Nejnovější video
  • Spustit video
Anketa

Výroba truhlíků z cementové směsi – hypertufu

   Všechny ingredience na hypertuf jsou dostupné v každém zahradnickém středisku nebo v prodejnách stavebnin. Výsledný výrobek je levný a lze ho přizpůsobit podmínkám vaší zahrádky. Hypertufem můžete opatřit starou keramickou výlevku, opatříte-li její hladký povrch vrstvou venkovního lepidla. To umožní dobré přichycení směsi hypertufu. Bez lepidla směs nedrží a sklouzne. Pomocí hypertufu můžete změnit starou nádobu (např. hliněný květináč) na jinou, která vypadá jako kamenná. Pokud máte prasklý velký terakotový květináč,vrstva hypertufu zakryje místo opravy. Zde vám nabízíme možnost vyrobit si kamenné korýtko s pomocí kartónových krabic.

•Vyberte si dvě pevné lepenkové krabice zapadající jedna do druhé s asi 5 cm širokou mezerou mezi jejich stěnami Vnější krabice je hlubší než bude výsledný truhlík.
•Vyřízněte kus desky tak, aby zapadal přesně do větší (vnější) krabice. K desce přidělejte čtyři korkové zátky. Ty vytvoří ve dně hotového korýtka drenážní otvory.
•Ke zpevnění hypertufu vyřízněte kousek jemného drátěného pletiva a pokryjte jím celou vnitřní krabici. Ohněte ho do tvaru krabice a zajistěte rohy. Tím se vytvoří volná kostra, která je nepatrně větší než vnitřní krabice.
•Vsuňte menší krabici i s jejím drátěným krytem do větší krabice. Jestliže pletivo příliš přečnívá, zasuňte ho mírně dolů.
•Při výrobě hypertufu smíchejte stejné objemové množství cementu, štěrkovitého písku a rašeliny (nebo její náhražky z kokosových vláken). Přidejte tolik vody, aby měla vzniklá směs kašovitou konzistenci.
•Vyjměte vnitřní krabici i s drátěným pletivem a na prkenné dno naneste vrstvou hypertufové směsi až po vršky korků. Ty nesmíte směsí zakrýt.
•Dejte vnitřní krabici a drátěný obal zpět do větší a pevně ji stlačte dolů, takže se pletivo ponoří do vrstvy hypertufu. Mezera mezi krabicemi musí být stejná na všech stranách. Pak ji zaplňte hypertufem.
•K upěchování směsi mezi krabicemi použijte kousek dřeva. Nesmějí zde zůstat žádné vzduchové mezery. Ve stěnách hotové nádoby by se mohly změnit v díry.
•Dílo dokončete zarovnáním a uhlazením nechráněného povrchu hypertufu – ten bude tvořit viditelný okraj truhlíku. Jestliže se vnější stěny krabice nepatrně prohnou, je konečný tvar přirozenější.

Hypertuf dlouho vysychá, proto je výhodné vyrábět truhlík tam, kde s ním nemusíte hýbat. Lze ho umístit i na pevnou dřevěnou desku, kterou můžete zvednout bez dotyku stěn truhlíku. Kartónové krabice odstraňte až po šesti týdnech. Pokud se objeví nějaké nedostatky, nebuďte zklamáni, působí to lépe a přirozeněji. Vznikly-li při odlévání hypertufu ve stěnách nějaké mezery, projeví se jako otvory. Průchozí otvory využijte jako postranní osazovací kapsy. Ještě nějakou dobu po odstranění šablony hypertuf vysychá. Zcela vyschlý má světle šedou barvu, velmi podobnou barvě kamene. Použijete-li směs s hrubým pískem a rašelinou, bude i struktura povrchu truhlíku hrubá. Čím déle necháte truhlíky z hypertufu venku na vzduchu, tím více zvětrají a více se podobají kameni. Pro urychlení procesu stárnutí postříkejte stěny truhlíku rozpuštěným tekutým hnojivem pro pokojové rostliny. To podpoří postupné osídlování povrchu lišejníky a mechy a vznikne tak iluze nefalšovaného starého kamenného truhlíku.

•Po šesti týdnech jemně odhrňte stěny vnitřní krabice a zjistěte, jeli hypertuf vytvrzen. I po této době nebude ještě dost pevný, takže s ním několik dalších týdnů zacházejte opatrně.
•Vyjměte vnitřní krabici tak, že promáčknete její stěny dovnitř. Potom opatrně vytahujte střídavým tahem dno krabice. nespěchejte, protože necitlivé odstranění formy by mohlo truhlík poškodit.
•Opatrně pomocí nože odstraňte lepenku z vnějších stěn truhlíku. Nespěchejte, abyste s lepenkou nestrhli i kousky hypertufu. Prsty odloupněte uvolněné kousky papíru.
•Tenké plátky papíru na stěně truhlíku můžete navlhčit a potom je nožem nebo drátěným kartáčem odstranit. Necháte-li korýtko venku na zahradě, nakonec zmizí zbytky papíru samovolně. Drátěným kartáčem můžete zdrsnit hladký povrch.
•Opatrně obraťte truhlík dnem vzhůru a odstraňte lepenku ze dna. Pak ode dna odloupněte dřevěnou desku. Korkové zátky zůstanou v hypertufu.
•Vyvrtáním zátek vytvoříte drenážní otvory ve dně truhlíku. Je to mnohem spolehlivější než se pokoušet vrtat otvory přímo do hypertufu, který se může rozdrobit a prasknout.
•Hotový truhlík je připraven k osázení. Na zvoleném místě ho položte na dvě cihly, aby mohla odtékat přebytečná voda. Drátěným kartáčem zaoblete všechny ostré hrany.

KV-Ilustrační foto:bellewood-gardens.com/Photograph Joan Carter

Přihlášení