Nejnovější video
  • Spustit video
Anketa

Dřevo od A do Z.1díl

Dřevo od A do Z

B
Bednicí prkno
– nosně podpůrné prkno pro dvouvrstvou dělící stěnu

Běl – mladá, vně, tedy směrem ke kůře uložená část kmene stromu

Bílení – především u dubového dřeva používané ošetření povrchu: vápno vyplňující póry se vtírá příčně k jádru do neošetřeného dřeva. Vždy podle odstínu mořidla může být dosaženo různého efektu.

Bobtnání – objevené zvětšení dřeva způsobené přijímáním vlhkosti.

Buňky – dřevo se skládá z buněk, které plní různé funkce ve kmeni stromu. Hromadí zásobní látky, vedou vodu a nerostné látky. Jehličnaté dřevo má zcela odlišnous tavbu než listnaté dřevo.

Č
Čelní plocha dřeva
– příčně k ose kmene řezané dřevo, u prkna např. obě čelní strany

Čísnká třáseň – tmavé, nahoru vyklenuté linie na kmeneech buku obecného, které označují polohu větví

D
Dekupírka – malá listová pila podobná motorové pile, která slouží k vyřezávání malých dílů a hlavně se používá při modelování

Drážka – většinou pravoúhlý průběžný výřez do podélné nebo čelní strany dřeva, do kterého zapadne péro  odpovídajícího dalšího kusu dřeva

Dřeňové paprsky – skupiny buněk ve dřevě, které se objeví při příčném řezu dřevem jako zřetelné radiální linie a při podélném řezu např. vystupují jako „zrcadlo“.¨

Dřevěný tmel – velmi jemná dřevěná moučka, kterou lze koupit v konečné úpravě. Lze ji dostat téměř ve všech barevných odstínech dřeva.

Dřevo pracuje – zborcení (zkřivení), sesychání, praskání a bobtnání.
 
Dýha – tenká vrstva dřeva o průměrné tloušťce 0,8 mm, která se lepí na dřevotřískové desky nebo jiné materiály na bázi dřeva, určená pro úpravu určitého povrchu.

F
Fošny
– paralelně nebo přibližně paralelně s osou kmene nařezané řezivo o tloušťce větší než 35 mm.

Frézování – postup podobný hoblování, při kterém jsou pomocí rotující frézovací hlavy oddělovány třísky z povrchu dřeva. Podle druhu frézovací hlavy se frézováním vždy vytvoří drážka nebo polodrážka.

Frézování hran – pracovní postup, při kterém se zakulacují hrany obrobku, nebo se lámou

H
Hoblice – pracovní stůl, ve kterém mohou být upnuta speciální zařízení k hoblování, případěn opracování dřeva

Hrázděná konstrukce – většinou ze dřeva sestavená podpůrná konstrukce pro dělící stěny.

I
Impregnace – napuštění dřeva speciálními tekutinami (např. dehtový olej), a tím ochrana dřeva proti vlhkosti a živočišným i rostlinným škůdcům

Intarsie – vsazování, při kterém se nalepují barevná dřeva do masivního dřeva např. na ozdobu kusů ná starš

J
Jádrové dřevo
– část stromu se starším vnitřním dřevem, které se odlišuje od mladších, světlejších vnějších vrstev tmavším zabarvením, nepatrným obsahem vody, velkou hustotou a pevností a také vysokou přirozenou životností. Bývá označováno také jako srdce stromu

K
Kambium
– úzká, jen z mála řad buněk se skládající vrstva stromu, která tvoří směrem ven lýko a směrem dovnitř dřevo.

Klínové čepy – obzvláště dekorativní spojení dřeva, u kterého jsou vyfrézovány do obou čelních stran spojovaných prken drážky tak, aby přitom vzniklé „klíny“ mohly do sebe zapadnout.

Krokve – stavební díly střešní konstrukce, které probíhají od hřebene střechy k okapu a nesou krytinu s příslušným trámovím

L
Lámání hran
– obroušení ostrohranných obrobků. V protikladu ke zkosení zůstávají však hrany obrobku pravoúhlé, pomocí brusného papíru se vybrousí pouze malé zaoblení.

Lazura – světlý, průhledný nátěr, který slouží pouze k ochraně, příp. k optické změně povrchu dřeva.

Letokruhy – koncentrické součásti kmene stromu, které vznikají střídáním letního a jarního dřeva. Pomocí počtu letokruhů lze určit stáří stromu. Strukutra letokruhů podmiňuje technické vlastnosti.

Lizéna – profilovaný nákližek na dveře nebo postranní přední hrany u velkých průžezů. Dosáhne se tím velkoplošných profilovaných hran a otpického dojmu velké tloušťky obrobku.

Zdroj: Práce se dřevem, vydavatel. a nakl. Blesk, 1994

Foto zdroj: mojefoto.net

Komentáře

Doplneni popisu

Pro doplneni

Dyha
je tenka vrstva dreva, ktera vznika:
a) loupanim naparaneho kmene (tzv.nekonecna dyha)
b) rezanim (velikost urcuje velikost rezanehokmene)
Dyhy rozdelujeme:

a)konstrukcni (tloustka 0,8 - 1,3mm) pouzivaji se zpravidla na vyrobu konstukcnich preklizek
b)truhlářské (tloustka 0,4 - 0,8mm) pouzivaji se k vyrobe intarsii
c) mikrodyhy (tloustka 0,2 - 0,4 mm) (pouzivaji se na dyhy z vzacnych drevin.

Intarsie
je sesazovani ruznobarevnych drevin (zpravidla dyh) do vysledneho tvaru ci obrazce, podlepenim papirovou paskou (drive bankovni paska,
dnes maskovaci paska). Tomuto vyslednemu obrazci se rika "sesazenka" a tato se nasledne lepi na drevene povrchy vzdy podlepenou stranou nahoru,
tzn. ze vysledny obrazec je vzdy zrcadlove prevracen.
Přihlášení