Nejnovější video
  • Spustit video
Anketa

Jak bezpečně zacházet při práci s nátěrovými hmotami?

Jak bezpečně zacházet při práci s nátěrovými hmotami?

Jistě všichni dobře víme, že většina nátěrových hmot obsahuje těkavá a hořlavá organická rozpouštědla. A k nanášení se často ředí ještě dalšími rozpouštědly. Všechny tyto těkavé složky se během zasychání z nátěru odpařují a mohou vytvořit se vzduchem výbušnou směs. Týká se to především rozpouštědel z nátěrových hmot nitrocelulózových a některých syntetických. Při nátěru linolea nitrocelulózovým emailem v místnosti 5x3 m se může odpařit až 2,5 litru těchto rozpouštědel, která můžeme co do hořlavosti přirovnat k čisticímu benzínu. Proto několik bezpečnostních rad:

Při nátěru v místnosti důkladně větráme, hlavně natíráme-li nitrocelulózovými hmotami (estery, aromatické uhlovodíky), nebo velké plochy (podlahu) i jinými barvami. V kamnech netopíme, nekouříme a vyvarujeme se manipulace s otevřeným ohněm
Při nanášení stříkáním musí být kompresor a spínače umístěny v jiné místnosti. nemáme-li dokonalý stříkací box, je nejlepší pracovat za hezkého počasí venku.
V prostředí s organickými rozpouštědly nekouříme, nejíme a nepijeme – zvláště alkoholické nápoje. Nepracujeme, máme-li lačný žaludek. V přestávkách doporučují lékaři pít mléko.
Páry rozpouštědel nevdechujeme. Při prvních příznacích nevolnosti, závrati nebo dýchacích potíží práci přerušíme a jdeme na čerstvý vzduch. lékaři byla zjištěna větší možnost otravy při celkové tělesné indispozici, např. při chřipkovém onemocnění
Pokožku chráníme mytím po ukončení práce a před každým jídlem. Zaschlé zbytky nátěrových hmot odstraníme otřením hadříkem navlhčeným příslušným ředidlem. Nejlépe je pracovat v rukavicích.
Velmi nebezpečné jsou hadry, piliny nebo jiný organický materiál nasáklý fermeží nebo nátěrovými hmotami, zvláště olejovými nebo syntetickými. Je proto zásadně nutné všechny hadry nasáklé i malým množstvím nátěrových hmot buď ihned opatrně spálit, nebo zajistit před samovznícením tak, že je uzavřeme do staré plechovky, nebo ponoříme do dostatečného množství vody.
Mnoho požárů a výbuchů při natírání zavinil malý plamínek v průtokovém ohřívači a především plynová chladnička. Páry rozpouštědel jsou těžší než vzduch a doslova se plazí při podlaze. Vzdálenost 10 až 15 m není pro ně překážkou. Proto je účinnější větrat oknem i dveřmi, než např. pouze dvěma okny.
Zásadně se nesmějí nanášet stříkáním nátěrové hmoty s větším obsahem olova. Jsou to barvy suříkové, Plumbinol, Plubminex a jiné. Údaj, že barva obsahuje olovo, je uveden na plechovce.
Při nanášení stříkáním, bez použití odsávacího boxu, i při práci venku je výhodné chránit si ústa a nos šátkem nebo rouškou. Vdechování mlhy nátěrové hmoty je zdraví škodlivé.
Pozor při otevírání obalů s nátěrovými hmotami nebo odstraňovačem starých nátěrů! Zvláště při uložení v teple nebo na slunci může vzniknout v obalu přetlak. Při otvírání přidržujte víčko rukou.
Dbejte na to, abyste zamezili drobným zraněním a oděrkám. I malým říznutím může vniknout ředidlo nebo barva do těla, což může být bolestivé a mít další následky.
Při práci ve výšce dobře zajistěte žebřík. Štafle jsou někdy méně výhodné, protože nelze zavěsit plechovku s barvou v požadované výšce. Používáme-li židle, pak vždy jen otočené opěradlem ke zdi. Máme tak možnost ze židle snadno seskočit.
Náhodně rozlitou barvu ihned odstraníme. Větší množství sebereme z podlahy stěrkou (nemíchat s dobrou barvou!) a buď vyhodíme, nebo dáme do oddělené nádoby a použijeme po přecezení do druhořadé práce. Zbytky omyjeme hadrem slabě navlhčeným ředidlem a suchým hadrem vytřeme podlahu do sucha. Někdy se doporučuje posypat rozlitou barvu suchým pískem, který se pak stěrkou odstraní. Hadry znečištěné barvou spalte!
Drobné skvrny na dlaždicích, sklu, smaltu, keramice čistíme buď ihned příslušným ředidlem, nebo je necháme zcela zaschnout a pak seškrábeme.
Skvrny od barvy na textilu se čistí velmi obtížně, zvláště červených odstínů. Při čištění ředidlem je lépe hadříkem skvrnu nerozmývat, ale jen tupovat. Zcela zaschlé skvrny se někdy podaří odloupnout (tmely), často i s povrchovou vrstvou textilu. Selže-li vše ostatní, zkusíme odstraňovač starých nátěrů.

     KV                                                        Zdroj foto:mojefoto.net

Přihlášení