Nejnovější video
  • Spustit video
Anketa

Jak zateplit podkroví

Jak zateplit podkroví

Mezi a nad krokvemi kamennou vlnu
Nejvhodnější tepelně-izolační materiály jsou z kamenné vlny. Mají výhody jakou je nehořlavost, tlumení hluku, odolnost proti hlodavcům, tvarovou stálost a trvanlivost. Navíc jsou vodoodpudivé, hygienicky nezávadné, recyklovatelné a především snadno použitelné.
   Existují dva způsoby izolace – mezi krokvemi a nad krokvemi. V prvním klasičtějším případě se vkládají izolační desky zevnitř půdního prostoru mezi krokve nebo stropní trámy. Další izolace se přidává pod krokve na přídavné profily. Výhodou je jednoduchost a relativně nízké náklady. Nevýhodou je, že právě krokve zvyšují tepelné ztráty střechy. V druhém náročnějším řešení je izolovaná nad krokvemi celá plocha střechy. Tím
vynikne krása dřevěné konstrukce.

Postup zateplování u trámové konstrukce
Postup zateplování, když je provedena základní konstrukce střechy z trámů:
 -Klademe pojistnou fólii na krokve nebo na bednění tak, aby se jednotlivé pásy směrem dolů překrývaly a fólie odváděla vodu ven a tím vlastně zamezila vlhnutí izolace.
 -Pak se položí na latě nebo bednění střešní krytina
 -Tepelnou izolaci dáme mezi krokve tak, aby mezi jednotlivými deskami nebo pásy nebyly žádné mezery. Izolace se ze strany interiéru překrývá parotěsnou zábranou, která musí být pečlivě slepena.
 -Následuje přichycení profilů pro sádrokarton a pak samotná montáž.

Pojistné fólie
Při nákupu je třeba se důkladně informovat o jejich vlastnostech – o jaký se jedná typ, zda ji lze ukládat přímo na izolaci, jakou má pevnost, jak dlouho vydrží na střeše bez zakrytí a jakou má trvanlivost. Umisťuje se mezi krytinu a tepelnou izolaci. Slouží jako ochrana tepelné izolace před navlhnutím vodou, která se do zateplované střechy dostala, buď poškozenou krytinou nebo spárami mezi taškami za silného větru. Existují dva typy fólií – běžná pojistná fólie a difúzní pojistná fólie.
   Běžná pojistná fólie se používá ve střechách s provětrávací mezerou mezi fólií a izolací. Není propustná pro vlhkost. Provětrávaná mezera zajišťuje sama o sobě „dýchání“ střechy – odvádí případnou vlhkost. Difúzní pojistnou fólii dáváme v případě neprovětrávaných střech. Fólie může ležet přímo na izolaci a zajišťuje její dýchání obdobně jako provětrávací mezera, nepropouští kapalnou vodu dovnitř, ale propouští vzdušnou vlhkost ven.

Parotěsná zábrana
Umisťuje se mezi tepelnou izolaci a vnitřní obklad – sádrokarton, palubky. Zamezuje pronikání vlhkosti z místnosti do tepelné izolace, která je velmi propustná pro vzdušnou vlhkost a dochází v ní k  velkému teplotnímu spádu. Teplý vzduch v místnosti obsahuje více vlhkosti než vzduch venku. V případě, že jsme nepoužili parotěsnou zábranu, se vlhkost kondenzuje v izolaci, následně provlhává dřevo ve střeše, vznikají plísně a vlhké skvrny na stropech a stěnách. Parotěsná zábrana není obal od tepelné izolace ani běžná igelitová fólie. Používá se speciální fóllie s ekvivalentní difúzní tloušťkou. I sebelepší fólie je bezcenná, pokud je děravá nebo jsou-li mezi jednotlivými pásy štěrbiny. Neměla by být narušována ani rozvody vody a elektřiny. Dbáme na pečlivé slepení pásů a dotěsnéní pomocí komprimačních pásek ke všem konstrukcím (oknům, zdem apod.).

Izolace mezi krokvemi
U střechy s hladkou krytinou (plech, asfaltový šindel) je vhodná skladba provětrávané střechy, kdy vzduchová mezera mezi izolací a pojistnou fólií nebo bedněním umožňuje dýchání izolace a dřeva ve střeše. Vzduchová mezera musí být alespoň 2 cm vysoká a musí být v ní zajištěno provětrávání. V dolní části střechy u pozednice se musí dostávat vzduch zvenku do mezery. Mezerou proudí vzduch nahoru a u hřebene vychází větracími otvory ze střech ven. Podél krokví je možné přitloéuct latě o výšce 2 cm (podle výšky mezery) a zajistit tak, aby izolace nezaplnila celou mezeru.

Izolace nad krokvemi
Tento elegantní způsob zateplení šikmé střechy vzhledem k celistvosti izolační vrstvy umožňuje použít nižší tloušťku izolace pro dosažení stejného tepelného odporu. Jsou dva systémy izolace – s tuhými deskami a s kovovými držáky kontralatí.

Postup pro systém s tuhými deskami:
 -pokládka parotěsné zábrany na bednění
 -montáž vodorovného nosného trámu u okapnice (přenáší zatížení  -rovnoběžně s bedněním)
 -položení desek tepelné izolace směrem od nosného trámu vzhůru
 -přichycení difúzní pojistné fólie
 -přišroubování kontralatí ke krokvím (rovnoběžně s krokvemi)
 -montáž střešních latí nebo bednění
 -střešní krytina

Postup pro systém s kovovými držáky kontralatí:
 -pokládka parotěsné zábrany na bednění
 -montáž kovových držáků (přenáší zatížení z kontralatí na krokve)
 -mezi držáky dáme desky tepelné izolace
 -připevnění kontralatí do držáků
 -na kontralatě přichycení pojistné fólie
 -montáž střešních latí nebo bednění
 -střešní krytina

Zdroj: Abeceda bydlení, 1/2002, abecedabydleni.cz

Ilustrační foto:sxc.hu

Přihlášení