Nejnovější video
  • Spustit video
Anketa

Jak založit nový krásný trávník

Jak založit nový krásný trávník

Jaký typ trávníku je vhodný pro vaši zahradu?
Než se pustíme do práce, musí být zřejmé, jaké požadavky má trávník splňovat. První otázka zní: jak má trávník vypadat? Bude to jen reprezentační podívaná, užitková plocha, trávník pro rekreaci nebo volně kvetoucí louka. Je důležité také zvážit, bude-li v létě spíše ve stínu nebo vystaven většímu suchu. Nakonec je také důležitá otázka, kolik času jsme ochotni věnovat péči o něj a  jaké máme možnosti pro zajištění údržby trávníku (sečení, zavlažování, přihnojování, prořezávání, provzdušňování…).
   Pro každý druh trávníků jsou sestaveny speciální travní směsi. Při nákupu si dobře prostudujte základní informace uvedené na obalu, abyste mohli vypěstovat travní porost žádoucích vlastností. Proto také již musíte mít ujasnění účel, ke kterému budete trávník používat. Každá travní směs vyžaduje jiné, často odlišné ošetřování, zejména výšku pokosu, frekvenci sečení, zatížení pohybem osob nebo zvířat. Na trhu je celá řada travních směsí v široké nabídce druhů (např. směs pro trávníky anglického typu, pro méně zatěžované okrasné trávníky, pro rekreační a sportovní plochy, s jetelem na kvalitní zelené krmení a seno, parková směs, golfová, standard, obnova, luční) a balení od půlkilogramových sáčků, přes 2kg papírové tašky, 10kg tašky až po 25kg pytle.
   Nejčastěji požadovanými typy pro běžné zahrady jsou dekorativní (okrasný), zátěžový anebo volně rostoucí trávník (louka). Kdo má vyšší požadavky na složení trávníku, měl by se obrátit na odborníka z některé z renovovaných trávníkářských firem, který podle stanoviště a požadavků na trávník sestaví travní směs na zakázku.

Plocha pro trávník musí být dobře připravena
Před vlastním výsevem je nutná důkladná příprava místa. Plochu budoucího trávníku vyčistěte (od kamení, kořenů po vykácených stromech, stavební suti a jiných odpadků). Podle vláhových poměrů v půdě zřiďte buď drenáž (do rýhy v zemi položíme do štěrkopískového lože drenážní trubky), nebo závlahu (rozvedeme některý ze závlahových systémů). Pak upravte terén v požadovaném sklonu. 
   Vyčištěnou, odplevelenou půdu řádně prokypřete do hloubky 15 až 20 cm a zapravte do ní zásobní hnojení fosforem a draslíkem, nejlépe v podobě kombinovaného průmyslového hnojiva. Je-li půda příliš kyselá, přidejte vápno. Pro trávníky jsou nejvhodnější půdy středně těžké. Máte-li pozemek spíš těžký, jílovitý, přidejte do půdy písek. Lehkou půdu promiste s humusovitými substráty (rašelina, drcená kompostovaná borka, piliny, dobře rozložený kompost). Půda má být dostatečně pórovitá, obsahovat půdní vzduch.
Na upravené, vyčištěné a zkypřené podloží rozprostřete chráněnou zeminu nebo ornici, tzv. vegetační vrstvu, do výšky 10 až 20 cm. Takto připravenou půdu nechte asi tři týdny ležet ladem. Po této době opět odstraňte nové výhonky plevelů. K dalšímu kroku budete potřebovat kovové hrábě. Povrch uhrabte a jemně utužte. Do nejsvrchnější vrstvy půdy zapravte tzv. startovací dávku průmyslového hnojiva.

Osívejte rovnoměrně a na dvakrát
Menší plochy lze osít ručně, na větší použijte secí strojek. Ruční výsev vyžaduje určitou zručnost a správný odhad. Abyste stanovené množství osiva stejnoměrně rozptýlili po celé ploše, je vhodné rozdělit osévanou plochu na menší díly a úměrně k ploše těchto dílů si rozdělit i travní směs. Protože se větší dávky směsi lépe rozptylují, je možné smíchat travní osivo se stejným množstvím suchého písku nebo pilin. Nebo osivo promíchejte se zakoupeným travním substrátem a tuto směs pak rozprostřete po osívané ploše přibližně v centimetrové vrstvě. Pro jistotu, že osivo skutečně rozmístíte po ploše optimálně, si dávku určenou na čtvereční metr rozdělte ještě na půl. Polovinu nasypte do květináče s malým otvorem ve dnu a kývavými pohyby posypte rovnoběžně osévanou plochu. Druhou polovinu vysejte stejným způsobem kolmo na předchozí směr. Tak osévejte celou plochu. Kromě toho, že tráva vzejde ve stejnoměrné hustotě, nemůže se stát, že se osiva nebude dostávat.
   Po vysetí povrch půdy jemně uhrábněte kovovými hráběmi a udusejte pomocí prken. Než porost plně vzejde, osetou plochu stále zalévejte. Půda nikdy nesmí přeschnout. Vyschne-li povrchová vrstva půdy s naklíčenými semeny, výsev se tím zničí a budete ho muset zopakovat. Při zalévání dávejte pozor, aby nevznikl na povrchu půdní škraloup. Ten musíte narušit buď válcem s hroty nebo jemně hráběmi, aby vláha mohla proniknout do půdy. Pro výsev travního osiva je nejvhodnější doba, kdy je půda v profilu vlhká, ale na povrchu oschlá, aby se po ní dalo chodit. Je-li v následujících dnech hlášen mírný déšť, nebudeme muset zalévat.

  KV                                                          Ilustrační foto:photoxpress.com

Přihlášení