Nejnovější video
  • Spustit video
Anketa

Zbavte se před zimou plísní v bytě

Zbavte se před zimou plísní v bytě

Plísně jsou mikroskopické houby, které rostou všude tam, kde je dostatek vlhkosti – někdy si tak rády vybírají také vlhké zdi v domech. Rozmnožují se sporami, které se přenášejí vzduchem a jejichž vysoká koncentrace v ovzduší je pro zdraví člověka nebezpečná. Dráždí dýchací cesty a oči, způsobují bolesti hlavy a podráždění pokožky, způsobuje  alergie včetně astma bronchiale. A právě přicházející zima činí z vašeho bytu pro spóry plísní  ideální místo!

Plísně obývají naši zemi od nepaměti a člověk se je naučil využívat ke svému prospěchu od samého začátku jeho existence. K největšímu významu plísní lze počítat výrobu antibiotik od doby objevení penicilinu. Dalšími svými produkty se plísně uplatnily v potravinářství např. při výrobě sýrů, dále nápojů apod. V životě člověka však nemají jen kladnou úlohu. Ta záporná se projevuje v jejich škodlivém působení na lidské zdraví. Jsou mezi nimi známy i původci infekčních onemocnění, které se obecně nazývají mykózy.
Platí zásada, že od jara do podzimu je množství spór plísní v bytech menší než v okolním ovzduší. V tomto období se nejvíce vyskytují např. druhy: Cladosporium, Alternaria. Fusarium, Aspergillus. Většinou se jedná o tzv. fyloplánové nebo polní houby.V zimě je zase množství spór v bytech větší a nejvíce jsou zastoupeny druhy: Penicillium, Mucor, Aspergillus. Jakmile nastanou v bytech pro ně příhodné podmínky, což je zvýšená vlhkost především zdiva, ale také i ovzduší, začnou růst. A právě spóry těchto druhů patří k závažným alergenům.                                                               
Vlhkost na površích, jejímž zdrojem je kondenzovaná vodní pára z ovzduší nebo vniklá voda v důsledku nějaké havárie či špatné izolace, je základní podmínkou pro růst plísní v interiéru. Vodní pára z ovzduší se kondenzuje v místech, kde je snížená tepelně-izolační schopnost části obvodové konstrukce - v nezateplených nebo nevhodně zateplených objektech. Plísně se mohou vyskytovat na zdech bytů i v důsledku nedostatečného větrání a vytápění nebo třeba intenzivního sušení prádla v bytě.
Nárůsty plísní menších rozsahů v bytech je možné odstranit “svépomocí”. Všechna větší poškození, zejména ve spojení s odstraňováním stavební závady, je vhodné svěřit odborným firmám, které vyberou vhodný dezinfekční přípravek. Dezinfekce míst napadených plísněmi se vždy provádí mokrou cestou tak, aby se spory plísní nemohly uvolňovat do ovzduší. Menší plesnivé skvrny je možné stírat tkaninou namočenou do dezinfekčního přípravku až do vyčištění. Dezinfekci je vhodné provádět při otevřeném okně, není-li to možné, tak ihned po ní je nutné místnost vyvětrat.
Výběr dezinfekčního přípravku je vhodné konzultovat s odborníky. Mějte na paměti, že každý dezinfekční přípravek časem ztrácí antimikrobiální aktivitu. Totéž platí i pro fungididní látky v nátěrových hmotách používaných k prevenci výskytu plísní. Proto, není-li odstraněna příčina růstu plísní v ošetřovaných prostorách, je nutné dezinfekci v určitých časových intervalech opakovat.
Pakliže je místnost napadena plísní již v nadměrném množství, je nutné zdi důsledně sanovat – oškrábat minimálně štuk, provést chemické ošetření povrchu a nový štuk nejlépe čistě vápenný s chemickou přísadou proti plísním a rovněž výmalba zvolit tu na bázi vápna (nátěr musí být prodyšný).
Z hygienického hlediska je důležité, aby byly v bytech zajištěny takové podmínky, aby se v nich plísně nemohly rozmnožovat. To znamená především odstranění stavebních závad. Další důležitou podmínkou zajištění zdravého životního prostředí v bytech je dostatečné vytápění a větrání a pravidelný úklid tak, aby se spory plísní v bytech nemohly hromadit.

BioRepel – protiplísňový ekologický prášek
Jeho specifická kompozice mikroorganismů izolovaných z přírodních substrátů potlačuje nežádoucí plísně na základě mezidruhového parazitizmu a je schopna svou aktivitou vymýtit i „podhoubí“ plísní rostoucích nejen na omítkách, v omítkách i pod nimi ve zdivu. Po jejich eliminaci biologický proces ustane. Aktivní mikroflóra je nepatogenní, nenapadá rostliny, zvířata ani lidi. K aktivaci přípravku je potřeba čistá voda a nanesení připraveného roztoku po pěti minutách na zasažené zdivo. Doba od aktivace po nanesení by neměla přesáhnout dobu dvou hodin. Při odstraňování plísní ze zdí nevznikají rezistence a má i přetrvávající účinek. Aktivní mikroflóra v přípravku není pro ovzduší, rostliny, zvířata nebo člověka patogenní ani nijak škodlivá. Tím je významným přínosem v ošetřování bytových i jiných prostorů.

KV                                              Ilustrační foto:sxc.hu

Přihlášení