Nejnovější video
  • Spustit video
Anketa

Miska na ovoce z ramínek na šaty

Miska na ovoce z ramínek na šaty

Je známé, že se jí i očima – platí to i pro ovoce. Připravte si tedy vaši zásobu vitamínů skutečně neobvykle. Naše designová miska na ovoce se přitom stane jevištěm, na které se banány, pomeranče a hrušky stanou hvězdami.Osm ramínek na šaty můžete koupit hotové nebo si je sami uříznout.Následující návod k montáži je určen pro středně hustou vláknitou desku (MDF) s tloušťkou 8 mm. Pokud chcete použít jiné materiály nebo tloušťky, jednoduše upravte příslušný kusovník.Kupte osm dřevěných ramínek na šaty a vyšroubujte háčky – žebra misky jsou hotová.Pokud budete pracovat s polotovarem, dbejte následující: Dimenzovali jsme ho dostatečně; tak ho lze při vyřezávání žeber vždy bezpečně upnout. Umístěte žebra doprostřed nad sebe a ne příliš těsně k sobě, protože jednotlivé řezy vždy potřebují několik milimetrů materiálu. Zvláštností naší misky na ovoce je sešroubování žeber pomocí závitových tyčí a distančních vložek: Žebra se navlékají jako perly, vzdálenost mezi nimi je ustavena kousky hliníkové trubky a čtyřmi maticemi na konci tyčí.

 

Žebra: přenesení vzorového ramínka na desku MDF

Pokud nemůžete sehnat osm ramínek na šaty: Nejméně jedno potřebujete jako šablonu, abyste jeho tvar mohli osmkrát přenést na naši desku MDF s tloušťkou 8 mm. V nouzi vám pomohou rozměrové údaje na výkresu.

 


 

Vyznačení a vrtání otvorů

Tužkou a pravítkem na každém žebru označte pozici obou otvorů (viz výkres), kterými později protáhnete závitové tyče. Při vrtání otvorů vrtačkou a vrtákem na dřevo 10 mm použijte zbytek desky jako podložku, do které můžete vrtat.

 


Řezání žeber

Použijte kmitací pilku s listem na řezání křivek. Přitom je důležité, aby deska byla pevně upnuta k pracovnímu stolu pomocí šroubových svorek. Desku upněte znovu, pokud řezané místo je příliš daleko od fixace. Jinak bude působení páky velké a zhorší se přesnos.

 

 


Broušení / ošetření povrchu

Nejdříve srazte všechny hrany všech žeber z desky MDF brusným papírem 150 pod úhlem 45°, aby vzniklo malé sražení. Viditelné plochy zbruste bruskou a brusným papírem 240.

Před základním nátěrem si nejdříve pečlivě přečtěte pokyny výrobce ke zpracování a bezpečnosti. Pracovní plochu pečlivě zakryjte fólií nebo starými novinami. Při práci používejte masku, ochranné brýle a rukavice.

Nyní naneste základní plnič válečkem nebo stříkací pistolí. Nechte ho dobře proschnout. Nástřik nanášejte stříkací pistolí do kříže, aby nástřik byl rovnoměrný. Aby lehké součásti neodletěly vlivem vzduchového proudu ze stříkací pistole, přilepte je malými kousky oboustranné pásky.

Přihlášení