Nejnovější video
  • Spustit video
Anketa

Základní rady při pokládání podlahy

Základní rady při pokládání podlahy
Linoleum
pokládáme pouze na suchou a rovnou podlahu. Je-li podkladem dřevěná podlaha, musí být nejméně rok položená. Přeneseme-li linoleum do místnosti z mrazu, necháme je několik hodin v teple zahřát, aby při roztáčení nepopraskalo. Když pokládáme linoleum na staré parkety, musíme nejdříve uvolněné parkety upevnit a ostatní obrousit. Pokud se položené linoleum po nějaké době na některém místě vzdulo, musíme ho propíchnout (nejlépe šídlem), vypustit vzduch a přežehlit přes papír horkou žehličkou.
Odchlíplé nebo rozbité podlahové dlaždice nejprve vyjmeme, odstraníme z nich zbytky malty, pečlivě očistíme a pak teprve znovu položíme. Keramickou dlaždici nejlépe očistíme od cementu tím, že ji omyjeme tříprocentním roztokem kyseliny solné a opláchneme vodou. Očištěnou nebo novou dlaždici namočíme do kbelíku s vodou a připravíme si trochu husté cementové malty nebo si v drogérii koupíme lepidlo na kachlíky. Potřebné množství pojiva naneseme na dlaždice, tu zasadíme na prázdné místo, přitlačíme ji, případně opatrně přiklepneme, aby byla ve stejné rovině s ostatními dlaždicemi. Nejméně dva dny na ni nestoupáme, aby se neuvolnila.
Chcete-li položit linoleum na dlaždičky aniž by se obrysy dlaždiček časem vyšlapaly nebo obrýsovaly, je potřeba podlahu před pokládkou vyštěrkovat.
Dnes nejčastěji užívané plovoucí podlahy tvoří desky, které nejsou připevněny k podkladu. Většina podlah se již nelepí, ale volí se rychlejší a hlavně levnější varianta tzv. zámkové podlahy. Je rozebíratelná a dá se na ni nastěhovat nábytek ihned po pokládce. V případě poškození některého dílu se podlaha jednoduše rozebere a poškozená část se vymění. Plovoucí podlahy se mohou pokládat na jakýkoliv pevný, suchý, rovný podklad (beton, dlažba, parkety, prkna, PVC apod.) Ale aby nedošlo k omylu: plovoucí podlaha může být stejně tak laminátová, jako dřevěná.
Laminátové a vícevrstvé dřevěné podlahy nejsou určeny do vlhkých prostor. Naopak je můžete položit na podlahové topení, které však musí být teplovodní a krytina vyžaduje také speciální podložku pro „kročejový útlum“. Je nutné si také uvědomit, jakému provoznímu zatížení bude podlaha vystavena a podle toho volíme třídu zátěže. 
Kvalita podkladu je nejdůležitějším a často opomíjeným faktorem, který předurčuje životnost podlahové krytiny. Dle normy ČSN 74 4505 musí být vhodný podklad pevný, suchý, čistý a rovný. Rovný podklad znamená, že položíte-li na podklad dvoumetrovou lať ( nejlépe vodováhu ), nesmí být nerovnost větší než 2mm.
Při nákupu plovoucí podlahy mějte na zřeteli, že budete potřebovat 5 – 10% materiálu navíc (dle členitosti místnosti), ale i další přídružný materiál. Např. PE fólii (nepoužívá se však na dřevěné podklady), kročejovou izolaci, soklové lišty, spojovací komponenty k lištám (pokud nechcete lišty pod úhlem řezat), přechodové profily pro napojení na jinou podlahovou krytinu, lepidlo na lišty a akrylátový tmel bílý a v barvě podlahy.
Při samotném pokládání podlahy si ujasněte,  jakým směrem chcete podlahu položit. Standardem je ve směru dopadajícího světla z hlavního zdroje, tedy kolmo na stěnu kde máte největší okno.
S pokládkou většinou začínáme od levé stěny místnosti zleva doprava. Tam také začneme s pokládkou PE fólie a to s přesahy na stěnách cca 4 cm. Další pruhy PE fólií překrýváme přes sebe cca 10cm. Na Pe fólii položíme bez přesahu kročejovou izolaci (existují kročejové izolace opatřené již z výroby PE fólií), nejčastěji Mirelon 2mm.
Položíte první řadu podlahových dílců, kterou průběžně spojujete na krátkých stranách. Poslední dílec na konci doměříme, odečteme potřebnou dilataci a dílcem pomocí dotahovacího háku ukončíme řadu. Celou řadu co nejlépe vyrovnejte po celé délce a na obou koncích vymezíme dilatačními klínky mezeru 7 – 15mm.
Druhou řadu začnete buď zbytkem z první řady ( dořez na konci řady ) nebo si připravíte dílec poloviční délky a zaklapnete nebo pomocí dorážecího špalíku doklepnete k první řadě. Je nutné, aby vzdálenost krátkých spojů lamel ve dvou na sebe navazujících řadách byla alespoň 30 cm. Některé systémy zámků vyžadují vsazení pod úhlem cca 15° a s lehkým tlakem usazení dílce po dlouhé straně. Zde je nutné znát návod na pokládku z přiloženého letáku, který by měl být nedílnou součástí každého balení.
Poslední řadu je nutné doměřit a jednotlivé dílce podlahy upravit na požadovanou šíři. Nezapomeňte na dilataci. Dílce usaďte a dotáhněte. Pokud máte podlahu bez lepení nemusíte již poslední řadu klínkovat. Naopak, projděte celý obvod a opatrně vyjměte všechny klínky, které jste během pokládky použili.
Pokládka je hotova, zbývá ji dokončit obvodovými lištami, přechodovými profily a drobnými kosmetickými úpravami. Vhodné je také provést prvotní ošetření podlahy. To už jsou ovšem náměty na další články a návody, které zde v dohledné době budeme uveřejňovat.

KV                                        Zdroj foto:mojefoto.net

Přihlášení