Nejnovější video
  • Spustit video
Anketa

Vlhkosti v koupelně zabráníte efektivním větráním se zpětným ziskem tepla

 Lidské tělo nedokáže relativní vlhkost příliš dobře specifikovat, výrazně však reaguje na vychýlení z optimálního stavu, tedy na příliš suchý nebo naopak na příliš vlhký vzduch. Vlhkost závisí na teplotě vzduchu, protože čím je vzduch teplejší, tím dokáže pojmout větší množství vodní páry. Proto je v zimě relativní vlhkost vzduchu mnohem větší než v létě, přestože v létě je ve vzduchu obsaženo daleko větší množství molekul vody. Pokud teplota vzduchu klesne na hodnotu tzv. rosného bodu, vodní pára v něm obsažená začne kondenzovat. Zjednodušeně řečeno – čím budeme mít v koupelně tepleji, tím bude trvat déle, než nám začne vodní pára kondenzovat. Na povrchu, který je chladnější než teplota rosného bodu, bude pak kondenzace probíhat také.
   Normy doporučují teplotu mezi 23 – 25°C, ale je samozřejmě na každém, co je mu příjemné. Teplota je však důležitý faktor i z hlediska kondenzace vodní páry, kterému bychom nejraději v koupelně zamezili. Při sprchování a koupání se vlhkost v koupelně samozřejmě několikanásobně zvýší. Pokud dosáhne určité hodnoty, budeme ji už vnímat jako páru, protože začne kondenzovat. Ideální samozřejmě je, držet relativní vlhkost vzduchu pod touto hodnotou, protože jinak budou veškeré povrchy v koupelně vystaveny při každém sprchování nebo koupání vysoké zátěži a navíc může dojít k vytvoření již zmíněných plísní. Bohužel i pokud se nám to povede, voda bude kondenzovat minimálně na dlaždicích, obkladech, zrcadlech a podobně, protože jejich povrch je většinou chladnější, než okolní vzduch.
 
Efektivní větrání se ziskem tepla rekuperačním systémem
   Nejjednodušším a efektivním způsobem, jak předcházet kondenzaci vodních par, je větrání. Pokud máte v koupelně okno, je po koupeli vždy vhodné intenzivně vyvětrat a odvést tak veškerou vlhkost ven. Zde platí (ostatně stejně jako v každé části interiéru), že je lepší intenzivní krátké provětrání, než větrání dlouhodobé a méně intenzivní. Zkrátka je lepší otevřít okno na 10 minut celé, než mít 2 hodiny otevřenou ventilaci. V zimním období to ale samozřejmě znamená i rapidní snížení teploty v koupelně, což není zrovna ekonomické. Navíc pravděpodobně nebudete větrat v průběhu sprchování nebo koupání, ale až potom. Ke kondenzaci tak dojde téměř určitě, protože zde není možnost plynulého odtahu.
    Daleko vhodnější je z tohoto hlediska větrání umělé, nejlépe se zpětným získáváním tepla, kdy je přívodní vzduch hnán přes výměník, jímž proudí vzduch odpadní, který předá své teplo vzduchu přiváděnému. V panelových domech známe však především systém, kdy je vzduch z prostoru koupelny pouze odváděn. Přívod je v podstatě zajištěn vnitřním vzduchem z prostoru bytu. Zde je nutné podotknout, že tento způsob větrání je mnohem méně efektivní, než pokud by byl přiváděný vzduch venkovní. Způsob větrání, který slouží zároveň jako zdroj tepla, je zajištěn pomocí rekuperačního systému. Znečištěný vzduch, který je odváděn ven z domu, odevzdá naakumulované teplo čerstvému vzduchu, který je přiváděn do místnosti. V horkých dnech funguje princip obráceně, do místnosti přichází ještě chladnější vzduch, než který je momentálně venku.

Různé ventilátory vhodné do různých typů koupelen
Pokud nemáme možnost větrat v koupelně okny, jednou z variant je dostat vlhký vzduch za použití ventilátorů ven, nejčastěji trubkou ve zdi nebo ve stropě. Pokud si budete do koupelny pořizovat odsávání, musíte samozřejmě dbát i na jeho dimenze. Pokud budou příliš malé, je celý systém víceméně k ničemu. Důležitým indikátorem je samozřejmě velikost koupelny v m³ a také, zda je v koupelně umístěná vana nebo sprcha. Při rozměru koupelny do 12 m³  (paneláková koupelna má zhruba 10 m³) a běžném užívání je vhodné použít větrák o výkonu minimálně 100 m³/h. Zde je opět vhodné dát na radu odborníka, popřípadě si sehnat příslušnou normu (ČSN EN 15665 – Větrání budov – Stanovení výkonových kritérií pro větrací systémy obytných budov) a podle ní si výkon spočítat. Panelákové systémy jsou v tomto ohledu de fakto nefunkční, protože u¨nich prakticky vždy dojde ke kondenzaci vodní páry. O to více byste měli dbát na následné důkladné větrání – tedy nikdy nezapomenout zapnout odsávání a nejlépe otevřít dveře.

   Výkon ventilátoru závisí na způsobu užívání koupelny. Nejvíce vlhkosti vzniká při sprchování, kdy se za hodinu dostane do vzduchu asi 2600 gramů vodní páry. Při běžném využívání se doporučuje přístroj o výkonu kolem 60 m³ vzduchu za hodinu. Ventilátor se může spínat a vypínat vždy při rozsvícení a zhasnutí světla. Větrák může mít i časovač, kdy se po uplynutí stanovené doby sám vypne. Nejdůmyslnější řešení přichází s humidistatem. Tento přístroj měří relativní vlhkost vzduchu, naměří-li vysoké hodnoty, zapne větrání. Po dosažení požadovaného stavu větrání opět ukončí.

   Nejjednodušší a nejméně komfortní je zapojení ventilace na společný vypínač světla. Tímto sice nemůžete zapomenout sepnout ventilátor, protože jak si rozsvítíte tak se sepne, ale také tím budete dost rušit sousedy i sebe, zvláště v nočních hodinách. Také je velmi nepříjemné pokud sedíte ve vaně a ruší vás hluk tohoto ventilátoru, nemluvě o velké výměně vzduchu a ochlazování koupelny i vašich zad ve vaně. Další možností je spínání na samotný vypínač nezávislý na světle, to je praktičtější, protože jej nemusíte v noci spínat, když si jen čistíte zuby. Časová délka doběhu ventilátoru je seřiditelná od cca 1 do 30 minut. Další možností je spínání na různá čidla, například čidlo vlhkosti vzduchu, zde již dochází k automatickému spínání ventilace po překročení nastavené vlhkosti vzduchu. Je to nejpraktičtější a také nejdražší varianta.

   Všechny novější ventilátory mají zpětnou klapku, aby nedocházelo k úniku tepla a také díky ní i tlumí hluk přicházející ze vzduchotechniky. Dražší modely ventilátorů mají trvanlivá kuličková ložiska, což přináší nižší hlučnost. U všech modelů ventilátorů je možné externím modulem snižujícím napětí snížit jejich otáčky, čímž se sníží velmi výrazně jejich hlučnost. Samozřejmě se tím sníží ale i jejich výkon, tedy množství odsávaného vzduchu. 

KV-Ilustrační foto:Stock.XCHNG

Přihlášení