Nejnovější video
  • Spustit video
Anketa

Aby panty neskřípaly

Aby panty neskřípaly

Důvody nefunkčnosti dveří
-Dveře dřou o zárubeň – třeba kvůli silné vrstvě barev, jež vznikla při opakovaném natírání
-Při vlhkém počasí se mohou dveře nepatrně roztáhnout a drhnout. Jakmile se ale počasí změní a je sucho, jdou zas zavírat normálně
-Špatný stav závěsů (pantů) nebo jejich chybně provedená instalace
-Dveře mohou být mírně zborcené, takže se špatně zavírají nebo deformují panty

   Pro většinu majitelů starších rodinných domů mají původní dřevěné dveře a okna nezanedbatelnou hodnotu. Proto je, pokud je to možné, nejprve opravují a k jejich výměně přistupují, až když je to nezbytně nutné. Nejvhodnějším materiálem pro tyto opravy je dřevo.

Nejběžnější závady dveří
Obecně lze říci, že jsou-li dveře správně instalovány, měla by být jejich životnost dlouhá. Jestliže vám vyhovuje vzhled dveří, potom stačí čas od času obnovit jejich nátěr, provést údržbu nebo vyměnit kování. Nepříjemné drnčení prosklených částí dveří způsobuje průvan, který proniká netěsnostmi do domu. Drnčení skleněné výplně odstraníte jednoduše tak, že lišty rámující skleněnou výplň podložíte na několika místech, např. sklenářským tmelem nebo plastelínou.
   Nejčastěji se však stává, že dveře nejdou dobře otevírat a zavírat, protože v některém místě dřou o  zárubeň – třeba kvůli silné vrstvě barvy, jež vznikla po opakovaném natírání.

Pomoc je jednoduchá
Pokud manipulaci s dveřmi brání příliš silná vrstva barvy, je třeba barvu odstranit až na dřevo a nahradit novým nátěrem.
   Jestliže dveře drhnou, protože se vlivem vlhkého počasí roztáhly, stačí jejich hrany ohoblovat a zvětšit tak mezeru mezi samotnými dveřmi a rámem.
   Jsou-li na vině panty, je třeba zkontrolovat, jestli nejsou uvolněné šrouby zda nevyčnívají, jestli lůžko pro „pant“ není příliš měkké, nebo naopak hluboké.
   Dveře vyrovnáte tak, že ocelovou podložku navléknete na čep závěsu nebo závěsy kleštěmi vyhnete.

Jak uvolnit šrouby v pantech
   všechny vyjmenované závady se dají snadno odstranit. Při opravách pantů bývá velice namáhavé provést dotažení nebo odstranění šroubů, které jsou často schovány pod letitými vrstvami nátěrů. Nejprve je vhodné hlavy šroubů – včetně drážek – očistit od barvy pomocí chemického odstraňovače. Potom se do drážky v hlavě šroubu vloží šroubovák, udeří se na něj kladivem a tím se  šroub ve dřevě uvolní a půjde mnohem snadněji vyšroubovat.

Natírání dveří
Před samotným nátěrem je třeba provést přípravné práce, jako například odstranit kliky, panty a další kování. Jestliže se rozhodnete natírat dveře „na stojato“, je dobré vložit do otvoru po klice kolík, který bude sloužit jako provizorní držadlo k manipulaci s dveřmi. Podlaha pod a kolem dveří se před kapkami barvy jednoduše ochrání kusem fólie nebo papíru, který se položí pod dveře. Dveře lze také natírat „na ležato“ tak, že se položí na podložku, např. na stůl. Dřevěné dveře (hladké i táflované) se natírají po částech, které by ale měly být pouze tak velké, aby okraj jedné natřené části nezačal schnout dříve, než se spojí s nátěrem sousední části. Jestliže se to stane a spoj mezi oběma plochami zaschne dříve, než se spojí, bude spoj po úplném zaschnutí vidět. Proto je nutné provádět nátěr co nejplynuleji.

    KV                                      Ilustrační foto:photoxpress.com

Přihlášení