Nejnovější video
  • Spustit video
Anketa

Izolace střechy

V bezpečí pod střechou                                                                 

Ze všech způsobů modernizace domů jsou střešní vestavby nepochybně nejčastější. Můžete tak za relativně rozumnou cenu získat nejen nové obytné místnosti, ale se správnou izolací můžete snížit i tepelné ztráty. Nejlepším řešením je tu v podstatě izolace z vnějšku – např. izolace z minerální vlny nebo desky z tvrdé pěny. Tento způsob je ale velmi náročný a je při něm nutno rozebrat střechu a pak dům opět pokrýt. Za nepraktičtější řešení je tedy považována vnitřní izolace. Jak takovou izolaci udělat Vám ukážeme v následujících odstavcích.


Omezit tepelné ztráty                                                                          

Nabídka materiálů pro vnitřní izolaci je veliká: minerální vlna získávaná z různých surovin (skelná nebo kamenná vlna) se prodává s parotěsnou zábranou (vrstvou nepropustnou pro vodu) na rubové straně nebo bez této zábrany a je ze všech izolačních materiálů vůbec nejpoužívanější. Minerální vlna poskytuje dobrou ochranu proti požáru a navíc zajišťuje – stejně jako jiné vláknité izolace – zvukovou izolaci. Stále oblíbenější jsou také přírodní izolace: konopí je dobrou tepelnou izolací a je odolné proti vlhkosti. S bavlnou se díky její elastičnosti dobře pracuje, při dlouhodobém přístupu vlhka ovšem může začít plesnivět. Celulózové vločky vyráběné ze starého papíru jsou foukány přímo do dutých prostor; na tento druh izolace ovšem potřebujete odborníka.


Izolace stěn – není zdaleka tak jednoduchá

I pro tepelnou izolaci stěn platí: nejlepším řešením je izolace zvenku. V případě bohatě zdobených fasád nebo třeba u hrázděných staveb to samozřejmě možné není. Izolace na vnitřních stěnách ovšem není zcela neproblematická: vnitřní izolací se podstatně změní stavebně fyzikální chování vnější stěny. Není-li stěna izolovaná, tepla směrem zevnitř ven lineárně ubývá. U izolovaných stěn se může stát, že izolace zadržuje teplo tak dobře, že celá vnější stěna má minusovou teplotu a potrubí, která tudy procházejí, jsou vystavena mrazu. Dalším problémem spojeným s vnitřní izolací je nebezpečí, že vzniknou tepelné mosty, tzn. přechody ke stropům nebo ostění budou izolovány hůře než ostatní plocha. Na těchto místech je pak srážení vody a výskyt plísní téměř jisté.

Přihlášení