Nejnovější video
  • Spustit video
Anketa

Dřevo od A do Z.2díl

M
Macek
– speciální typ hoblíku, který slouží k vytváření rovných ploch a hran. Má délku 60 cm.

N
Nákližek
– nalepená ochrana na hrany např. ze dřeva.

O
Okápek
– vyfrézováním drážky na spodní hraně hraněného profilu (profilovaná lišta k odvádění deště na oknech a dveřích) vznikne hrana umožňující odkapávání vody

Opalování – opracování povrchu dřeva plynovým plamenem. Opálený povrch dřeva nemusí být už dále povrchově upravován.

P
Palubky
– prkna z jehličnatého dřeva, která se většinou používají na podlahy.

Péro – tenký dřevěný pásek, který je určen ke spojení mezi 2 prkny nebo lištami a je vlepen do drážky. Toto spojení se používá především pro obklady stěn, které se provádějí pomocí prken opatřených pérem a drážkou.

Podvalek – čtvrtina po délce nařezaného dřeva kruhového průžeru, která se používá k zakrytí spár při uzavírání okrajů.

Pokos – spojení 2 obrobků do úhlu 90 stupňů (eventuálně také do jiného úhlu), přičemž jednotlivé obrobky jsou seříznuty na polovinu velikosti úhlu.

Pokosnice – pomocná konstrukce k řezání pokosu s vodicím zařízením pro pilu s jejíž pomocí je vždy možno vytvořit bez problémů čistý pokos.

Polotovary – souhrnný název pro desky, lišty, profily, tabule, dýhy, které byly zpracovány průmyslově a byly částečně opracovány a připravený pro další použití.

Polotrám – uprostřed rozdělený kmen stromu nebo trámu

Prachová lišta – úzká, tenká profilovaná lišta, která se nalepí a přibije pod dveře na vnitřní ploše skříně a která má zabraňovat vnikání prachu do skříně.

Profilované lišty – lišty, do kterých jsou vyfrézovány určité profily, např. žlábek, zaoblení. Profilované lišty lze nakoupit v odborných obchodech.

Průnik lepidla – jev, se kterým se můžeme setkat obzvláště při dýhování. Přebytečné lepidlo přitom proniká póry na povrchu. Dýha se může spojit s lisovacím přípravkem, pokud není mezi ně vložen papír nebo polyetylénová fólie jako dělící vrstva. Čerstvý průnik lepidla lze odstranit vykartáčováním horkou vodou. Lepší je však vyvarovat se této chyby použitím lepidla s vysokým obsahem sušiny a tím vytvořit tenký, ale rovnoměrný nános.

Příhradová konstrukce – tradiční způsob konstrukcí ze dřeva. U příhradové konstrukce má každý jednotlivý konstrukční prvek svou funkci, a proto má také své speciální složení A – krokve, B – námětek, C – práh, D – rohová spojka (sloup), E – nadpražní paždík, F – stojka (sloup), G – parapetní příčník, J – vaznice, K – příhradový příčník, L – záhlaví trámu, M – stropní trámy, N – výztuha (vzpěra).

Přídavek na prořez – když vypočítáváme spotřebu nateriálu, pro jistotu počítáme s přídavkem na prořez, který však může být při uvážlivém využití materiálu redukován pod obvyklých 10%.

R
Roztírání
– nanášení pokud možno rovnoměrné vrstvy lepidla nebo tmelu na povrch. Příslušným nářadím pro tuto práci je stěrka z ocelového plechu o hraně dlouhé 25 mm.

Rozvádění – střídavé naklánění jednotlivých zubů pily, aby se umožnilo volné řezání listu pily a zmenšilo boční tření. Rozváděním se šetří pila a spotřeba síly je menší.

Ř
Řemenová podlaha
– prkenná podlaha ze širokých, paralelně probíhajících prken.

Zdroj: Práce se dřevem, vydavatel. a nakl. Blesk, 1994

Foto zdroj: -m-

Přihlášení