Nejnovější video
  • Spustit video
Anketa

Protipožární ochrana

Aktivní protipožární ochrana zajišťovaná prevencí

Hra s ohněm – tak bychom mohli klidně označit nedostatečnou protipožární ochranu a prevenci. Vy ale máte možnost chránit sebe i svou rodinu: optimální protipožární ochranou, intenzivní prevencí a pozorným zacházením s potenciálními zdroji nebezpečí lze škodám zabránit nebo je v horším případě alespoň omezit. Ukážeme Vám, na co byste měli dbát.


Protipožární ochrana staveb

Již při plánování domu lze předem zabránit celé řadě problémů. Dveře do sklepa a kotelny by vždy měly být provedeny jako protipožární. Ochranu ovšem poskytnou pouze tehdy, pokud Vy sami tyto automaticky se zavírající dveře nezablokujete klíny nebo podobnými předměty, aby zůstaly otevřené. Stejně tak je důležitý ničím neomezený přístup k hlavním uzávěrům vody, plynu a elektřiny a jejich nezaměnitelné označení. V případě potřeby pak ušetříte drahocenný čas. Ten získáte i tím, že budete mít zajištěny dvě na sobě nezávislé únikové cesty tak, jak je předepsáno pro každou budovu. Předpokladem samozřejmě je, že oba východy jsou snadno dosažitelné a nejsou ničím zablokované.


Bezpečnost a prevence

Kromě stavebních opatření Vám mohou život zachránit i doplňková bezpečnostní opatření. Hlásiče kouře, které je možné kdykoli snadno nainstalovat, Vás včas upozorní na hrozící nebezpečí. Do kotelen vždy patří hasicí přístroj, který byste měli nechat pravidelně kontrolovat. V kuchyních jsou velmi účelné hasicí houně, kterými v případě nutnosti spolehlivě uhasíte například hořící tuk. A jednou v roce musíte být mimořádně opatrní: v blízkosti vánočního stromečku s pravými svíčkami byste vždy měli mít hasicí přístroj nebo alespoň kbelík s vodou.  


Známé nebezpečí se lépe zvládá

I v běžném provozu domácnosti najdeme celou řadu věcí, které nám pomohou odvrátit riziko požáru a pokud k němu přece jenom dojde, co nejlépe se s ním vyrovnat. Vy i všichni Vaši spolubydlící byste měli znát místní platné číslo na požární útvar a měli byste vědět, kde jsou uloženy hasicí přístroje a kudy vedou únikové cesty. Nikdy nekuřte v posteli, cigarety vždy odkládejte pouze do nehořlavých popelníků a nikdy nenechávejte bez dozoru otevřený oheň, např. krb, svíčky nebo olejové lampičky. V obývacích prostorách by neměly mít místo žádné požárně nebezpečné a hořlavé materiály. Vždy platí zásada: kdo se ke zdrojům nebezpečí chová opatrně, nemusí se příliš obávat.

 

 

Přihlášení