Nejnovější video
  • Spustit video
Anketa

Vyvarujte se chyb při pojištění motorových vozidel

Česká asociace pojišťoven proto upozorňuje na 4 nejčastějších chyby, které lidé dělají v pojištění vozidel, a současně na to, k jakým nepříjemným situacím mohou vést.

Chyba č. 1: Podcenění rizik
V České republice je v současné době registrováno 7,2 mil. automobilů. Ačkoliv je povinné ručení ze zákona povinné, sjednáno jej má jen devět vozidel z deseti. U havarijního pojištění je situace výrazně horší – má jej sjednáno jen každé páté vozidlo (18,4 % vozidel).
Řada motoristů se mylně domnívá, že jim se nemůže nic stát a pojištění si nesjednají. Následky tohoto přístupu však pro ně mohou být téměř likvidační. Pokud nemají povinné ručení, hrozí jim vysoké sankce a pokuty. Zároveň se vystavují značnému riziku, že s nepojištěným vozidlem způsobí škodu. V případě, že při ní dojde k újmě na zdraví, může se výše škody vyšplhat až k desítkám miliónů korun. V konečném důsledku pak zaplatí tuto škodu poškozenému sám nepojištěný viník nehody.
I v případě škod, které kryje havarijní pojištění, jde o velmi významné částky. Mezi nejvyšší patří škody způsobené krádeží vozidel. Zde se průměrné pojistné plnění pohybuje na úrovni 250 000 Kč. Pro dokreslení – každých 40 minut je v České republice odcizeno jedno vozidlo.  Vysoké jsou také škody způsobené živly – běžně přesahují statisíce korun. Nejvyšší podíl škod z havarijního pojištění je způsoben havárií (84 %), z toho neuvěřitelných 45 % nastane při parkování nebo je způsobeno na zaparkovaném vozidle.
Výjimečné nejsou ani škody na vozidlech v důsledku vandalismu. Že může jít o velmi vysoké částky, dokládá tento případ z archívu pojišťoven: Majitelka 4 roky starého vozidla Volkswagen Passat našla své vozidlo ráno probodané ostrým předmětem. Poškozeny byly všechny díly karoserie a většina z nich neopravitelná. Díly, které nebyly probodnuty, byly prokopnuty či jinak znehodnoceny. Vyčíslená škoda dosáhla částky 185 452 Kč. Vzhledem k 5% spoluúčasti bylo majitelce vozu poskytnuto pojistné plnění ve výši 176 179 Kč. Roční pojistné na toto vozidlo činilo 15 588 Kč

Chyba č. 2: Podcenění pojistné ochrany
Pojišťovny přicházejí na trh stále s novými nabídkami produktů a služeb. V poslední době se zaměřují zejména na rozsah poskytnutých služeb. Klienti se však při výběru pojištění orientují především podle ceny a nezajímají se o rozsah zahrnutých služeb a pojistného krytí. Aby dosáhli, co nejnižší cenu pojistného, stanoví si nízkou pojistnou částku. Nezohledňují například nadstandardní vybavení interiérů a ostatních částí vozidla jako jsou xenonové světlomety, vyhřívané sedačky apod. Podceňují tak dostatečnou pojistnou ochranu.
Nízká základní sazba nemusí vždy znamenat nejlepší volbu! Proto doporučujeme nejprve definovat rizika, kterým chceme předejít, dále stanovit správně hodnotu pojišťovaného vozidla a potřebný rozsah služeb. V rámci posouzení srovnatelných nabídek, pak může klient zohlednit úroveň asistenčních služeb, možnost připojištění, výše spoluúčasti. Samotnou cenu pojištění může významně ovlivnit uplatnění bonusů a malusů. Za bezeškodní průběh můžete čerpat bonus až do výše 50 % ceny pojištění.

Chyba č. 3: Motoristé nevědí, jak správně postupovat v případě nehody
U 65 % nahlášených nehod je chybně zdokumentován průběh nehody. V případě, že je výše škody vyšší než 100 tisíc korun, je nezbytné přivolat dle platné legislativy Policii ČR. Pokud se tak nestane, může se likvidace pojistné události výrazně zkomplikovat. Pokud má účastník nehody o výši škody pochybnosti a nedokáže ji s jistotou odhadnout, pak je vždy lepší policii přivolat.
V každém případě je důležité zajistit vždy dostatečné množství důkazních materiálů (fotografie, svědecké výpovědi), zejména řádně zdokumentovat nehodu na příslušném formuláři “Záznam o dopravní nehodě“. Chybně postupují i motoristé tím, že nekontaktují asistenční službu vlastní pojišťovny, ale podléhají nabídce náhodné odtahové služby, aniž by se zajímali o podmínky poskytnuté pomoci.
Doporučujeme, abyste se včas seznámili s postupem u dopravní nehody, ať nejste v případě nehody situací zaskočení. Řádně zdokumentujte dopravní nehodu, zajistěte svědecké výpovědi a co nejvíce fotodokumentace. Obracejte se výhradně na asistenční službu své pojišťovny. Urychlíte tak proces likvidace pojistné události.

Chyba č. 4: Motoristé nevědí, jak správně nahlásit škodu
57 % klientů pojišťoven se dopouští chyb při vyplňování záznamů o nehodě. Nejsou výjimečné případy, kdy záznam o nehodě účastníci nevyplní vůbec. Výrazně si tím komplikují způsob uplatnění škody na pojišťovně. Přitom standardizovaný Evropský formulář – záznam o dopravní nehodě, dostává každý klient při sjednání smlouvy. Zároveň je k dispozici na pobočkách pojišťoven.

Nejčastější chybou je, že záznam o dopravní nehodě není vyplněný oběma účastníky nebo je vyplněný nečitelně. V záznamu také často nejsou uvedeny kontaktní údaje účastníků nehody (mobil, e-mail). Nákres nevystihuje situaci při nehodě.

KV-Ilustrační foto:Stock.XCHNG

Přihlášení