Nejnovější video
  • Spustit video
Anketa

Zateplování fasády ušetří tisíce korun

Kdy zateplujeme?
U nového domku bychom měli mít otázku zateplení vyřešenou jako součást projektu. Ale pro zateplení se lze rozhodnout i během stavby či ve fázi dokončování při rozhodování o fasádě. Zateplení je vhodné při každé životnosti domu a vždy je přínosem, i v rámci běžné údržby fasády, když už máme lešení stavět. Stačí porovnat náklady a jejich návratnost. Dodatečné náklady na zateplení se nám vrátí v úspoře spotřebované energie během tří až osmi let.
 
Co zateplujeme?
Každou stavbu. Cihelné zdivo (nemusí být omítnuté), beton, lehký beton, pórobeton, dřevo, dřevotřísku, Okál, kanadské i americké typy domů a suché zdění. Rekonstrukci zateplení nevadí ani  nesoudržný zvětralý či nekvalitní podklad. Zateplovací systémy rozlišujeme na nekontaktní nebo kontaktní.
 
Nekontaktní zateplovací systém
Nekontaktnímu zateplovacímu systému jinak říkáme provětrávání. Je to proto, že souvrství obsahuje odvětrávací vrstvu, která odvádí vlhkost mimo konstrukci. Tato metoda se hodí pro domy se zvýšenou vlhkostí. Je však poměrně dražší než kontaktní zateplovací systémy a mnohem náročnější na propracování technických detailů.

Kontaktní zateplovací systém
Kontaktní zateplovací systém je oproti nekontaktnímu jednodušší na provedení a bez problémů zachová tvar stavby. Tepelná izolace se na předem připravený povrch buď lepí, nebo kotví. Jako tepelné izolanty se v tomto případě používají polystyrenové desky a desky s minerálními vlákny i tepelněizolační omítky.

Obkládání fasády
Obkládáním fasády zlepšujeme vnější část domu a chráníme nosnou konstrukci, k níž se nesmí dostat vlhkost nebo vyšší teplota. Při pořizování je obklad nákladnější než omítka. Na průčelích domů ale minimálně obkládáme sokly a rámujeme okna či vstupní dveře.

Obkladové profily PVC
Vzhledem ke své nehořlavosti, snadné instalaci, výborné izolační schopnosti, pevnosti a velkému výběru barev a vzorů je můžeme považovat za ideální fasádní materiál. Příjemná je i skutečnost, že nevyžadují údržbu. PVC navíc s úspěchem odolávají vlivům povětrnostním stejně jako agresivnímu prostředí. Ne nadarmo se pro jejich odolnost (sůl a vlhkost) doporučují na mořské pobřeží. Obkladové profily z PVC se upevňují pomocí háčků, což je samo o sobě jednoduchý úkon. Výrobky jsou skládány z dvoustěnných profilů z tvrzeného PVC s výztužnými příčkami. Navíc velmi dobře těsní. Barvy obkladových profilů PVC jsou dlouhodobě stálé a neblednou. Materiál je použitelný oboustranně. Líc je hladký a žlábkovaný. Upevněné profily spojujeme vzájemným „zaklapnutím“ a fixujeme nerezovými háčky. K systémům se dodávají samozřejmě i zajišťovací profily, rohové a spojovací kusy. Barevné provedení bývá různé, ale nejběžnější barvy jsou bílá, šedá a béžová.

Lepíme zateplovací systém
Podstatou tohoto systému jsou především tepelněiolační desky, které připevňujeme na fasádu lepením a hmoždinkami, a s armovací vrstvou, penetrací a povrchovou úpravou z omítky. Jeden, označovaný jako systém O, používá desky ORSIL a druhá, označovaný jako systém P, tvoří desky z polystyrenu.

Odvětrané fasády
Normální svislá konstrukce neobsahuje při vnitřním líci parozábranu. Tím zde dochází ke kondenzaci vodních par na styku povrchové vrstvy a tepelné izolace. Dokonce se může kondenzační oblast rozšiřovat směrem dovnitř. Kromě jiných možných jevů hrozí nebezpečí eliminace tepelněizolační funkce dotčených materiálů, především tepelné izolace a zdiva. A tak jinak jednoznačně požehnané zateplení přináší hrozbu kondenzace vodních par. Aby se tedy tepelněizolační efekt neminul účinkem, musí dojít k separaci zateplené nosné konstrukce a parotěsné povrchové vrstvy vytvořením vzduchové mezery. A větraná fasáda je na světě! Některé zateplovací systémy jsou založeny na principu odvětrané a oddilatované fasády skládající se z nosné konstrukce, betonových obkladových desek a tepelné izolace. Životnost celého systému, určeného pro obklady a zateplení vnějších plášťů, se uvádí po víc desetiletí. Máme více variant nosné konstrukce, např. dřevo a kov. Systém můžeme využít i jako samostatnou dekorativní fasádu, k rekonstrukci i pro novostavbu. Získáme řadu výhod – od absence údržby, možnosti suché montáže realizovatelné i za nepřízně počasí přes omyvatelnost povrchu tlakovou vodou, kladný vliv na délku životnosti stavby, možnost barevného členění a výtvarného řešení fasád až po schopnost pohlcovat posuny a napětí stavby, nepřenášet je na fasádu, a tím eliminovat praskání obkladu. Systém svou konstrukcí brání kondenzaci difundujících vodních par (za tím účelem se spodní a vrchní horizontální ukončení osazuje uzavíracími profily, které nebrání cirkulaci vzduchu, ale brání vstupu drobných živočichů). Konstrukce sebou nese i tlumivý účin vůči vnějšímu hluku. Systém s kovovou konstrukcí je nehořlavý, systém s dřevěnou konstrukcí ohni odolává dlouho.
 
Každá fasáda má své pro i proti
Opravdu nemůžeme ani teoreticky stanovit to či ono fasádní řešení za jediné a jedinečné. Vždycky záleží na mnoha faktorech, od možností investora či stavebníka až po určitou míru subjektivismu. Nezanedbatenou roli hrají také zvyklosti a specifika dané oblasti, kraje či státu. Nikde nikdo ale nenalezne přesné a přísné hranice pro použití toho či onoho materiálu. Navíc jsou časté kombinace. K fasádním systémům patří celá škála návazností. Snad nejvýraznější je vývoj v upevňovací technice. Pokud není upevňovací výbava součástí pořízeného systému, není problém pro nás, když vyhledáme některou ze specializovaných firem, která nabízí rozsáhlý sortiment upevňovacího materiálu převyšující šíří nabídky vybavení dodávaného k systémům.

KV

Přihlášení