Nejnovější video
  • Spustit video
Anketa

Užitečné informace o Gpskách

Garmin nebo TomTom?
Firma Garmin se od firmy TomTom na první pohled liší šíří sortimentu vyráběných GPS přijímačů. V sortimentu firmy Garmin najdeme od turistických, přes automobilové, letecké, námořní až po OEM přijímače. Firma TomTom se v současnosti specializuje jen na automobilovou navigaci. Z této skutečnosti plyne výhoda firmy Garmin, která je v automobilové navigaci schopna použít technologie nebo funkce, které vyvinula pro letecký, námořní nebo outdoorový trh. V tomto ohledu má Garmin více zkušeností. Naopak TomTom je schopen těžit ze silné specializace na výhradně automobilovou navigaci. Přístroje Garmin mají jednodušší ovládání a zákazník často nemusí studovat návod, aby pochopil funkce navigace, přístroje značky TomTom mají naopak více funkcí a nastavení. Firma TomTom používá mapy od společnosti TeleAtlas, firma Garmin od společnosti NAVTEQ. Mapové podklay firmy NAVTEQ jsou považovány na evropském trhu za kvalitnější, s menším množstvím chyb a větším množstvím detailů, mapové podklady firmy TeleAtlas mají lepší pokrytí České republiky. V přístrojích značky Garmin je možné díky vzájemné kompatibilitě použít mapové podklady vytvořené pro libovolné mapové přístroje této značky – do automobilové navigace můžete jednoduše dohrát turistické, námořní nebo letecké mapy a získat tak víceúčelovou navigaci. Jelikož firma Garmin dala k dispozici nástroj na tvorbu map do přístrojů značky Garmin, existují pro tyto přístroje mapy, které jinak nejsou na navigačním trhu dostupné (velice podrobné mapy Slovenksa, Maďarska, Polska, Ukrajiny, jižní Afriky, jižní Ameriky, Austrálie a jiných zemí). TomTom je díky užšímu sortimentu schopen rychleji zdokonalovat operační systém vyráběných přístrojů.
    Lze tedy jen doporučit seznámit se s přístroji dané cenové úrovně nebo typu určení od obou výrobců. Nezapomínejte, že jedním z hledisek výběru je i cena, provedení a šíře příslušenství nabízených GPS přijímačů, jako jsou stojánky, kabely, další dohratelné mapy nebo pouzdra. Prohlédněte si raději nabídku a pokud možno si přímo osahejte přístroje obou výrobců, abyste se po půlroce neohlíželi za výhodnějším modelem konkurence na stejné cenové úrovni. Pamatujte, že GPS přijímač není zbožím, které se kupuje denně a nestojí zanedbatelné peníze.
 
Jaké baterie použít v GPS?
   Pokud jste již někdy GPS přijímač používali, jistě víte, že má poměrně vysokou spotřebu baterií. Jelikož v ceně přijímače obvykle baterie nebývají, brzy se začnete zamýšlet, jaké baterie je nejvýhodnější používat. Ruční outdoorové GPS přijímače jsou na rozdíl od mobilních telefonů obvykle napájeny sadou běžných, nejčastěji tužkových baterií. Výhodou takových přístrojů je, že můžete používat libovolné typy článků – nedobíjecí i dobíjecí, nevýhodou pak skutečnost, že se články uvnitř přístroje při připojení externího napájení nedobíjí (přístroj nedokáže sám rozpoznat, který typ baterií je právě použit). Pokud jsou tedy používány dobíjecí akumulátorové baterie, musí být dobíjeny v nabíječce mimo vlastní přístroj.
   V současnosti jsou na trhu tři hlavní typy dobíjecích akumulátor, které se dají použít pro napájení GPS přijímačů: alkalické, NiCd a NiMH akumulátory. Výhodou alkalických akumulátorů je poměně vysoká kapacita článků, napětí 1,5 V, relativně nízká cena a skutečnost, že články nemají paměťový efekt. Naopak nevýhodou článků je menší počet nabíjecích cyklů a poměrně rychlá ztráta kapacity s přibývajícím počtem nabití a použití speciálních dobíječek. Při dobíjení jen málo vybitého akumulátoru počet cyklů roste až na hodnoty okolo 100-200 cyklů. GPS přijímač, vzhledem k vysoké spotřebě, obvykle vybije baterie úplně a alkalické články pak nemají dlouhou životnost.  Z tohoto důvodu se použití alkalických akumulátorů v GPS příliš nedoporučuje.
   NiCd (nikl-kadmiové) akumulátory jsou předchůdcem moderních NiMH akumulátorů. Výhodou článků ne vysoký počet dobíjecích cyklů (500-1000) a poměrně nízká cena článku. Nevýhodou je silný paměťový efekt (pokud se článek zcela nevybije,zapamatuje si při nabíjení část zbylé kapacity, která při příštím použití již není využita), nižší napětí 1,2 V a nižší kapacity baterií než u modernějších NiMH článků. Navíc, pokud delší dobu nabité články nepoužíváte, dochází u nich k samovybíjení.
   U NiMH (nikl-metal-hydridové) akumulátorů je potlačena hlavní nevýhoda NiCd akumulátorů, kterou je paměťový efekt a díky nové konstrukci mají vyšší kapacitu. Výhodou je také vysoká kapacita, vysoký počet nabíjecích cyklů (1000-2000), nevýhodou pak vyšší cena a speciální typ dobíječek. Obrovskou výhodou ale je, že nemusíte pamatovat na plné vybití článku a můžete nabíjet i částečně nabitý článek.

Firmware, co a k čemu to je?
Slovem Firmware se označuje vnitřní ovládací software GPS přijímače. Každý firmware je označen vývojovou verzí. Většinou je možné tuto verzi zjistit v menu v systémových informacích o přístroji nebo stažením informací výrobce z jeho webových stránek. Pomocí propojení s PC do GPS lze také přehrát novější verzi, čímž lze pružně reagovat na možné nedostatky, které přístroj může mít a které se objeví až po uvedení na trh. Stejně tak je pomoc nových verzí firmware možné rozšiřovat funkce nebo například jazykové verze ovládání přístroje.
   Změnou firmware se odstraní rozdíl mezi dvěma přístroji stejné modelové řady, pokud byl jeden vyroben například o jeden rok dříve než druhý. Pomocí volně stažitelného firmware máte možnost sledovat a dohánět poslední vylepšení a rozšíření funkcí, které dal výrobce pro váš model k dispozici: Přístroj tak zastarává mnohem pomaleji, než přístroje, které možnost výměny firmware nemají. Program, který umožňuje přehrání firmware bývá většinou vybaven automatickou detekcí připojeného GPS přijímače. Při přehrání firmware tak nemusíte nastavovat žádné parametry týkající se připojení GPS k PC. Samotné přehrání firmware by nemělo být nijak riskantní, pokud by se stalo, že uprostřed přehrávání se spojení přeruší, umožní většina současných přístrojů opětovné připojení k PC a přehrání firmware znovu. Pokud si s přehráním firmware nevěříte, zamiřte k prodejci GPS, přehrání firmware se často provádí zdarma.

Úsporný nebo normální režim?
Většina GPS přijímačů může pracovat ve dvou základních režimech měření: úsporném a normálním. Během úsporného režimu zaměřuje přijímač pozici 1x za 5 vteřin, během normálního 1x za vteřinu. Normální režim se vyplatí nastavovat v době, kdy máte GPS připojen na externí napájení, v přípdaě navigace po členité trase s množstvím odboček nebo v případě, že se pohybujete v členitém terénu, kde může být krátkodobě zastíněný signál (např. pohyb ve městě, v lese). Normální režim je také mnohem výhodnější během autolokalizace nebo pro rychlejší náběh přístroje po jeho zapnutí. Úsporný režim je výhodnější, pokud se GPS napájí z tužkových baterií a není kladen důraz na neustálé sledování údajů na displeji. Všechny náhlé změny směru nebo rychlosti se projeví do 5 vteřin. Při použití normální režimu se snižuje životnost baterií oproti režimu šetřícímu baterie zhruba o třetinu. Normální systém je navíc nezbytný, pokud chcete přijímat WAAS/EGNOS signál. Volba režimu se prování v systémovém nastavení přístroje.

KV                                                             Ilustrační foto:sxc.hu 

Přihlášení