Nejnovější video
  • Spustit video
Anketa

Jak uhasit hořící auto?

Jak uhasit hořící auto?

Požáry automobilů figurují na druhém místě hned za požáry v domácnostech. Ale co bývá kromě dopravních nehod nejčastější příčinou vzniku požáru auta? V prvé řadě technické závady na elektroinstalaci, dále netěsnosti palivové soustavy, které se vyskytují také na plynových palivových systémech. Vyvolávají je též sami řidiči, a to neopatrností při jízdě, provozu a parkování vozidla, nedbalostí při údržbě, popřípadě nedodržením pravidel bezpečnosti při opravách.

Hasicí přístroje povinná výbava karavanu!
Ve výbavě obytného automobilu nebo automobilu s přívěsem by neměl chybět funkční práškový hasicí přístroj. Je k dostání už od 300 Kč a jeho náplň tvoří 1-2 kg hasicího prášku. Stoprocentní jistotu o jeho funkčnosti získáte při pravidelných revizních prohlídkách.
Důležité je rovněž uložení přístroje v autě – musí být stále při ruce (nejlépe pod sedadlem řidiče nebo v prostorách kolem něho, popřípadě ve stropě kabiny). Nemá smysl jej uložit do obývacího nebo zavazadlového prostoru, kam se v případě nebezpečí nemusíte dostat. Pro běžný automobil není nutný objemný hasicí přístroj, vystačíte docela dobře s pěnovým nebo práškovým hasicím sprejem. Vejde se bez obtíží do úložného prostoru dveří nebo do schránky před spolujezdcem. Je velmi účinný. Pěnový hasicí sprej o obsahu 400 ml uhasí až tři hořící pneumatiky. Ve prospěch sprejů svědčí také snadnost a všestrannost použití. Malé rozměry a fakt, že hasicí látku vypouštějí, i když jsou dnem vzhůru, oceníte, zejména je-li ohnisko zahoření obtížně dostupné, například v elektroinstalaci pod palubní deskou.

S rozvahou ale bez prodlevy!
Požár automobilu vždy představuje značnou stresovou zátěž pro řidiče a celou posádku. Přes dramatičnost situace je nezbytné především zachovat rozvahu a nepodléhat panice. Vzplane-li oheň za jízdy, je třeba okamžitě, ale se vší obezřetností automobil bezpečně zastavit, vypnout motor i zapalování a zatáhnout ruční brzdu. Řidič a celá osádka okamžitě vystoupí z vozu, vezmou s sebou nejnutnější a nejcennější věci a začnou hasit.
Sama podstata hořících látek vyžaduje užití práškových nebo pěnových hasicích prostředků. Snadnější bývá uhašení interiéru vozu, zvláště se spreji, které jsou dobře použitelné i ve stísněném prostoru. při vznícení pneumatiky (většinou od přehřátých brzd) postupujte systematicky a celou hořící plochu pokryjte hasicí látkou. Buďte opatrní, protože rozpálená pryž může vzápětí vzplát znovu.
Nejobtížněji se hasí požár v motorovém prostoru, už proto, že unikající palivo a oleje mohou plameny dlouhou dobu a vydatně živit.
Při hašení nesmíte nikdy (!!!!) plně otevřít kapotu. Jen ji mírně nadzvedněte a škvírou pak aplikujte hasicí prášek nebo pěnu. V opačném případě vzniká komínový efekt, dostatek vzduchu, a tedy i kyslíku, umožní požáru vzplanout naplno. Vysoko šlehající plameny se většinou už nepodaří uhasit, zejména máte-li k dispozici pouze sprej. Škody na vozidle pak rostou každým okamžikem a hrozí zkáza celého vozu.
Při některých požárech vozidel dokonce hrozí výbuch palivové nádrže! Přeceňování vždy omezených možností řidičů mnohdy vede ke zraněním či dokonce tragédiím. Nakonec ještě jedno doporučení – i když se vám vozidlo podaří uhasit, vždy volejte profesionální hasiče. Jen oni mohou poradit a odborně zlikvidovat všechny následky požáru. Jejich stanoviska jsou důležitá pro vyhotovení policejního protokolu, který je určující k uplatnění nároku na pojišťovně.

Prevence zabrání škodám!
Požárům vozidel se dá ve většině případů předejít. Pravidelná údržba a předepsané technické prohlídky zaručují optimální technický stav vozidla. Před odjezdem na dovolenou a před každou delší cestou do zahraničí se vyplatí navštívit servis. Pokud si vozidlo kontrolujete sami, věnujte zvýšenou pozornost stavu akumulátorové baterie, hladině brzdové a chladicí kapaliny, olejovým náplním a těsnosti celého hydraulického a palivového systému. Prohlédněte pneumatiky a zkontrolujte jejich nahuštění. Při jízdě v horku se na pravidelných zastávkách vždy přesvědčujte o teplotě disků kol a pneumatik i o jejich nahuštění. Dávejte pozor na přepravované hořlaviny a vždy zvažujte, zda se neobejdete bez záložního kanystru s palivem. Čas od času zvedněte kapotu a zběžně prohlédněte motor. Všímejte si možných úniků paliva nebo oleje.
Při parkování za slunečných dnů nenechávejte v interiéru auta žádné látky, které se mohou ve stoupající teplotě uvnitř vozu samovznítit. Zvlášť nebezpečné jsou pohozené a zapomenuté plynové zapalovače! Interiér vozu se může v létě rozehřát na 60 – 80 C a pak dochází k výbuchu náplně a vznícení plynu. Mnohdy opravdu stále platí, že nehoda není náhoda.

       KV                                                    Zdroj foto:mojefoto.net

Přihlášení