Nejnovější video
  • Spustit video
Anketa

Malé seznámení s hmoždinkami

Málé seznámení s hmoždinkami

Výběr hmoždinek je velký. Existují v krátkém provedení, žebrované nebo šroubovité. K čemu se která hmoždinka hodí?

Při výběru správné hmoždinky musí být zohledněn materiál, ve kterém bude hmoždinka držet zatížení. Rozlišujeme dřevo, různé druhy betonu, zděné stěny s těsnými spárami (vápenný pískovec, cihla, kabřinec) a stejné s pórovitými spárami (pórobeton, keramzit, pemzový beton) a rovněž desky.

Typy upevnění se rozlišují podle typu převádění síly do tělesa stavby - a to třecí styk, tvarový styk a materiálový styk.

U třecího styku se nejčastěji setkáváme s plastovými hmoždinkami. Nejjednodušší je klasická rozpěrací hmoždinka, která nejlépe drží v betonu a ve zdivu z plných tvárnic. Rozpěrná část hmoždinky se přitiskne na stěnu otvoru, protože takto vzniklá třecí síla drží hmoždinku ve stavebním materiálu.

U tvarového styku se hmoždinka rozloží v dutině stavebního materiálu. To znamená, že se přizpůsobí tvaru dutiny v materiálu. Tyto hmoždinky se hodí zejména pro montáž do děrovaných cihel nebo desek. Existují v různých provedeních, např. jako takzvané univerzální nebo dutinové hmoždinky.

Třetím typem zakotvení je materiálový styk. Hmoždinka se přímo slepí s materiálem stěny, např. maltou nebo reakční pryskyřicí. Tento typ ukotvení se hodí pro upevnění blízko okraje ve všech materiálech.

Průměr otvoru pro hmoždinku je výrobcem obvykle uveden na obalu. Zpravidla platí: Průměr otvoru by měl odpovídat průměru hmoždinky. Kromě toho musí být otvor tak dlouhý, aby se do něj vešla hmoždinka i šroub. Po vyvrtání musíte z otvoru odstranit prach, aby hmoždinka dobře držela.

Existují dva běžné způsoby montáže hmoždinek. Pak se požadovaný předmět upevní šroubem: Hmoždinka se zastrčí do otvoru tak, aby nevyčnívala ze zdi. Pak se požadovaný předmět upevní šroubem. U průchozí montáže se hmoždinka zastrčí do vyvrtaného otvoru skrz montovaný předmět. Tento způsob např. usnadňuje montáž předmětů s více upevňovacími body.

Přihlášení