Nejnovější video
  • Spustit video
Anketa

Izolace potrubí

Izolace potrubí

Izolace potrubí nám může přinest nemalou úsporu nákladu na vytápění prostor.Náklady na izolace se pomerně brzy vrátí.Pokud máme izolované potrubí tak vytápíme pouze tu část prostor kterou chceme a teplo nám neuniká například do zdí.


1. Koleno trubky do poloměru 5 cm:
U pravoúhlých kolen trubky s poloměrem nejvýše 5 cm nařízněte pokosnicí na dvou koncích trubkového obložení úhel 45

 

 

 


 

 

2. Nyní spojte konce obložení na průměru k sobě a nezapomeňte spoj ještě ovinout samolepicí hliníkovou páskou. Pouze pak docílíte skutečně těsného spojení.

 

 

 


3. Koleno trubky s poloměrem větším než 5 cm:
U kolen s větším průměrem postupujte tímto způsobem: Položte trubkové obložení podélnou rýhou nahoru do pokosnice a vyřízněte vedle se dva klíny po 30°. Trubkové obložení však zcela neoddělujte, ponechte úzký pruh pohromadě

 

 


Přihlášení