Nejnovější video
  • Spustit video
Anketa

Krby pro začátečníky – základní terminologie

Krby pro začátečníky – základní terminologie

Ohniště je vnitřní část krbu, ve které probíhá hoření. Je vždy sestavena z nehořlavého materiálu. Podle použití to mohou být speciální cihly, šamotové cihly a tvarovky, litinové a ocelové díly, kámen (jen některé druhy) a další druhy nehořlavých materiálů.
Rošt musí být instalován v každém ohništi. Kvalitní rošt je vyroben z litiny nebo žáruvzdorné oceli, např. tzv. hlazenky, a je umístěn nad popelníkem nebo nad prostorem, do kterého se shrnuje popel.
Kozlík je předchůdce roštu, na který se pokládají polena dřeva. Ve starých krbech býval z masivní litiny, často zdobený. V zásadě vypadá jako litinová, jen několik cm vysoká obdoba „kozy" na řezání dřeva. Jeho funkcí je umožnit vstup vzduchu pod hořící palivo položené na dně krbu, které by bez dostatečného přístupu vzduchu špatně hořelo.
Kozlíkový rošt je rošt na zvýšených nožičkách, volně položený v ohništi otevřeného krbu. Nejjednodušší kozlíkové rošty se amatérsky vyráběly z betonářské oceli svařováním, kvalitní lze získat kovářským zpracováním.
Popelník bývá ve tvaru šachty; při hoření padá do něho popel, který vybíráme po vyhasnutí ohně. Stěny šachty jsou z nehořlavého materiálu. Vyjímací popelníková nádoba bývá plechová a u moderních krbů je ukryta za pevně uzavíratelnými dvířky s možností regulace primárního vzduchu.
Kouřové hrdlo krbu je místo nad ohništěm, kde se prostor pro odchod spalin zužuje a přechází buď do kouřové klapky, nebo do vstupu do komínového průduchu.
Klapka v hrdle krbové vložky. Každá krbová vložka je opatřena kouřovým hrdlem o průměru od 100 do 300 mm, na které se připojuje její odkouření. V hrdle je umístěna kouřová klapka, která však z důvodu bezpečnosti nesmí ani při uzavření zakrýt celý otvor pro odchod spalin do komína.
Klapka kouřová - u otevřeného krbu je ručně ovládané zařízení na regulaci odtahu spalin. Kouřové klapky jsou vyrobeny z kvalitních materiálů, oceli nebo litiny. Kluzná místa jsou řešena tak, aby nemohlo dojít k zanesení a znehybnění klapky v komíně.
Klapka odtahová je zařízení ke změně průtočného průřezu odtahového hrdla.
Klapka zatápěcí – umožňuje zkrácení spalinových cest při uvádění spotřebiče do provozu.
Kouřová komora - u otevřeného krbu je prostor nad kouřovou klapkou, kde se mění rozměry prostoru pro odchod spalin z velikosti kouřové klapky do velikosti komínového průduchu.
Zábrana proti odlétání jisker - před otevřené krby se stavěla síťová kovová zábrana proti odlétání jisker z ohniště. V současnosti bývá nahrazována zábranami ze speciálního skla.
Účinná výška komínového průduchu je vzdálenost od zaústění otevřeného krbu do komína (nebo odkouření z krbové vložky do komínového průduchu) k místu vyústění komínového průduchu v komínové hlavě nad střechou.
Neúčinná výška komínového průduchu je vzdálenost ode dna průduchu k zaústění krbu nebo odkouření z krbové vložky do průduchu. Toto dělení a řešení odkouření platí jen pro tzv. odkouření evropského typu, ačkoliv např. dnešní francouzské normy připouští i tzv. americké odkouření.
Flexibilní roury pro odkouření a pro rozvody teplého vzduchu. V zahraničí a také u nás se rozšiřuje použití speciálně upravených ohebných rour z hliníku (pro rozvod vzduchu i pro odkouření). Podobné typy se používají také pro vložkování komínů
Lokální spotřebiče na pevná paliva – rozlišují se dvě kategorie – spotřebiče určené pro jednu skupinu (třídu) paliva a spotřebiče určené pro více druhů paliv.
Spotřebiče na odhořívání paliva – jsou topidla, u nichž spalování probíhá ve vrstvě paliva o stálé výšce, která se doplňuje ze zásoby uložené mimo spalovací prostor. Jsou to všechny spotřebiče s rovinným ohništěm – sporáky pokojová nepřenosná kamna a krby
Spotřebiče na prohořívání paliva – topidla, u nichž spalování probíhá postupně v celé vrstvě paliva nacházejícího se ve spalovacím prostoru – spotřebiče s násypnými ohništi
Základní vrstva paliva – minimální vrstva žhavého odplyněného paliva, která musí zůstat po odpopelnění v ohništi spotřebiče, aby bylo zaručeno bezpečné zapálení další vrstvy dodaného paliva
Stáložárnost – doba hoření jedné náplně paliva při nejmenším nastavitelném výkonu bez nutnosti další obsluhy
Účinná výhřevná plocha spotřebiče -  vnější plocha spotřebiče včetně varné plotny, zahřívaná při jmenovitém výkonu nejméně o 40º C nad teplotu prostředí
Provozní tah spotřebiče – rozdíl mezi statickým tlakem spalovacího vzduchu v místě jeho vstupu do spotřebiče a statickým tlakem spalin v místě jejich odvodu
Tepelný příkon – tok energie teoreticky uvolněný dokonalým spálením paliva přiváděného (dodaného) do spotřebiče při daném provozu
Tepelný výkon – tok energie využitý podle druhu spotřebiče k vytápění, tepelné úpravě pokrmů nebo přípravě teplé užitkové vody

Zdroj: Krby, Václav Vk. Jaroslav Štikar, Era group spol., Brno, 2009, erag.cz

Ilustrační foto:sxc.hu

Přihlášení