Nejnovější video
  • Spustit video
Anketa

V létě chladí, v zimě izoluje – takové je kamenné zdivo

 Přijatelná vlhkost kamenného a smíšeného zdiva je různá. Jsou-li všechny hodnoty v normálu, neprojevují se vlhkostní mapy, plísně, omítka neopadává; můžeme považovat zeď za suchou. Míra vlhkosti zdiva záleží na hladině spodní vody, od které vzlíná vlhkost, a na přítomnosti a druhu hydrofobní izolace. Kamenné zdivo má navíc značnou nevýhodu kondenzace vzdušných par, někdy  takzvaně se „opotí“. Hlavním problémem se zvýšenou vlhkostí u kamenného a smíšeného zdiva je jeho neobvykle těžké odvětrávání, prohřátí i vysušení. Vlhké kamenné zdivo se až osmkrát hůře ohřívá, než zdivo suché. Za pomalejší prohřívání může voda, která se odpařuje a dodatečně tak ochlazuje zdivo. S tím je spojen i problémem opadávání omítky, zamoření plísněmi a houbami. Tomu všemu se ale dnes dá účinně zabránit

Sanace kamenného zdiva nejschůdněji
   Kamenné a smíšené zdivo s nehomogenní stavbou je velice obtížné vysušit běžným způsobem. Invazivní metoda je nespolehlivá; ne vždy je možné vrtat do kamene. Navíc kámen není pro chemické přípravky zamezující vzlínání vody propustný, nemohou nasáknout do dostatečné hloubky. Proto je lepší neinvazivní metoda.
    Pokud je to možné, odkopeme zvenčí terén až na základovou spáru (to je nejspodnější vrstva kamene pod prahovým trámem). Nikdy ne níže! Tam, kde je větší vlhkost, se ke žlábku přidává kamenný a štěrkopískový závoz s drenáží. Žlábek i drenáž je nutné vyvést mimo objekt. Spád postačí 1–2% (1–2 cm na výšku při délce 1 m). Můžeme použít buď pálené drenážky o průměru 10–15 cm, nebo drenážní husí krk s otvory pro vsakování s podobnými průměry. Jestliže je za budovou vyšší stráň a svah v poměru 1:1 (1 m výšky na 1m šířky), odkop nelze provést. V tom případě postavíme ke svahu opěrku ukloněnou asi ve sklonu 2–3% od svislé kolmice. Drenáž lze řešit betonovým žlabem. Mohou se použít tvárnice nebo litý beton. Spády jsou opět 1–2 %. Žlaby můžeme zakrýt betonovými deskami (40x50 cm apod. podle šíře kanálu).
   Další možná úprava ve zděné budově, kde by podřezávání vlhkého zdiva vzhledem k betonové nebo i dřevěné podlaze bylo nákladné, je odřezání kolem stěn kotouče (rozbrušovačkou) v pásu podlahy širokém 40–50 cm. Následně opatrně vyhloubíme rýhu šíře asi 30 cm, opět ve spádu až na nejnižší místo uvnitř budovy. Jestliže lze udržet spád drenážních trubek 1 %, je to výborné. Drenáž vyvedeme základem budovy ven a výstupy osadíme jemnými síťkami proti zalézání hmyzu. Vývodů i drenáží na sobě nezávislých může být podle situací víc.
   Drenáž tedy neodvádí vodu, ale vlhký vzduch. Pokud nelze kolem budovy vytvořit drenáž, je nutné podstoupit složitější podřezávání, které rovněž přeruší vzlínání vlhkosti ve zdivu. To je ovšem zřejmě práce pro profesionály. Všechny popsané úpravy a práce lze zvládnout svépomocí. Před zahájením prací doporučujeme důkladný rozbor situace se zkušeným zedníkem nebo stavitelem, kteří znají místní poměry. A počítejte s tím, že po dokončené drenáží budeme na důkladné vyschnutí zdiva čekat půl až jeden rok.

Technologický postup sanace pomocí diamantové pily
   Diamantová lanová pila je určena k řezání zdiva všeho druhu zdiva - betonu, kamene i cihel - bez omezení jeho šíře. Řezy je možno provádět jak svisle, tak vodorovně a šikmo. Stroj pohání uzavřenou smyčku diamantového lana soustavou vodících kladek a postupným zkracováním této smyčky dochází k vlastnímu řezání. Pro postavení lanové pily zajistíme rovný a pevný podklad, kterým může být rovná podlaha nebo z fošen vytvořený rovný pojezd tak, aby mohlo docházet bez problémů ke zkracování smyčky lana pojezdem stroje vzad.
   Nastavíme výšku roviny řezu a na řezanou stěnu upevníme stojan rolen, podélné truby a držáky s vodícími rolnami tak, aby mohlo docházet ke snadnému zkracování smyčky. Podle stanoveného postupu na konkrétním objektu se vyvrtají dva otvory ve vzdálenosti 4 - 5 m od sebe, kterými je provlečeno diamantové lano průměru 11mm, které se nakroutí a závitovou spojkou spojí. Lano se osadí do stroje a do vodících rolen a tím je možno začít s vlastním podřezáváním zdiva. Současně se spouštěním lanové pily musí být diamantové lano chlazeno vodou a to tak, aby lano neřezalo nasucho - nesmí se z řezu prášit. Hadice s puštěnou vodou se vkládá přímo do vlastního řezu ve směru otáčení lana. Do pročištěné spáry se vkládá vodotěsná hydroizolace síly 2mm. Zdivo se zajistí z obou stran a po celé šířce statickými klíny a po přestavení vodících rolen se pokračuje v řezání dalšího úseku zdiva.
   Velikost těchto úseků závisí na tom, jak je zdivo soudržné. Přesah sousedních izolačních desek je 5 - 10 cm. Vzdálenost mezi statickými klíny je 10 - 20 cm. Ke zdivu je nutný přístup z obou stran. Po zaizolování a statickém zajištění objektu se přistoupí k tlakové injektáži spáry cementovou maltou s plastifikátorem. Součástí sanace vlhkého zdiva by mělo být provedení sanační omítky do výše 1m nad úrovní provedení nové izolace nebo minimálně 50 cm nad horní hranici vlhkosti. Sanační omítka by měla odpovídat kriteriím WTA.

KV - Ilustrační foto:sxc.hu

Přihlášení