Nejnovější video
  • Spustit video
Anketa

Kouzla moderních lepicích pistolí

Kouzla moderních lepicích pistolí

Velkou výhodou tavného lepení je jeho rychlost a také jednoduchost práce. Zatímco při nanášení běžných lepidel je nutno dodržovat „technologické postupy“ (například „zavadnutí“ kontaktních lepidel typu Chemoprén) a mít trpělivost, protože vytvrzení většiny lepidel trvá vždycky několik hodin, fungují tavná lepidla prakticky okamžitě.

Princip lepení
V přední části tavné pistole je kovová nádržka – tavicí komora vyhřívaná elektrickým topným tělesem. V rukojeti je umístěn spínač nebo přepínač teploty, do zadní části pistole se zasouvají tavné tyčinky, které se uvnitř při teplotě 120 až 200° C roztaví. Roztavená hmota se pak stiskáváním spouště vytlačuje tryskou na předměty, které chceme vzájemně slepit. Roztavený plast snadno ulpívá na porézních i hladkých materiálech, na nichž zakrátko (několik sekund až minuta) ztuhne a předměty pevně spojí. Pro různé materiály jsou určeny tyčinky s nestejnými tavicími teplotami i různými mechanickými vlastnostmi. Materiálem pro tavné tyčky jsou snadno tavitelné plasty, zejména polypropylén, polyamidy, polyestery, ethylen-vinyl acetát, polyuretany, etylen-vinylacetát. Tyto hmoty jsou rozlišeny barevným pigmentem.

Co lze a nelze lepit
Tavnými tyčkami lze spojovat prakticky všechny materiály, pokud jejich bod tání není nižší než teplota roztaveného plastu. Proto tedy nelze lepit například pěnový polystyrén a styropor. Jiným limitem je tepelná vodivost lepených hmot – například kovové předměty natolik ochlazují vytlačovaný plast, že tento způsob lepení pro ně není vhodný.
Lepit lze dobře zejména materiály porézní (dřevo, překližky, dřevotřísky, desky MDF, sololit, kartony, stavební materiály, keramiku, tkaniny všeho druhu, též koberce), dále s mírným omezením i sklo, kovy, výrobky z PVC. Tavná pistole si velmi oblíbili nejen kutilové, ale také dekoratéři a aranžéři květin, protože s nimi lze v krátké době vykouzlit nejrozličnější aranžmá ze suchých i živých rostlin. Roztavené tyčky lze rovněž používat k zalévání děr a spár.
 
Jak se s pistolí pracuje
Manipulace s tavnou pistolí je velmi jednoduchá a při troše pozornosti i zcela bezpečná. Nanejvýš u některých levnějších typů hrozí ukápnutí roztavené hmoty z trysky mimo požadované místo.
Po zapnutí pistole a zasunutí plastové tyčky odpovídajícího typu je nutno několik minut počkat, až teplota v tavné komoře dosáhne požadované hodnoty. Po roztavení tyčky se opakovaným stiskáváním spouště dávkuje roztavená plastická hmota. Lepené plochy musí být suché, čisté a pokud možno i zdrsněné, teplota pro nanášení lepicí hmoty by neměla být nižší než 10 °C. Roztavenou hmotu nanášíme buď bodově (vhodné pro hladké povrchy), nebo v delších liniích (koberce, textil). Tvar i množství hmoty umožní měnit trysky, které jsou u tavných pistolí modernějšího typu výměnné.
Po vytlačení potřebného množství se pak doporučuje lepené povrchy po několik vteřin něčím zatížit či k sobě tisknout. Horká hmota chladne velmi rychle, takže lepení tímto způsobem není vhodné pro velké plochy, protože by ztuhla dříve, než bychom předměty spojili.

Koncepce moderních lepicích pistolí
Mezi tavné pistole menšího typu, vhodné pro modeláře a aranžéry, patří výrobek firmy Dremel, typ 1200-3/6. Její výkon je 30 W, takže je vhodná spíš pro drobnější lepení, je však vybavena světelným indikátorem dosažení pracovní teploty, přepínačem topného výkonu pro dosažení teploty 120 a 195 °C, LED diodou pro osvětlení pracovního místa, zábranou proti odkapávání horkého lepidla na lepený předmět, také výklopným stojánkem umožňujícím stabilní odložení pistole na pracovní stůl.

    KV                                                Ilustrační foto:boschtools.com

Přihlášení