srovnává pomocí kovové lišty.
Stropy s obkladem a zavěšené podhledy
U zavěšených podhledů se nejprve do stropů zašroubují speciální závěsy (u trámových konstrukcí), nebo se připevní do betonových stropů hmoždinky (požívejte pouze hmoždinky schválené pro betonové stropy) a na ně se následně upevní vnitřní konstrukce pro obklad stropu sádrokartonovými deskami. Můžete použít dřevěné latě, avšak s kovovými profily je práce jednodušší. Na základní laťování pak přijdou nosné latě, příčně upevněné v rastrovém rozměru obkladových desek. Pokud jde o počet upevňovacích bodů pro základní latě, dodržujte přesně pokyny výrobce systému, abyste zajistili bezpečnou montáž. Budete-li strop pouze obkládat, upevní se nosné latě přímo na podklad.
Tzv. rychlozávěsy se připevní do stropu hmoždinkami a šrouby. U trámových stropů musíte vyhledat nosné trámy a upevnit do nich šrouby do dřeva. Do rychlozávěsů se potom zavěsí profily základního laťování. Pomocí speciálního spojovacího kování upevníte na základní laťování vlastní nosné latě. Vzdálenost se řídí rozměry sádrokartonových desek, použitých pro opláštění. Nakonec přišroubujete desky rychlořeznými šrouby na kovové profily.
Parabeton a tenkovrstvá malta
Velká rozměrová přesnost tvárnic a desek z porobetonu poskytuje možnost spojovat jednotlivé prvky tenkou vrstvou malty místo silné vrstvy. Pouze tehdy, je-li podklad nerovný, musí být první vrstva provedena jako normální maltové lože. Pak už se používá jen tenkovrstvá malta. Při přesné práci lze porobetonové prvky skládat na sebe do výšky stěny, aniž by byly potřebné opravy. Pokud by se v jedné řadě tvárnic přesto objevily nepatrné výškové rozdíly, vyhladí se spára brusným prknem a nerovnosti v okamžiku zmizí. Potom jen odfouknete prach po broušení a můžete nanášet tenkou vrstvu malty pro další řadu.
Tenkovrstvá malta se dodává jako suchá směs, do které postačí pouze přilít vodu a malta se pak nanáší pomocí rovné lžíce. Přesné tvárnice z porobetonu osadíte do čerstvého maltového lože. Lehkými poklepy gumového kladiva je pak přitlačíte. Pokud by vznikly drobné nerovnosti, vyrovná se horní strana vrstvy pomocí prkna.

Zdroj: Komplexní dostavby interiérů, Hans-Werner Bastian, Rebo Productions, 2001

Ilustrační foto:sxc.hu

Přihlášení