Nejnovější video
  • Spustit video
Anketa

Jak využít sluneční energii I. díl

Jak využít sluneční energii I. díl
TYPY SOLÁRNÍCH KOLEKTORŮ

 
Ze slunce dopadá na zem asi 1 500 x více energie než se spotřebuje z neobnovitelných zdrojů za stejný čas. V časech rychle rostoucích cen paliv zažívají a budou zažívat solární zařízení boom. Jak účinně pracuje takové solární zařízení závisí zejména na solárních kolektorech. Solární zařízení je možno použít pro ohřev teplé užitkové vody, podporu vytápění, ohřev vody v bazénu (prostřednictvím zvláštního tepelného výměníku). 70 % dopadajících paprsků případě na období duben - září a 30% zbývá na říjen - březen. Z tohoto energetického rozložení vyplývají možnosti využití solární energie a při dobré účinnosti solárního systému lze získat i poměrně velký výkon.

SOLÁRNÍ KOLEKTORY
se dělí do několika kategorií podle konstrukcí, použitých materiálů a jejich určení. Na trhu se nachází široká paleta solárních kolektorů, přičemž vždy neplatí, že čím dražší, tím lepší. Při výběru solárních kolektorů dbejte především na účel vašeho použití, materiály, ze kterých je kolektor vyroben a konstrukční detaily, které jsou v důsledku zásadní pro maximalizaci solárních energetických zisků.

1.Ploché deskové solární kolektory
U plochých deskových kolektorů je nejdůležitější jejich schopnost absorpce a emisivity. Tyto fyzikální vlastnosti určují účinnost solárního kolektoru. Absorpce je dána jednak světelným prostupem skla a absorpčním povrchem absorberu. Pro zasklení se vždy používá solární sklo, které oproti obyčejnému propouští celé spektrum slunečního záření, má lepší tepelně-izolační vlastnosti a je vytvrzené proti rozbití nárazem krup do určitého průměru. Absorpční povrchy bývají různé, sledujte zejména jejich selektivnost – čím selektivnější, tím lepší. Nejenže dobře pohlcují sluneční záření, ale také výrazně omezují zpětné vyzařování tepla. U emisivity sledujte složení a tloušťku izolační vrstvy. V průběhu léta mají „lepší“ i „horší“ solární kolektory přibližně stejný průběh solárních zisků, s příchodem chladnějšího období ale roste význam solárních kolektorů s vysoce selektivním povrchem a dobrou izolací. pro ohřev bazénu, nebo teplé vody postačí „obyčejnější“ solární kolektory, pro jiné aplikace, zejména přitápění, používáme solární kolektory s lepšími vlastnostmi.

2. Vakuové trubicové solární kolektory
U těchto kolektorů je absorbce a emisivita díky dokonalé izolaci vakuem podobná, velký rozdíl je však v jejich konstrukci. Dělí se do dvou hlavních skupin
a) tepelné trubice – Heat pipe
- energie získaná se slunce se přenáší z absorberu (na stěně vnitřní skleněné trubice hliníkovou lamelou na centrální měděnou uzavřenou trubku, která je naplněná mediem na bázi lihu. Medium se vypaří a putuje do jímky ve vrchní části trubky, kde při předání tepla zkondenzuje a steče k novému cyklu. Teplo předané v jímce tepelné trubice prostoupí stěnou jímky a přestoupí do druhé jímky – jímky v okruhu nemrznoucí směsi. Teprve po té se energie dostane na určené místo. Z tohoto popisu vyplývá, jedna velká nevýhoda - velkou část energie pohltí množství přestupů. Spolu s horší kvalitou levnějších modelů tak tato konstrukce vede k ne příliš dobré efektivitě těchto solárních kolektorů. 
b) přímoprůtočné U trubice – U-pipe
– hliníková lamela předává energii přímo trubce, ve které proudí nemrznoucí směs. V každé skleněné trubici je trubka ve tvaru „U“. Ve vrchní části solárního kolektoru je trubka napojená na rozdělovač a sběrač. Předností tohoto typu solárního kolektoru je vyšší teplota, kterou je schopen dosáhnout, uplatnění nalezne hlavně tam, kde je třeba přitápět na vyšší teplotu.

3. Integrované kompletní solární kolektory
Někteří výrobci nabízejí sluneční kolektory integrovatelné do střešní krytiny. To znamená, že kromě solárních panelů (do krytiny nebo nad krytinu přesně šitých na míru vašemu domu) Vám dodají i zásobník na teplou vodu, čerpadlo včetně regulace, expanzní nádobu a kompletní příslušenství potřebné k bezproblémovému provozu solárního systému. Nevýhoda se také ihned nabízí – je to podstatně dražší. Na druhou stranu - V rámci dotačního programu ZELENÁ ÚSPORÁM lze získat na solární systémy státní dotaci a máte také záruku ekologičnosti, protože produkty jsou zapsány v Seznamu výrobků a technologií na Státním fondu životního prostředí.
 
4. Bazénové absorbery
Většinou se plastové absorbery používají k sezónnímu přímému ohřevu bazénové vody. Vyrábějí se ze syntetického kaučuku v různých standardních rozměrech (do 72 m), mohou být ale zhotoveny také v individuálních rozměrech pro speciální použití a svépomocnou montáž. Bazénové absorbéry se fixují na povrch střechy montážním tmelem pomocí integrovaných lepicích lišt. Trubičkový profil absorbérů zajišťuje optimální absorbci slunečního záření. Tím dosahují celkově velmi vysokého stupně účinnosti. 

       KV                                               Zdroj foto:mojefoto.net

Přihlášení