Nejnovější video
  • Spustit video
Anketa

Dřevo od A do Z.3díl

S
Sesychání
– snížení obsahu prostřednictvím odvodu vody. Sesychání se udává v procentech rozměrů dřeva, vztaženo k čerstvému stavu. Liší se podle druhu dřeva a směru řezu.

Smolník – pryskyřicí vyplněná dutina ve kmeni stromu u druhů stromů bohatých na pryskyřici (smrk, borovice, modřín).  Pokud dojde při zpracování dřeva – při naříznutí pilou nebo hoblíkem – k otevření tohoto prostoru, může lepivá pryskyřice vytéci a vytvořit na povrchu kapky. Tyto lze odstranit buď mechanicky seškrabáním, nebo použitím rozpouštědla – omytím povrchu.

Spodní dřevo (překližkový střed) – část dřeva, která se nakližuje uzavírací dýhou tak, aby to nebylo viditelné, jako např. u laťovky.

Stínová drážka – záměrně vytvořená mezera mezi díly spojenými v pravém úhlu nebo v rovině. Slouží k optickému rozdělení stejných nebo rozdílných materiálů.

Stupňovité vrtání – vrtaný otvor se 2 rozdílnými vnitřními průměry. Do dřeva se nejdříve vyvrtá otvor většího průměru, který slouží jako slepá díra (se dnem) a potom se vrtá dále menším průměrem. Při použití běžného spirálového vrtáku s kónickou špicí se předvrtá nejdříve menší průměr a pak se vyvrtá větším vrtákem otvor.

Srovnávání – napřimování nerovné hrany hrubých obrobků a ploch hoblíkem, nebo napřimování vlnitých zubatých ostrých hran na listu pily pilníkem.

Svlaková drážka – trapézový, vyfrézovaný zářez na čelní stěně kusu dřeva, který díky svému trapézovému tvaru (např. u zásuvek) vydrží podstatné větší zatížení v tahu než běžná drážka.

Svlaková lišta – ke svlakové drážce přizpůsobená vyfrézovaná lišta

T
Tangenciální řez
– podélný řez kmenem stromu tangenciálně k ose kmene.

U
Uzavírání
(překližkování) – ochrana dřeva přilepením určitého počtu dýh.

V
Vazné tyče
– příčné latě mezi 2 plotovými kůly, na něž se upevňují jednotlivé plotové laťky.

Vrut – většinou zakryté, čepové spojení mezi 2 kusy dřeva. Protože tento spoj není těžký ani pro laiky, je u kutilů stále více oblíben.

Vrtání slepých otvorů (se dnem) – vyvrtané vyhloubení s ohraničenou, menší hloubkou, než je tloušťka obrobku.

Výžlabek – konkávní profil na profilovaných lištách

Z
Zaříznutí
(vyseknutí) – provedení pravoúhlého rohového výřezu ne jako stupně v ploše obrobku (odsazení), ale jako výřezu v hraně obrobku.


Zahlubování – vytvoření kuželovitého vyhloubení na začátku vrtaného otvoru pro hlavy zápustných šroubů. Používá se zde záhlubník (cylindrická vrtačka s kuželovitou přibrušovací víceřeznou špicí), nebo výstružník, podobně tvarovaný jako záhlubník, ale se štíhlejší, delší stopkou. Pomocí záhlubníku lze obrábět prakticky všechny materiály.

Zapuštěné šroubové spojení – šroubové spojení, u kterého je hlava šroubu zapuštěna. Povrch vyvrtaného otvoru lze zakrýt tmelem.

Zkosení hran – na pravoúhlých hranách obráběného předmětu zhoblovat nebo vyfrézovat úzkou plochu v úhlu 45°.

Zkosená hrana – úzká, v úhlu 45° na ostré hraně obrobku vytvarovaná plocha hrany. Zkosení západky k ostří (odpichovačka, dláto a želízko hoblíku, nebozez).

Zkracování – přesný přířez hrubého výrobku na délku.

Zrcadlové dřevo – radiálním řezem kmenem stromu vzniknou prkna a lišty, které mají na čelní ploše porbíhající letokruhy. Polotovary z tohoto dřeva mají obzvláště vysokou kvalitu, protože u nich nemohou příliš působit nepříznivé vlastnosti dřeva jako sesychání a zborcení (zakřivení).

Zdroj: Práce se dřevem, vydavatel. a nakl. Blesk, 1994

Ilustrační foto zdroj: -m-

Přihlášení