Nejnovější video
  • Spustit video
Anketa

Zalévání ve skleníků má svá vlastní pravidla

Zalévání ve skleníků má svá vlastní pravidla

Teplota zálivkové vody
Řada drobných pěstitelů šetří místem ve skleníku a nemá uvnitř vhodnou nádrž na vodu, zalévá přinesenou studenou vodou. Nejdrastičtější je kropení hadicí napojenou přímo na vodovod. Rozdíl teplot mezi ovzduším ve skleníku a vodou z vodovodu bývá v letních měsících až 40 °C. Teplomilné rostliny nesnášejí tento způsob zalévání, které bývá příčinou neúspěchu a zániku rostlin. V každém skleníku by měla být nádrž s vodou, ze které se odebírá po zahřátí voda na zalévání. Ve většině malých skleníků vystačíme s 200 litrovým sudem, který postavíme nejlépe na podstavec, aby byl v pásmu teplejšího ovzduší. Na výšku postavený sud nezabere ani 1m² . Výhodou tohoto uspořádání je možnost opatřit sud výpustným kohoutem pro odběr vody do konví a využití spádu pro kapkovou závlahu. Jako podstavec poslouží menší sud (50 litrů). Podstavec musí stát na pevném podloží, aby se časem neskácel. Hmotnost naplněného sudu se pohybuje okolo 250 kg.

Kapkovou závlahu si sestrojíte sami
Kapková závlaha je způsob, kterým lze přivést k rostlinám dostatečné množství vody za předpokladu správné funkce kapkovačů. Většina systémů je choulostivá na zanášení trysek nečistotami a solemi, jaké známe z květináčů. Voda před vpuštěním do rozvodů se musí filtrovat a upravit. Rozvody musí být neprůsvitné, aby se netvořily řasy. Opomenutí kterékoli z podmínek má za následek selhání kapkovačů a zaschnutí rostlin. Výhodnější je přivádět k rostlinám vodu tenkými trubičkami a přítok ovládat elektromagnetickými ventily z pračky, řízenými spínacími hodinami. Průtoky jednotlivými hadičkami lze nastavit tak zvanými škrtiči, známými z akvaristiky nebo z infuzí. Zařízení umožňuje i úsporu vody. Při dostatečné vlhkosti zeminy je zablokován přítok vody snímačem zapojeným do obvodu ventilu. K dokonalé činnosti stačí spád vody z nádrže ve výšce do 0,7 m nad záhonem. Když není nádrž v dostatečné výšce, lze k dopravě vody použít malé čerpadlo místo ventilu. Plně postačí čerpadlo z vřazené automatické pračky, je ovšem nutné hlídat hladinu vody v nádrži. Čerpadlo nesmí běž naprázdno, neboť je konstruováno pro kátkodobý provoz a spálilo by se. Zařízení musí být zapojeno tak, aby se čerpadlo vypnulo po vyčerpání vody z nádrže.

Automatické zálivky na 14ti denní režim
Na našem trhu je v prodeji několik typů důmyslných přístrojů napájených z monočlánků a umožňujících zalévání bez naší přítomnosti až 14 dnů. Uvnitř přístroje pracuje procesor a digitální hodiny umožňující nastavení zálivky na kteroukoli hodinu v dne i v noci na 14 dnů předem. Hodiny jsou přesné, a když po uvedeném čase nic nezměníme v zadání, celý cyklus se opakuje. Kromě elektroniky je uvnitř přístroje zabudován teflonový ventil ovládaný servomotorkem. V nastavený čas se průtok vody otevře a podle nastavení opět zavře.
    K přístrojům se dodává čidlo na vlhkost, které se zasune k rostlině. Na čidle je možno předvolit, jakou vlhkost potřebujeme, a po jejím dosažení se průtok vody uzavře. Zařízení původně určené k zalévání zahrady se plně osvědčilo i ve skleníku napojením na sud.
   Problémem zůstává doplňování nádrže při delší nepřítomnosti. Pokud je k dispozici vodovod, je možné doplňovat vodu pomocí plovákových ventilů, známých z nádrží na toaletách. Podobně lze doplňovat sud z nádrží mimo skleník, které jsou umístěny nad úrovní sudu ve skleníku. Voda přitéká samospádem a její přítok je opět řízen plovákovým ventilem.

Se zálivkovou vodou to není tak jednoduché
Nejvhodnější je voda dešťová, ale pozor! Nevhodný je sběr dešťovky po dlouhém suchém počasí, v místech se značným průmyslovým spadem a ze střech krytých dehtovou lepenkou, nebo natřených barvami obsahujícími přísady olova nebo kadmia. Tato dešťovka je naprosto nevhodná pro zalévání zeleniny. Bez úpravy se nehodí ani voda z některých studní pro značnou tvrdost, která omezuje příjem určitých živin. Nedostatkem je i malý obsah kyslíku.

Úprava vody
Tvrdost vody lze upravovat v nekovových nádobách pomocí kysleni šťavelové. Na 100 litr středně tvrdé vody, teplé 18 až 20 °C, použijeme 18 g kyseliny šťavelové. Po ošetření kyselinou se voda zakalí. Kal se usadí v závislosti na teplotě za 24 až 48 hodin. Podle zakalení lze laicky posoudit nutnost úpravy. Jestliže zůstane voda čirá, upravování odpadá. Při zakalení jsme odkázáni na trvalé upravování. Voda správně upravená kyselinou šťavelovou by měla mít hodnotu pH 6,5.
   Při míchání upravenou vodou se usazenina zvedá, proto je vhodné nádoby větších rozměrů opatřit výpustným kohoutem, který instalujeme asi 10 cm nad dnem. V důsledku tohoto opatření vytéká čirá voda a kal zůstává u dna. Za celou sezonu se usadí asi 3 cm kalu (šťavelan vápenatý), který vylijeme na kompost. Na květináčích a různých pěstebních nádobách se časem tvoří nepěkné úsady; jsou to vápenaté složky, jež zůstávají po odpaření zálivkové vody. Stejné složky se shromažďují v zemině, kde dochází k zasolení půdy. Vápenaté usazeniny nelze vyplavit, proto by se měl omezit jejich přísun.

  KV                                                                          Ilustrační foto:sxc.hu

Komentáře

Solární zavlažování

Pravidelná a přiměřená zálivka je opravdu základ dobré úrody, stejně jako odstátá a připadně i upravená voda. Bohužel v článku chybí jedna velice chytrá metoda, jak takové zálivky docílit, aniž by bylo nutné měnit v závlahovém systému pravidelně baterie, nebo ho napájet elektricky.
Řešením je použít baterie dobíjecí a dobíjet je solárním panelem. Na trhu existuje hotový produkt anglické firmy Irrigatia - u nás prodávaný pod názvem solární závlaha SOL K12 . Systém zalévá každé tři hodiny a zalévá tak dlouho, jak mu vystačí energie v baterkách. To znamená, že čím více slunce svítí, tím více zaléva a naopak, svítí-li méně, zalévá méně. Díky tomu nepotřebuje ve skleníku ani čidlo vlhkosti. Systém je opatřený filtrem, sadou hadiček a odkapávačů, které snadno nainstalujete během chvilky a konve vás už více nemusí trápit.
Lze ho také obohatit o řadu doplňků, rozšířit, prodloužit viz např Porézní hadice k solárním závlahám, Přihnojovací sada Perfektní Péče Dokáže dodávat vodu až do 20 metrů vzdálenosti a do 5 metrů výšky. Nelze ho omezovat jenom na skleníky, hodí se na záhonek, na truhlíky na balkon, klidně i za okno do místnosti.
Solární závlaha je vtipně a funkční řešení, které je vhodné v souvislosti s článkem nejen zmínit, ale nejlépe i vyzkoušet.

Přihlášení