Nejnovější video
  • Spustit video
Anketa

Údržba zahradního nářadí před novou sezónou

Nejnutnější jarní ochrana nářadí
   Běžné jsou různé bezoplachové odrezovače, které obsahují kyselinu fosforečnou. Ta nejen korozní produkty odstraní, ale do jisté míry zabrání jejich další tvorbě. Protože jde o řídký roztok, je možné jej přelít do lahvičky s rozprašovačem (například od prostředku na mytí oken). Jinou možností je nanést na kovové části konzervační olej (štětcem nebo hadříkem; některé se prodávají i ve spreji). Pokud levnější minerální olej zředíte petrolejem, je možné jej rovněž nanášet stříkáním. Naprosto nevhodné jsou oleje na smažení, které na kovových plochách vytvářejí lepkavé povlaky a z hlediska ekologického je nepřípustný i vyjetý motorový olej. Konzervační olej se na očištěné nářadí nanáší jen ve slabé vrstvě, aby přebytečné množství nestékalo do půdy.
   Mezi nutné údržbové práce v dílnách kutilů patří zejména broušení otupených nástrojů, jako jsou dláta, vrtáky a želízka hoblíků či srovnávaček. Tyto činnosti však vyžadují jisté znalosti zpracovávání kovů. V letní sezoně se nám totiž zpravidla „podaří“ znehodnotit množství strojů (respektive jejich částí). Běžný hoblík sice vydrží být ostrý mnoho pracovních hodin, to však neplatí v případech, kdy hoblujeme tvrdé dřevo či opakovaně „máme v cestě“ suk nebo se dokonce „potkáme“ s hřebíkem. Ve všech těchto případech je i pro nejzručnější kutily výhodnější odnést želízko hoblíku, otupené dláto či nůž ze sekačky k odborníkům. Ceny v brusírnách jsou přijatelné a práce budou provedeny dřív a lépe, než je to v silách laiků.

Obnovení ostří rýčů a lopat
je vhodné nejprve největší deformace napravit (pokud ji máte, tak na kovadlině) kladivem. Pro broušení stačí bruska pásová nebo excentrická s brusným plátnem na kov (zrnění 100 až 120), pro masivnější kovové výrobky (motyky, krumpáče) je vhodnější bruska úhlová. Ještě lepší je brousit ostří nástrojů na dobře upevněné dílenské brusce, nejprve s hrubým brusným kotoučem, nakonec s jemným. Nejlépe se k tomu, a zejména pro menší nástroje jako jsou dláta či želízka hoblíků, hodí bruska dvoukotoučová, s jedním kotoučem „brodivým“, tedy takovým, jehož jeden z kotoučů má nízké otáčky a zasahuje do vody. Kotouč i broušený předmět se tak chladí a nemůže v nich dojít k nežádoucímu pnutí.
   Sekyra se před broušením nesnímá z topůrka (u některých typů to ani nejde). Na pracovní stůl je nutno ji upevnit buď truhlářskými poděráky, nebo truhlářskou svěrkou. Její ostří je sice možné srovnat pomaluběžnou „brodivou“ bruskou, profesionálové však sekyry zásadně brousí ručně vhodnými plochými pilníky. Broušení provádějí krouživým pohybem vždy proti ostří nástroje, namísto pilníků nebo po hrubém sbroušení s nimi lze použít „dvoupatrový“ brousek z karborundu s dvojím zrněním. Brousek musí být namočený (položíme jej na deset minut do misky s vodou). Začneme brousit hrubší stranou, přičemž respektujeme dosavadní úhly břitu. Každá strana sekyry vyžaduje nejméně 200 tahů hrubou a aspoň 100 tahů jemnou stranou brousku.

Broušení zahradnických nůžek
Zahradnické nůžky se vyrábějí ve dvou zásadně odlišných provedeních – jedny se nazývají střižné neboli dvojsečné (obdoba krejčovských nůžek), pro silnější větvičky jsou vhodnější nůžky dorazové neboli jednosečné (též kovadlinkové), s jediným nožem, který při domáčknutí rukojetí přitiskne větvičku ke „kovadlince“ – plošce, která nahrazuje druhý břit. Oba typy nůžek se dají brousit jemnějším karborundovým brouskem vhodného profilu. U dvoubřitých nůžek se brousí pouze rovné strany čepelí, nikoli jejich „vnitřní“ strany! Součástí údržby nůžek je jejich ochrana před korozí – kontakt s rostlinnými tekutinami a přítomnost zahnívajících zbytků rostlin urychluje oxidaci povrchu břitů. Před zazimováním nůžek je proto nutné je důkladně očistit a opatřit nátěrem nebo nástřikem konzervačního oleje.

Motorové sekačky potřebují důkladnou péči
   Příprava motorové sekačky na jarní sezonu spočívá v několika základních krocích. Nejdříve sekačku otřeme od usazeného prachu a nečistot. (Pokud jsme některý z následujících úkonů provedli na podzim před zimním uskladněním sekačky, můžeme tento odstavec přeskočit). Vyšroubujeme sekací nůž a necháme si ho nabrousit v autorizovaném servisu Honda, Husqvarna, Stiga, Stihl a dalších. Tam ho nejen nabrousí, ale i vyváží, aby na hřídeli motoru nevibroval. Vyčistíme celý vnitřek skeletu od zaschlé trávy a případně hlíny – bohužel, někteří majitelé sekačky s ní rovnají zahradu, nebo likvidují krtince, dále utáhneme všechny přístupné šroubové spoje a prohlédneme, případně promažeme všechna lanka na sekačce. Pokud se blíží termín výměny oleje, raději olej v motoru vyměníme před sezonou. Zásadně používáme čtyřtaktní oleje doporučované výrobcem stroje. Jsou to např. oleje WP 4T 10W/40, nebo WP 4T SAE 30 (doporučené firmou Husqvarna).
   Dobře prohlédneme vzduchový filtr, není-li poškozený, nebo znečištěný. Papírový filtr vyměníme za nový. Pokud je některá část molitanová, můžeme ji vyčistit ve vodě s mýdlem, nebo Jarem a dobře nechat vyschnout. Teprve pak ji můžeme vrátit zpět.
Pokud nám v nádrži zůstal zbytek benzínu z podzimu, raději ho vyměníme za čerstvý. Zásadně se používá benzín Natural, čistý bezolovnatý benzín s oktanovým číslem minimálně 95, který omezuje tvorbu usazenin ve spalovací komoře.
Vyšroubujeme a zkontrolujeme zapalovací svíčku, očistíme a upravíme vzdálenost elektrod – velikost mezery mezi elektrodami by měla být 0,70 – 0,75 mm. Jestliže jsou elektrody opotřebované, je nutné vyměnit svíčku za novou, doporučenou výrobcem.
Pokud má sekačka sběrný koš, je možné ho omýt vodou, případně opravit poškozené textilní části.

Vyžínače a křovinořezy
   Motorovou část a hřídel očistíme od prachu, ochranný kryt strunové hlavy nebo nože velice dobře očistíme od zbytků trávy a nečistot. Do strunové hlavy dáme novou náplň příslušné struny, pokud používáme na sekání kovové nástroje, necháme si je před sezonou nabrousit v autorizovaném servisu, kde je i vyváží. Pokud má náš vyžínač na konci hřídele úhlový převod (křovinořezy ho mají vždy), je nutné doplnit tukovou náplň (dle návodu výrobce).
   U motorové části vyjmeme filtr (většinou molitanový) a vypereme ho v mýdlové vodě (nebo vodě s Jarem), necháme dobře vysušit a vrátíme zpět do prostoru pro filtr. Starou směs benzínu s olejem (pokud zůstala v nádrži) vylijeme a nádrž naplníme před zahájením práce novou směsí. Používáme benzín natural s oktanovým číslem minimálně 95 a doporučený olej pro dvoudobé motory (např. Husqvarna nabízí oleje označené XP, který si poradí i s benzínem nižší kvality. Tyto oleje se ředí s benzínem v poměru 1:50, tzn. do 5 l benzínu přidáme 1 dcl oleje. Nemícháme větší množství směsi, než spotřebujeme asi do jednoho měsíce. Po delší době benzín začne „stravovat“ olej, ředění směsi pak neodpovídá danému poměru a při použití této směsi může dojít k nevratné poruše motoru (zadření). Ideální je použít už naředěnou směs benzínu a oleje s označením ASPEN  pro dvoudobé nebo čtyřdobé motory rovněž od firmy Husqvarna. V tomto případě k výše uvedenému negativnímu jevu nedochází.
   Než naplníme nádrž novou směsí, z nádrže vyjmeme palivový filtr a pokud je znečištěný, je nutno ho vyměnit. I u těchto výrobků je třeba zkontrolovat stav zapalovací svíčky, očistit elektrody, případně upravit jejich vzdálenost na 0,5 mm. Jestliže elektrody jsou opotřebeny o více než 50%, svíčku je nutno vyměnit za novou, doporučenou výrobcem. Zkontrolujeme stav startovací šňůry, pokud je poškozená, roztřepená, je nutno ji vyměnit. Zkontrolujeme rovněž stav výfuku. Pokud je suchý, bez zbytků oleje, případně karbonu, pak je vše v pořádku. Pokud je zaolejovaný, svědčí to o špatném nastavení karburátoru, nebo chybném pracovním postupu při práci. V prvním případě je nutno nechat karburátor seřídit v servisu, ve druhém si přečíst znovu návod k obsluze stroje.

KV-Ilustrační foto:flickr.com/Stock.XCHNG/husqvarna.com

Přihlášení