Nejnovější video
  • Spustit video
Anketa

Alternativní pohony budoucnosti

Alternativní pohony budoucnosti

Hybridní pohon
Hybridní pohon je kombinací spalovacího motoru a elektromotoru se dvěma zásobníky energie -  palivovou nádrží a baterií, která je schopna sama se dobíjet. V současnosti se testují i jiné druhy hybridních pohonů např. spalovací motor s elektromotorem a akumulátorem nebo spalovací motor v kombinaci se setrvačníkem. Hybridní pohon je využíván například v některých lokomotivách,  autobusech nebo trolejbusech. Prvními sériovými modely s tímto pohonem se staly Toyota Prius a Honda Insight.

Vodíkový pohon
Největším plusem je, že vodík se nalézá všude, jeho zásoby jsou nevyčerpatelné. Vodík je považován za palivo budoucnosti a výrobci automobilů jsou schopni již dnes bez problémů vyrobit funkční prototypy. Prvním sériově vyráběným automobilem se stala Honda FCX Clarity s dojezdem 400 km. Zatím ale musí automobilky řešit problémy s ropnými firmami a s provozem v nízkých teplotách. Vodíkový pohon funguje na reakci vodíku s kyslíkem, čímž vytváří elektrickou energii. Tento proces neprodukuje žádné emise kromě vody.  Zůstává ale nevyřešen jeden problémem – na Zemi nikde čistý vodík nezískáme, musíme ho vyrábět a na to potřebujeme další energii.V Kalifornii již existují 3 vodíkové čerpací stanice.

Propan-Butan - LPG                                                                                 
LPG je v současnosti nejvyužívanějším alternativním pohonem, i když přestavba motoru je celkem nákladnou záležitostí. Propan-butan je levnější než ostatní pohonné hmoty, ale zase tak velkou úsporu nečekejte. Kromě již zmíněné nákladné přestavby, můžeme předpokládat, že ceny LPG budou vyšší. Propan-butan je totiž vedlejší produkt při zpracovávání ropy, tudíž jeho cena se bude měnit úměrně ceně ropy.

Zemní plyn
Největší výhodou zemního plynu je nízká cena a uvolňování malého množství škodlivin. Zásoby zemního plynu se odhadují na 150 let (např. u ropy je tomu jen okolo 50 let). Nevýhodou jsou  vysoké náklady na přestavbu, velikost nádrží, které zaberou celý kufr, a také nízký dojezd - okolo 250 km. U nás zatím není zemní plyn u automobilek příliš oblíben (disponuje jím asi 20 benzínek),  české silnice brázdí jen okolo tisícovky aut na zemní plyn.
    
Bionafta
Bionafta se vyrábí z řepky olejky a při spalování uvolňuje výrazně menší množství škodlivin oproti klasické naftě. Výraznější používání bionafty v budoucnosti ale odborníci vylučují - bionafta sice pochází z obnovitelných zdrojů energie, ale nestačí na uspokojení poptávky po palivu. Ani kdyby se využily všechny zemědělské plochy na celém světě, nedokázaly by vyrobit dostatek paliva a zároveň vyspěstovat dostatek potravin.

Auta na kuchyňský olej
Tato nová móda pronikla již také do Česka. Do upraveného motoru je možné nalít běžný rostlinný olej, který se používá na vaření a dokonce může být již použitý! Abyste mohli na kuchyňský olej jezdit, je potřeba upravit motor. Za asi 40 000 Kč lze úpravu provést na většině (především starších) dieselových motorů. Řidiči tvrdí, že se jim náklady vrátí zhruba po 50 000 ujetých kilometrech. Ale pozor – české zákony olej jako palivo neuznávají a mohli byste se setkat s problémy. Ani vliv na životní prostředí není dosud jasný, i když mají rostlinná paliva lepší výsledky v produkci oxidu uhličitého, při spalování oleje mohou vznikat další nebezpečné látky.

Elektromobily
Elektromobily se vyrábějí již dlouho, ale s velkým nadšením se nesetkaly. Jak je patrné z názvu auto je na elektrický pohon, a jako zdroj energie využívá akumulátor, který musíte před jízdou nabít. Baterie jsou ale těžké a nabíjení je velmi pomalé, navíc dojezd je na 100 km. Moderní Li-ion baterie, které jsou technologicky vyspělejší a déle vydrží, jsou zase velice drahé. V současnosti se testují elektromobily, které by si přečerpaly vodík v kapalné podobě do nádrže, pak do automobilových článků, čímž by si automobil vyráběl energii k provozu sám.
 
Auta na vzduch                                                                     
Lucemburská firma MDI  v současné době připravuje do prodeje svůj první vůz na vzduch. Auto by mělo mít malý kompresor a obrovské nádrže na stlačený vzduch. Připojili byste ho k elektrickému proudu, který natlakuje plyn do zásobníků během 2 minut a spotřebuje přitom elektřinu zhruba za 20 – 30 Kč. Dojezd na plnou nádrž má být asi 200 km, maximální rychlost 70 km/h.  Samotné auto pořídíte za 6 000 euro (asi 155 000 Kč). Tento model by se v ideálním případě mohl používat pro přepravu na letištích nebo popojíždění v centrech měst.

Auta na líh
Také líh je účinným palivem a již dnes je v mnoha zemích malé procento lihu povinnou součástí benzínu, velmi oblíbená je tato kombinace v Brazílii. V v poslední době vzrostla obliba automobilů se dvěma motory, jeden na líh, druhý na benzín, které tak auto přizpůsobuje ekonomické situaci těchto komodit na trhu.

Pouštní keř Guayule
Jedná se o nenápadný pouštní stříbrný keř, který se dříve používal ve velkém k výrobě latexu. Roste na jihozápadě USA a jakožto biopalivo by mohl nahradit nebo doplnit řepku olejnou. Nedávno se zjistilo, že piliny, jakožto odpad při výrobě latexu mají v sobě stejné množství energie, jako uhlí. Ovšem tato rostlina roste pouze v mírném pásu a zde již vytlačila velké množství klasických zemědělských surovin, určených k potravě. Na druhou stranu většina rostlin použitelných k výrobě biopaliv potřebuje vodu, úrodnou půdu a daří se jim pouze v mírném pásu zatímco tento keřík je pravý opak. Je schopný růst na okraji pouští, potřebuje pouze minimum vody a vystačí si s neúrodnou půdou. Navíc se vědcům podařilo vyšlechtit daleko výnosnější odrůdy.  Guayule by se tak mohlo stát zajímavým zdrojem energie z pouštních oblastí.


     KV                                                  Ilustrační foto:sxc.hu

Přihlášení