Nejnovější video
  • Spustit video
Anketa

Modré akustické systémy Rigips

Modré akustické systémy Rigips–jedinečné řešení problémů s hlukem

Modrá akustická deska Rigips v systémových sádrokartonových konstrukcích výrazně snižuje hladinu hluku. Je to profesionální a ekonomické řešení protihlukové ochrany budov. Rigips tak pomáhá splnit velmi důležité kritérium v oblasti komerční i bytové výstavby a tím je klid na práci i odpočinek.

Modrá akustická je nová sádrokartonová deska, jejíž vlastnosti pomáhají snížit škodlivý hluk. Díky jedinečné modré barvě kartonu je deska snadno rozpoznatelná.
Již v základní verzi je deska dodávána v protipožární úpravě, tudíž je vhodná i pro konstrukce s požadavkem na požární odolnost.

 

Exkluzivní výrobek
Exkluzivní výrobek společnosti Rigips se používá pro montáž vnitřních i mezibytových příček, podhledů a předstěn v interiérech. Akustické sádrokartonové konstrukce s modrou akustickou deskou tak umožňují zlepšit akustický komfort všech místností, ať už se jedná o nový, nebo rekonstruovaný objekt. 
Poprvé je tedy například na trhu k dispozici jednovrstvě opláštěná sádrokartonová příčka, která splní přísné normové požadavky na zvukovou izolaci uvnitř bytu.

Speciální receptura
Modrá akustická sádrokartonová deska je vyrobena podle speciální receptury. Má vhodně zvolenou hustotu jádra, kterou tvoří upravená sádrová krystalická struktura se specifickými tlumicími vlastnostmi. Díky svému unikátnímu složení dosahuje deska vysokých akustických kvalit.

Efektivní ochrana proti hluku
Efektivní ochrana proti hluku ve stavbě je stále důležitějším tématem pro architekty a projektanty. Pro lidi je totiž mimořádně důležitým kritériem pohody bydlení klid.
Trvalý hluk může dokonce způsobit závažné zdravotní problémy. V nejlepším případě se hluk považuje „pouze“ za rušivý element.
Vysoké nároky na protihlukovou ochranu je třeba začlenit do projektu a následně je nutné zajistit, aby byly v praxi spolehlivě splněny. Při správném projektování je možné dosáhnout obojího. V prostorech budovy se může hluk z vedlejších místností natolik utlumit, že ho obyvatelé nebudou vnímat jako rušivý. Lidé tak budou moci žít i pracovat vedle sebe v akustické pohodě.

Stavební akustika
Jednou z oblastí, kterou se zabývá stavební akustika, je omezení přenosu zvuku mezi různými prostory ve stavbě.
Pro řešení tohoto problému je třeba postavit zvuku do cesty vhodnou zvukově izolační konstrukci či konstrukční materiál. Základní vlastnost požadovaná od takových konstrukcí je neprůzvučnost. Konstrukční systémy nabízené společností Rigips byly pečlivě sestaveny tak, aby splňovaly nejpřísnější kritéria a byly ověřeny v autorizovaných zkušebnách.

Laboratorní zkoušky akustických systémů
Hodnoty vzduchové neprůzvučnosti dosažené při laboratorních zkouškách systémů v autorizovaných zkušebnách prokázaly zvýšenou účinnost modré akustické desky pro izolaci proti hluku. Tyto vysoké výchozí hodnoty neprůzvučnosti navíc zajišťují optimální spolehlivost konstrukčních systémů i po jejich zabudování do stavby. A stavitelům tudíž přináší jistotu dosažení deklarovaných hodnot akustické izolace. To vše platí samozřejmě za předpokladu použití správných systémových komponent Rigips.

Montáž akustických konstrukcí se neliší od klasické montáže sádrokartonových konstrukcí. Není nutné měnit nářadí, příslušenství ani způsob provádění.

Modré akustické sádrokartonové desky jsou k dostání v tloušťce 12,5 mm ve dvou rozměrech 1 250 mm x 2 000 mm, 1 250 mm x 2 750 mm.

Stavební konstrukce pro vzduchovou neprůzvučnost
Klasickým přístupem k řešení vzduchové neprůzvučnosti je postavit zvuku do cesty hmotnou konstrukci. Z empirické zkušenosti lze odvodit, že každé zdvojnásobení plošné hmotnosti dělící konstrukce přinese zvýšení vzduchové neprůzvučnosti o 6 dB.

Pro dosažení požadovaných zvukovoizolačních vlastností vnitřních příček je výhodnější místo zvyšování plošné hmotnosti použít lehké dvojité konstrukce. Každá taková konstrukce se skládá z nosného systému (dřevěné nebo kovové profily) a z oboustranného opláštění deskami (jednoduché nebo dvojité opláštění systémovými deskami s plošnou hmotností jedné desky nižší než 40 kg/m2), které jsou odděleny vzduchovou mezerou vyplněnou pružnou minerální izolací.

Výhodou konstrukcí suché stavby (konstrukce z desek sádrokartonových či sádrovláknitých) je využití principu kmitajících membrán s pohltivou vrstvou vloženou do mezery mezi nimi. Takové konstrukce splní stejnou neprůzvučnost jako konstrukce masivní, avšak při násobně menší hmotnosti.

Například pro vzduchovou neprůzvučnost Rw = 49 dB, což znamená, že sousedící místnosti uvnitř bytu jsou velmi dobře zvukově odizolované,  je třeba
Stěna ze železobetonu tl. 100 mm o hmotnosti cca 230 kg/m2
Stěna z plných cihel tl. 150 mm o hmotnosti cca 250 kg/m2
Stěna s deskami modrá akustická tl. 100 mm o hmotnosti 28 kg/m2

Konstrukcemi lehkých předstěn lze řešit i neprůzvučnost nevyhovujících stávajících dělících konstrukcí.
Například postavením předstěny opláštěné dvojnásobně sádrokartonovými deskami modrá akustická lze výrazně zlepšit neprůzvučnost původní zděné stěny
Původní stěna z pórobetonu tl. 80 mm, omítnutá – Rw = 35 dB
Původní stěna z pórobetonu tl. 80 mm, omítnutá s předstěnou – Rw = 63 dB
Původní stěna z plných cihel tl. 150 mm, omítnutá – Rw = 52 dB
Původní stěna z plných cihel tl. 150 mm, omítnutá s předstěnou – Rw = 63 dB

Modré akustické konstrukce mají vlastnosti:
-vyšší vzduchová neprůzvučnost (izolace proti hluku)
-již v základní verzi s vyšší požární odolností (protipožární konstrukce)
-snadno rozpoznatelné podle modré barvy (snadná kontrola)
-díky malé tloušťce konstrukce zůstává větší užitná plocha místností
-malá hmotnost modré akustické konstrukce znamená menší nároky na nosné konstrukce
-jedinečné řešení pro rekonstrukce i novostavby
-hladký, zdravotně nezávadný povrch
-snadné vedení instalací v dutině konstrukce
-rychlost výstavby suchou cestou
-úspora investic

Akustické systémy s modrou akustickou deskou jsou:

Akustické příčky vnitřní i mezibytové
Akustické předstěny
Akustické podhledy

Použité materiály a provádění
Montáž akustických konstrukcí se neliší od klasické montáže sádrokartonových konstrukcí. Není nutné měnit nářadí, příslušenství ani způsob provádění.
Je třeba dbát na výběr vhodných komponentů, správnou montáž konstrukce a skutečné provedení na stavbě podle technologických zásad Rigips.

Při montáži zvukově izolačních konstrukcí je třeba dodržovat tyto zásady:
a) Po obvodu konstrukce je třeba podlepit profily podkonstrukce napojovacím těsněním. U podhledů a předsazených stěn volit pružné závěsy a třmeny.
b) Minerální izolace musí být vložena celoplošně
c) Pro dodržení deklarovaných hodnot neprůzvučnosti nesmí být rozteč profilů podkonstrukce menší než 50 cm.
d) Návaznosti jednotlivých dílů dělicích konstrukcí (např. rohy a odbočení příček) nesmějí obsahovat „akustické mosty”. Jde zejména o chybné umístění minerální izolace, provedení průběžného opláštění či absence pružného napojení podkonstrukce.
e) Pro snížení vlivu prostupu zvuku je vhodné v místě napojení konstrukce přerušit nebo vynechat vrstvu plovoucího potěru podlahy. Obdobně se u napojení na montovanou boční stěnu doporučuje přerušení průběžné desky opláštění boční stěny.
f) Pro návaznosti příček a podhledů, event. příček navzájem s ohledem na omezení šíření hluku v konstrukci je třeba volit vhodné řešení detailů.
g) Výplně otvorů je třeba zvolit takové, které odpovídají požadavkům na vzduchovou neprůzvučnost konstrukce, resp. se musí počítat s jejich negativním vlivem.
h) Je nutno minimalizovat počet a volit vhodné provedení a dotěsnění prostupů akusticky izolačními konstrukcemi.

Pracovní postupy je možné nalézt v knize Montážní příručka sádrokartonáře nebo v knize Sádrokarton zvládneme sami.
Další informace a vysvětlení k modré akustické desce na www.modreticho.cz nebo na www.rigips.cz.

 

Přihlášení