Nejnovější video
  • Spustit video
Anketa

Montáž osvětlení na strop

Montáž osvětlení na strop

 

Nejlépe namontujete osvětlení na strop hmoždinkami a šroubovacími háčky.

Důležité: Protože stropy místností jsou často z betonu, měli byste použít vrtací kladivo. Dbejte přitom na stabilní pracoviště a použijte ochranné brýle, aby Vám do očí nepadal prach z vrtaného otvoru.

 

1 Důležité: před vrtáním vypněte pojistky a ujistěte se, že v místě vrtání neprochází žádné vodiče (detektor kovů).

2 Nyní můžete vrtat. Dbejte na správný průměr otvoru pro hmoždinky.

3 Zastrčte hmoždinky, doklepněte kladivem, zašroubujte šroubovací háčky a zavěste osvětlení.

4 Připojení osvětlení: Zkoušečkou zkontrolujte, zda je vedení bez napětí. Jednotlivé vodiče elektrického vedení (zpravidla dva nebo tři) mají různé barvy. Černý (někdy hnědý) vodič je označen „L“. Je to vodič, který vede proud ze sítě k lampě. Modrý vodič je nulový vodič „N“, který vede proud z lampy zpět do sítě. Zeleno-žlutý vodič (nemusí být k dispozici) je ochranný vodič „PE“. Nyní připojte vodiče ke svorkám, černý k černé, modrý k modré. Pokud pro zeleno-žlutý ochranný vodič na svorce není k dispozici pozice PE, umístěte ho tak, aby nebyl v kontaktu se svorkou. Nakonec zkontrolujte, zda jsou vodiče pevně zajištěny ve svorce.

5 Funkční zkouška: Znovu zapněte pojistky – světlo svítí.

Přihlášení